Eleccions al Parlament de Catalunya 2012: Partit Popular de Catalunya (PPC)

Redacció d'Educaweb
22/11/2012

El programa electoral de la candidatura d’Alícia Sánchez-Camacho proclama que tots els esforços han d’anar destinats a sortir de la crisi econòmica, creant llocs de treball i garantint l’estat del benestar.

Entre les seves propostes concretes destaquen l’impuls d’una política econòmica que combini austeritat i equilibri en reformes que afavoreixin el creixement econòmic, la creació i manteniment de llocs de treball i el suport als treballadors autònoms, i l’elaboració de la Llei d’Emprenedors, del treball autònom i l’autoocupació.

La principal preocupació a nivell educatiu és la reducció del fracàs escolar. Per aconseguir-ho s’avançaran les actuacions en aquest àmbit a l’educació primària, establint un major control en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, fent especial èmfasis en les assignatures instrumentals bàsiques.

A més a més, el PPC afirma que incrementarà els centres d’educació especial dirigits a alumnat amb necessitats educatives específiques i establirà, per llei, el reconeixement dels professors com a autoritat pública, amb la finalitat de reforçar la seva autoritat i augmentar el reconeixement social de la tasca educativa. Per aconseguir aquest últim aspecte, s’elaborarà un nou Estatut de la Funció Pública Docent, on quedi reflectit un pla de carrera i incentius coherents amb la tasca realitzada.

Un altre punt clau del programa electoral és impulsar l’ensenyament trilingüe a l’escola catalana, introduint progressivament l’anglès com a llengua vehicular, conjuntament amb el català i el castellà. En relació a la normalització lingüística, el PPC aprovarà una nova llei de política lingüística que contempli la realitat bilingüe de Catalunya, promocioni l’ús del català en positiu i fomenti el bilingüisme integrador.

Pel que fa a la formació professional, s’impulsarà la FP Dual que asseguri la formació integral entres el centre de formació i l’empresa.

En quant a la universitat, la proposta del PPC se centra en fomentar la compatibilitat entre feina i estudis, potenciant el treball parcial a través de la creació de la Beca Universitària Compatible (BUC), que permetrà a la Generalitat i a empreses privades establer convenis que afavoreixin la inserció laboral dels estudiants durant la seva etapa acadèmica.

Dins de les mesures en innovació i recerca, el PPC proposa potenciar la cultura científica, enfocada a la generació de coneixement, fomentant la innovació i garantint que el resultat científic es converteixi en PIB. En aquest sentit, esperen poder aplicar polítiques actives de captació de talent, agilitzant els tràmits per fomentar la incorporació i donar facilitats per al moviment d’entrada i sortida de persones que puguin reforçar la competitivitat del sistema educatiu.
Categories
Comentar
Nom
Correu (No es mostrarà)
Títol
Comentari Límit 500 caràcters. Només pots introduir text sense format HTML.
He llegit i accepto la política de privacitat
Subscriu-te a les nostres publicacions
Cursos Relacionats
El més Llegit
El més nou