Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Eleccions al Parlament de Catalunya 2012: Solidaritat Catalana per la Independència (SI)

Notícia

  • 22/11/2012

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Solidaritat Catalana per la Independència considera que Catalunya compta amb un subsistema educatiu on l’última paraula la té el Ministeri d’Ecucació, que busca la uniformitat, l’absorció i l’espoli de Catalunya. En aquest context, l’educació ha de ser una prioritat d’Estat. De l’educació depèn en gran part el futur d’un país i el benestar de les persones, i Catalunya ha de poder triar el model educatiu que cregui més adient per a aconseguir una societat més pròspera i un futur millor per a tots els catalans.

El projecte educatiu de Solidaritat Catalana garanteix que l’individu pugui desenvolupar-se en un sistema democràtic on la ciutadania sigui part activa de les decisions preses. Així, doncs, per a aconseguir-ho creiem que és necessària la implicació de totes les instàncies educatives en el projecte. Família i escola han de treballar plegades.

SI aposta per un model educatiu i pedagògic que tingui com a objectiu la formació de persones crítiques amb el món que els envolta i que fomenti i valori el treball i l’esforç. Les primeres accions a realitzar van encaminades a mantenir el català com a llengua vehicular, impulsant les legislacions necessàries per protegir la immersió lingüística. A més a més, s’oposen frontalment al projecte de llei impulsat pel ministre José Ignacio Wert (LOMCE) i busquen augmentar les hores lectives de llengua catalana al currículum de batxillerat.

Pel que fa a l’accés a l’educació, reclamen una escola pública i de qualitat que permeti a les famílies escollir el projecte educatiu més adient a les seves necessitats independentment de l’ status econòmic. També preveuen que els centres puguin gaudir de l’autonomia necessària per a desenvolupar plans educatius d’acord amb el seu entorn sòciocultural.

En quant als pressupostos, SI vol posar fi a les retallades en les despeses de funcionament en l’ensenyament públic, compensació per les retallades ja verificades en el passat, i augment de les assignacions, equivalent com a mínim a l’ IPC acumulat,  i als costos que generi la política de recuperació de la qualitat de l’ensenyament públic.
Deixa el teu comentari