Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Catalunya celebra les eleccions als consells escolars

Notícia


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
El passat 13 de gener es van iniciar les eleccions per renovar a la meitat dels representants que formen els 4.617 consells escolars de les escoles públiques i concertades catalanes. Les votacions, que se celebren bianualment, reuneixen als candidats que representen a professorat, famílies, tutors, alumnat, personal d'administració i personal d'atenció educativa.
 
En funció del seu grau d'autonomia, els centres poden triar quin dia fan els comicis escolars, així com l'horari per adaptar-ho a les característiques i possibilitats de votació de cadascun dels agents implicats.
 
El consell escolar és un òrgan col·legiat de participació que reuneix tota la comunitat escolar al govern del centre. Les funcions estan delimitades per la Llei d'Educació de Catalunya, però bàsicament, en els centres públics les funcions del consell escolar consisteixen a "debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i organització el centre". Entre elles figura el projecte educatiu, el pla i la memòria anual del centre o el pressupost. En el cas de les escoles concertades, el consell escolar debat i aprova temes a proposta de la titularitat del centre.
Deixa el teu comentari