Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Eleccions al Parlament de Catalunya 2012: propostes d'educació del Partit Socialista de Catalunya (PSC)

Notícia

  • 22/11/2012

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
La candidatura impulsada per Pere Navarro considera que la llibertat, la igualtat i la solidaritat, són l’eix vertebrador de la seva proposta en política educativa i l’escola catalana és l’essència del sistema educatiu. En aquest sentit, el professorat és clau per a la modernització del sistema educatiu, per això, la carrera docent (incloent la formació inicial i continua) és un dels eixos principals de la seva acció política.

El programa electoral del PSC critica la gestió portada a terme per CIU aquests dos últims anys i acusa a l’actual govern català de desmuntar tots els avenços aconseguits en etapes anteriors. Per fer front a aquesta situació, es comprometen a no tornar a baixar ni un exercici més el pressupost destinat a educació. A més a més, el pressupost creixerà el màxim que permeti la conjuntura econòmica, i serà la primera partida en retornar als nivells pressupostaris d’abans de la crisi.

L’objectiu del PSC és recuperar el nivell de qualitat de l’educació, per això, pretenen establir acords amb tots els agents implicats (centres educatius, sindicats, AMPA...). A més d’impulsar la carrera docent i incrementar la plantilla de professorat fins a arribar a les ràtios de professor/alumne de 2010, consideren imprescindible que els centres exerceixin la seva autonomia. A més a més, treballaran per suprimir els concerts a les escoles que segreguen per sexes, equipararan les escoles sostingudes amb fons públics i portaran a terme polítiques d’atenció la diversitat i la represa dels Plans Educatius d’Entorn.

Un altre punt clau del seu projecte és millorar la igualtat d’oportunitats per les famílies amb nens de 0 a 3 anys. Per aconseguir-ho, garanteixen beques i ajuts per a llars d’infants i tornaran a finançar amb 1.300€ cada plaça de llars d’infants municipals des del primer moment.

Pel que fa a la formació professional, els socialistes tenen com a objectiu facilitar als joves l’accés a ensenyaments professionalitzadors eliminant les taxes de l’FP. Als aturats amb poca o cap formació els oferiran un "contracte per al futur" per a que s’incorporin a la formació amb una beca o crèdit-salari.

Per agrupar totes aquestes propostes, impulsaran la Llei Catalana de Formació Professional, que incorporarà elements definits en la Llei d’Educació de Catalunya, en especial aquells relatius a la formació per l’ocupació, que defineixi, ordeni i estableixi la governança del sistema d’FP,

Aquestes són les mesures urgents, però a nivell d’ocupació multiplicaran el nombre de treballadors i treballadores que es formen a les empreses de Catalunya i organitzaran les polítiques laborals d’ocupació i qualificació per garantir que respecti les trajectòries vitals de les persones.

La universitat, tal i com recull el programa electoral, ha de retre comptes a la societat dels seus resultats i dels mitjans emprats per obtenir-los. Això implica la millora dels mecanismes de governança de la universitat, orientats a donar veu i potenciar la cooperació entre els diversos col·lectius a la universitat. Per això, busquen posar en marxa la marca "Universitat de Catalunya" que permeti la col·laboració entre universitats per tal de garantir una projecció i promoció exterior. També fomentaran un pacte interuniversitari per racionalitzar, optimitzar i enfortir l’oferta de graus, màsters i doctorats.

Dins el marc universitari, establiran un model català de beques, ajuts i crèdits i revisaran la política de preus i taxes instaurada pel govern de CiU. Consideren que cal reformar el sistema fent-lo més just, més eficaç i més transparent, per evitar discriminació i garantir la igualtat d’accés.

Per últim, el PSC considera que la cultura és un dels aspectes que més perjudicats s’ha vist per culpa de les retallades, per això, aposten per reforçar els equipaments, xarxes i serveis de cultura de proximitat (biblioteques, centre culturals, ateneus...) i donar suport a la participació ciutadana dins l’associacionisme cultural.
Deixa el teu comentari