Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Eleccions al parlament de Catalunya 2012. Proposta d'educació de Convergència i Unió (CIU)

Notícia

  • 22/11/2012

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
Convergència i Unió inicia l’apartat d’educació del seu programa electoral destacant que el sistema educatiu català ha de ser la garantia de la igualtat d’oportunitats, sense caure en l’igualitarisme absolut. En aquest sentit, consideren que cal donar a cada centre educatiu la capacitat per poder actual autònomament i liderar un camí propi.

En concret, les propostes se centren en desenvolupar la Llei d’Educació de Catalunya per construir el sistema educatiu basat en el model d’interès públic com a garantia de l’educació en un marc de llibertat; mantenir el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya; potenciar l’enfortiment del compromís de les famílies en el seguiment de l’escolarització dels seus fills i el procés d’aprenentatge; prioritzar l’aprenentatge de competències bàsiques; mantenir l’avaluació extraordinària a l’ESO i fomentar el domini de l’anglès.

Dins la Llei té una especial importància l’aplicació d’un Pla de reducció del Fracàs Escolar, que inclou mesures com millorar les competències dels docents i professionalitzar la seva tasca (i la dels directors), consolidar el Suport Escolar Personalitzat en centres d’educació infantil i primària, aplicar el Pla d’Impuls a la lectura, promoure la innovació metodològica i didàctica, afavorir la reincorporació al sistema educatiu d’aquelles persones en situació d’absentisme i d’abandó prematur dels estudis, etc.

La Formació Professional es converteix en un element clau per garantir la competitivitat. Per això, un dels objectius prioritaris és elaborar la llei de FP de Catalunya per tal de regular la formació professional de manera integrada. A més a més, busquen potenciar la implantació de la formació professional dual per tal de millorar l’oferta formativa i consolidar la formació professional com a aposta de futur.

A nivell universitari, CIU té com a objectiu assolir un model universitari propi que respecti l’autonomia universitària, que permeti a Catalunya apropar-se als models de les universitats europees, amb una nova governança, amb un nou model d’accés, amb un nou model de professorat, amb un nou model de transferència de coneixement, amb un nou model de finançament i amb un elevat grau d’internacionalització. Per aconseguir-ho, es potenciarà la llengua anglesa i la captació d’alumnat internacional i es revisarà l’oferta de grau i postgrau per adaptar-la a les demandes de la societat.

En quant a les beques, CIU té com a objectiu potenciar les Beques Equitat per assegurar l’accés al sistema universitari destinant un 25% dels majors ingressos de matriculació, tot afavorint la igualtat d’oportunitats en l’accés a la universitat i la dedicació a l’estudi. A més, incrementaran les beques de mobilitat en quantitat i qualitat tant per a estudiants de grau o màster com per a personal docent i investigador i personal d’administració i serveis.

Una de les estratègies de desenvolupament del partit liderat per Artur Mas és fomentar la innovació, entesa en un sentit ampli, com a eina per sortir de la crisi econòmica, política i social actual. Per impulsar-la, CIU té previst definir i desplegar una estratègia d’especialització intel·ligent de Catalunya, (d’acord amb les directrius marcades per la Comissió Europea i en el marc de l’Estratègia Catalunya 2020) que consisteix en posar el sistema d’educació, ciència i innovació al servei del teixit productiu.

Un dels punts forts en matèria d’innovació és la intenció de desenvolupar la Llei de la Ciència de Catalunya, amb l’objectiu de consolidar i protegir el sistema d’excel·lència investigadora de referència al sud d’Europa. A més a més, CIU vol prioritzar l’assignació de recursos econòmics a aquelles institucions de recerca amb major capacitat per convertir-se en referents a escala mundial.

En quant a la formació en recerca, el programa electoral recull la intenció d’impulsar un programa de Doctorats Industrials per incentivar la inserció al món industrial del personal postdoctoral, combinant-lo amb la continuïtat en les ajudes a la contractació de personal doctor a les institucions acadèmiques i a la sortida a l’estranger amb estades de formació.
Deixa el teu comentari
Veure comentaris