Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Eleccions al Parlament de Catalunya 2012: Solidaritat Catalana per la Independència (SI)

Notícia

  • 22/11/2012

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
Solidaritat Catalana per la Independència considera que Catalunya compta amb un subsistema educatiu on l’última paraula la té el Ministeri d’Ecucació, que busca la uniformitat, l’absorció i l’espoli de Catalunya. En aquest context, l’educació ha de ser una prioritat d’Estat. De l’educació depèn en gran part el futur d’un país i el benestar de les persones, i Catalunya ha de poder triar el model educatiu que cregui més adient per a aconseguir una societat més pròspera i un futur millor per a tots els catalans.

El projecte educatiu de Solidaritat Catalana garanteix que l’individu pugui desenvolupar-se en un sistema democràtic on la ciutadania sigui part activa de les decisions preses. Així, doncs, per a aconseguir-ho creiem que és necessària la implicació de totes les instàncies educatives en el projecte. Família i escola han de treballar plegades.

SI aposta per un model educatiu i pedagògic que tingui com a objectiu la formació de persones crítiques amb el món que els envolta i que fomenti i valori el treball i l’esforç. Les primeres accions a realitzar van encaminades a mantenir el català com a llengua vehicular, impulsant les legislacions necessàries per protegir la immersió lingüística. A més a més, s’oposen frontalment al projecte de llei impulsat pel ministre José Ignacio Wert (LOMCE) i busquen augmentar les hores lectives de llengua catalana al currículum de batxillerat.

Pel que fa a l’accés a l’educació, reclamen una escola pública i de qualitat que permeti a les famílies escollir el projecte educatiu més adient a les seves necessitats independentment de l’ status econòmic. També preveuen que els centres puguin gaudir de l’autonomia necessària per a desenvolupar plans educatius d’acord amb el seu entorn sòciocultural.

En quant als pressupostos, SI vol posar fi a les retallades en les despeses de funcionament en l’ensenyament públic, compensació per les retallades ja verificades en el passat, i augment de les assignacions, equivalent com a mínim a l’ IPC acumulat,  i als costos que generi la política de recuperació de la qualitat de l’ensenyament públic.
Deixa el teu comentari