Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Eleccions al Parlament de Catalunya 2012: Partit Popular de Catalunya (PPC)

Notícia

  • 22/11/2012

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
El programa electoral de la candidatura d’Alícia Sánchez-Camacho proclama que tots els esforços han d’anar destinats a sortir de la crisi econòmica, creant llocs de treball i garantint l’estat del benestar.

Entre les seves propostes concretes destaquen l’impuls d’una política econòmica que combini austeritat i equilibri en reformes que afavoreixin el creixement econòmic, la creació i manteniment de llocs de treball i el suport als treballadors autònoms, i l’elaboració de la Llei d’Emprenedors, del treball autònom i l’autoocupació.

La principal preocupació a nivell educatiu és la reducció del fracàs escolar. Per aconseguir-ho s’avançaran les actuacions en aquest àmbit a l’educació primària, establint un major control en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, fent especial èmfasis en les assignatures instrumentals bàsiques.

A més a més, el PPC afirma que incrementarà els centres d’educació especial dirigits a alumnat amb necessitats educatives específiques i establirà, per llei, el reconeixement dels professors com a autoritat pública, amb la finalitat de reforçar la seva autoritat i augmentar el reconeixement social de la tasca educativa. Per aconseguir aquest últim aspecte, s’elaborarà un nou Estatut de la Funció Pública Docent, on quedi reflectit un pla de carrera i incentius coherents amb la tasca realitzada.

Un altre punt clau del programa electoral és impulsar l’ensenyament trilingüe a l’escola catalana, introduint progressivament l’anglès com a llengua vehicular, conjuntament amb el català i el castellà. En relació a la normalització lingüística, el PPC aprovarà una nova llei de política lingüística que contempli la realitat bilingüe de Catalunya, promocioni l’ús del català en positiu i fomenti el bilingüisme integrador.

Pel que fa a la formació professional, s’impulsarà la FP Dual que asseguri la formació integral entres el centre de formació i l’empresa.

En quant a la universitat, la proposta del PPC se centra en fomentar la compatibilitat entre feina i estudis, potenciant el treball parcial a través de la creació de la Beca Universitària Compatible (BUC), que permetrà a la Generalitat i a empreses privades establer convenis que afavoreixin la inserció laboral dels estudiants durant la seva etapa acadèmica.

Dins de les mesures en innovació i recerca, el PPC proposa potenciar la cultura científica, enfocada a la generació de coneixement, fomentant la innovació i garantint que el resultat científic es converteixi en PIB. En aquest sentit, esperen poder aplicar polítiques actives de captació de talent, agilitzant els tràmits per fomentar la incorporació i donar facilitats per al moviment d’entrada i sortida de persones que puguin reforçar la competitivitat del sistema educatiu.
Deixa el teu comentari