Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

La Formació Professional es manté entre els estudis que major inserció laboral garanteixen als seus titulats

Notícia


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacción de Educaweb
Segons l'estudi "Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals" presentat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, només el 15% dels graduats en FP en 2011 no han trobat treball. Aquesta xifra és inferior a les dades generals d'atur a Catalunya que són del 22,16% i contrasta amb la taxa de desocupació dels joves d'entre 16 i 24 anys, que és del 50%.

Per obtenir aquests resultats s'ha realitzat l'enquesta a un total de 25.330 joves de la promoció de l'any 2011, 6 mesos després d'haver-se graduat. Així, s'observa que el 29,81% ha trobat ocupació en 2012; el 13,97% combina estudis i treball, el 40,62% continua estudiant i el 15,60% està a l'atur.

L'informe analitza els resultats segons la família professional i constata que els cicles formatius de grau superior en disseny, art, dansa, música, art dramàtic i conservació i restauració de béns culturals són, amb un 70%, els que més inserció laboral ofereixen. En el costat oposat es troben els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) amb un 10% d'inserció.

Quant al tipus de contracte, el 57% són temporals, enfront d'un 31% dels contractes indefinits. L'explicació per a aquesta tendència és que en la majoria dels casos es tracta de la primera incursió al mercat laboral dels joves.
Deixa el teu comentari