Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Universitat, FP i batxillerat acaparen els principals dubtes del Servei d'Informació i Orientació a l'estudiant

Notícia


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
El Saló de l’Ensenyament de Barcelona ha apostat per l'orientació i, un any més, ha ofert als seus visitants el Servei d'Informació i Orientació a l'estudiant, un espai que té com a finalitat assessorar als joves en el seu procés d'elecció d'uns estudis, mostrant-los l'oferta vigent, els accessos als títols, les sortides professionals, les diferències entre itineraris i els perfils més demandats..

La principal novetat per aquest 2013 ha estat el Servei d'Orientació Online accessible des del portal Formació365. Aproximadament unes 50 persones han utilitzat aquest recurs per resoldre els seus dubtes sobre els estudis universitaris i la formació professional; en menor mesura, també s'han rebut consultes sobre homologacions d'estudis, batxillerat i oposicions.

Quant a l'orientació presencial, de nou ha estat un èxit, orientant a gairebé 700 persones, que van ser assessorades de forma contínua per un equip de més de 10 persones. Els dies amb una major afluència de públic van ser el dissabte 16 de març (amb 179 orientats) i el divendres 15 de març (amb 167), destacant especialment l'horari de matí.

Si ens fixem en el perfil del demandant d'informació, observem que la majoria d'ells van ser joves de 15 a 20 anys, que van assistir al Servei per iniciativa pròpia i en menor mesura, acompanyats per la seva família. El 82% dels orientats van ser estudiants de 4t de l'ESO i 1r de batxillerat, per això, el 41% dels dubtes feien referència a estudis universitaris, un 31% a formació professional i un 17% al batxillerat.

És important destacar que un bon nombre de participants, malgrat conèixer bastant bé els itineraris formatius, van mostrar preocupació pel camí a seguir, precisant d'ajuda per a la presa de decisions i l'autoconeixement. En aquest sentit va ser de gran utilitat GR. Gran Recorregut, l'eina d'orientació online de lliure accés que facilita a l'usuari el procés d'autoconeixement i ajuda a trobar les opcions formatives més adequades a cada perfil.

El fet que es plantegés aquest tipus de dubtes confirma la importància de la reflexió i l'anàlisi en la presa de decisions sobre l'itinerari formatiu. Els professionals d'Educaweb constaten que l'orientació que s'ofereix al Servei no es limita a l'assessorament i a la informació sobre titulacions, sinó que és necessari propiciar un procés d'autoconeixement i reflexió per aconseguir una elecció més sòlida.

Segons Montserrat Oliveras, orientadora professional i directora d'Educaweb "l'oportunitat de tenir accés a un orientador per contrastar les alternatives i resoldre els dubtes acadèmics i professionals és clau per fer una bona elecció. L'orientador és el facilitador de l'elecció, el que va més enllà de la informació per posar l'accent en els aspectes importants que han de fonamentar l'elecció: identificar els interessos de la persona, ajudar-la a prendre consciència de les seves habilitats i competències, descobrir els seus valors prioritaris. L'orientador ha d'aconseguir revolucionar al jove, és a dir, donar-li les eines i provocar-li les ganes per superar les dificultats i aconseguir els seus objectius professionals i personals."


Deixa el teu comentari