Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Eleccions al Parlament de Catalunya 2012: Ciutadans / Ciudadanos (C's)

Notícia

  • 22/11/2012

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
L’objectiu de Ciutadans és impulsar un projecte polític de reformes ambicioses dirigit a totes aquelles persones que tenen el sentiment de ser català, espanyol i europeu. En aquesta línia defensen que cal reformar Espanya i no trencar-la.

Les seves propostes socials se centren en l’objectiu de reduir l’atur i millorar la qualitat de vida. Per aconseguir-ho consideren necessari reactivar l’economia i fomentar l’atur a través de la dinamització de l’administració pública, assegurant línies de finançament per a la creació d’empreses i impulsant la captació de capital global. El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha de ser reformat de manera integral per tal de potenciar una millor col·laboració pública i privada, fomentar una millor adequació de la formació per al treball; dotar de valor afegit a les empreses  i garantir l’adaptació dels programes i la intervenció als diferents col·lectius.

A nivell educatiu, consideren imprescindible revisar la Llei d’Educació Catalana (LEC) i adaptar-la a la sentència del Tribunal Constitucional. Així, exigiran la modificació del articles que fan referència a garantir el dret als ciutadans a rebre, durant els estudis bàsics en els centres docents catalans, l’ensenyament en català i castellà.  A partir d’aquí, s’impulsarà l’ensenyament trilingüe, afegint progressivament una llengua estrangera a les llengües vehiculars.

Per reduir el fracàs escolar, el programa electoral d’Albert Ribera proposa reforçar l’autoritat dels docents i el valor de l’esforç en l’aprenentatge, així com garantir el compliment de les normes de convivència dels centres. A més a més, establiran més controls per evitar que l’escola concertada seleccioni l’alumnat i s’afavorirà l’accés a cicles formatius de grau mitjà a través de cursos preparatoris i suport específic, per aconseguir la reincorporació al sistema educatiu de l’alumnat que ha abandonat els estudis.

Ciutadans afirma que augmentarà la inversió pública en educació fins a equiparar-la a la mitja europea. Per començar, restabliran les aportacions del Departament d’Ensenyament als ajuntaments de 1.800€ per cada plaça de preescolar a les guarderies municipals i 600€ per les escoles de música. L’etapa de 0 a 3 anys serà d’accés universal i gratuït.

Pel que fa a la formació professional, reforçaran els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) per millorar la capacitació professional de l’alumnat amb risc d’abandó escolar. A més, es preveu establir un tutor personal que orienti a l’alumnat amb baix rendiment durant el seu procés educatiu individual. Considera la FP com un eix clau per a afavorir el desenvolupament social i la reactivació econòmica, per tant, fomentaran la col·laboració entre empreses i centres formatius i incrementaran el catàleg de titulacions per adaptar-les a la realitat social.

El sistema universitari públic ha de garantir l’accés a la formació superior a través de beques i ajudes, sense cap altra limitació que les capacitats acadèmiques de l’estudiant. En quant a la recerca, tenen previst incrementar la inversió per arribar al 2,68% i potenciar la col•laboració entre universitats i la xarxa d’empreses del territori.

Per últim, destaca l’apartat destinat a la mobilitat que busca impulsar un programa d’intercanvi entre estudiants de secundària catalans i la resta de l’Estat i fomentar la mobilitat universitària amb majors dotacions i beques.
Deixa el teu comentari