Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

El 43% dels docents catalans veuen poc o gens motivats els seus companys de professió

Notícia


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
En el marc del Saló de l’Ensenyament, Centre Suport ha presentat l'estudi sobre "Satisfacció i motivació entre els educadors catalans" amb l'objectiu d'analitzar els factors que incideixen en la motivació del professorat i en la seva capacitat per educar. Així, la principal conclusió que es desprèn és que el 43% dels educadors enquestats veuen poc o gens motivats els seus companys. Aquesta xifra està per sota de la mitjana espanyola publicada en els resultats de la "Enquesta sobre Educació del CIS, 2013" on un 62,4% dels enquestats veuen poc o gens motivats els professors.

De totes maneres, el 77% dels educadors que han participat en l'enquesta estan satisfets amb el seu treball i el 81% declara que tornaria a ser mestre si tingués l'oportunitat de decidir de nou.
 
Quant als factors que incideixen en la motivació pel treball, el 95% coincideixen a identificar com a aspectes positius les possibilitats d'ascens professional, els avanços de l'alumnat al llarg del curs, la responsabilitat i l'autonomia en el centre, així com la relació directa amb l'alumnat i els companys de treball. En canvi, els educadors consideren que la millora del reconeixement per part d'alumnat i famílies podria ser un dels factors motivantes.
 
L'informe també analitza la influència de la satisfacció i motivació laboral dels docents en la reducció del fracàs escolar. En aquest sentit, Centre Suport compara les seves dades amb els de altres estudis i conclou que la satisfacció i motivació laboral dels educadors millora els aprenentatges.
 
Les últimes publicacions demostren que en aquells centres on hi ha més benestar del professorat hi ha millors aprenentatges. Segons l'estudi de benestar en els centres i en el professorat (2011), elaborat per la Fundació Jaume Bofill "...el benestar a l'escola és un factor determinant de l'èxit educatiu tant des d'un vessant acadèmic i escolar com en relació amb la formació integral dels nens i joves escolaritzats, i fins i tot en la prevenció de la violència escolar". També l'informe publicat per la consultora americana McKinsey and Company, recomana revisar "com" s'ensenya més que el "què" s'ensenya.
Deixa el teu comentari