Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Ni ara, ni tampoc en temps de bonança, té sentit orientar cap als estudis amb més sortides professionals sense tenir en compte d'altres aspectes que incideixen en la decisió"

Entrevista

Esta entrevista se ha realizado en catalán y se ha respetado su idioma original. Si quiere traducirlo puede utilizar herramientas web como ésta: http://www.softcatala.org/traductor/


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a l'Equip d'orientació d'Educaweb. Montserrat Oliveras, Anna Soms, Neus Bosch, Olga Valls i Mª Cristina Caldas

Recentment, s'han celebrat els salons Aula (Madrid) i el Saló de l'Ensenyament (Barcelona). Segons les dades facilitades per aquest últim, la nova FP Dual i els cicles formatius relacionats amb la sanitat, l'hoteleria i la informàtica han centrat la majoria de consultes dels joves. Pel que fa als graus universitaris, els estudis de medicina, odontologia i les diferents branques de l'enginyeria han estat els protagonistes. ¿Coincideixen els estudis més demandats pels joves amb els professionals més buscats?

1. Hem d'orientar tenint en compte la vocació o les necessitats del mercat laboral?

Montserrat Oliveras, psicòloga, orientadora i directora d'Educaweb

El que segur hem de fer és orientar. El concepte és genial: orientar, aconsellar, guiar, acompanyar. Implica un gran respecte per l'orientat, per la persona, sigui jove o sigui gran.

A partir d'aquí, orientar és un procés, i aquest procés té lloc al llarg de la vida d'una persona que es troba en una situació personal concreta i viu en un context socioeconòmic determinat. Un context personal i socioeconòmic que no és estàtic, on tot es mou, tot canvia, tot és viu, tot evoluciona, algunes coses més ràpid que altres, algunes coses per si soles, d'altres per l'efecte d'un mateix.

El punt de partida serà, doncs, l'escolta. L'orientador ha de fer ús de la seva capacitat d'escolta perquè l'orientat té una història i té un futur, més o menys conscients, més o menys elaborats i endreçats, però, en tot cas, cal escoltar amb molta atenció el que sigui capaç d'expressar en relació a les seves necessitats, voluntats i desitjos.

Continua llegint

2. Davant la incertesa de l'actual mercat laboral, ¿té sentit orientar cap als estudis amb més sortides professionals, quan aquests poden ser diferents d'aquí a uns anys?

Anna Soms, pedagoga i experta en orientació educativa d'Educaweb:

La resposta és contundent: ni ara, ni tampoc en temps de bonança, té sentit orientar cap als estudis amb més sortides professionals sense tenir en compte d'altres aspectes que incideixen en la decisió. Hi ha molts altres aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora de triar uns estudis o una professió: per una banda, els personals vinculats a l'autoconeixement, i per l'altra banda, els referits a la informació acadèmica i professional rellevant (requisits d'accés, continguts, durada, cost, etc. ).

És a dir, no pel fet que un sector generi una alta ocupació, voldrà dir que aquest sector sigui l'adequat a les característiques personals de l'orientat. Per molta feina que en els darrers anys hi hagués referida a la construcció, en el sentit més ampli, si un no té les capacitats, habilitats i interessos per la construcció i l'edificació, quin sentit té fer una formació que s'hi relacioni?

Continua llegint

3. A partir de la vostra experiència, ¿quina influència tenen els estudis més demandats pel mercat laboral en el procés de presa de decisions dels joves?

Neus Bosch, psicopedagoga i orientadora d'Educaweb:

En el moment de prendre la decisió els joves tenen en compte diferents aspectes, alguns d'ells miren l'estat del mercat de treball i aquelles professions on hi veuen més possibilitats, però la gran majoria dels joves escullen segons la opinió de la família o del seu entorn més proper, les modes, les professions que els hi resulten més properes, etc.

No sempre hi ha concordança entre els estudis més demanats pels estudiants i els més demanats pel mercat de treball. Trobem estudis amb alta demanda i baixes perspectives laborals i professions que encara resulten de difícil cobertura.

Els factors o condicionants més importants que influencien als joves a l'hora de prendre una decisió són: familiars, educatius, econòmics, personals i socials.

Continua llegint

4. Quina importància tenen les competències laborals en el context actual? ¿És necessari potenciar-les des de l'orientació acadèmica i professional?

Olga Valls, psicòloga i orientadora d'Educaweb:

La principal característica del context socioeconòmic futur és la incertesa; mercats globals, en els que les persones desenvoluparan una carrera professional variada i flexible, treballant en diferents empreses i fent diferents feines al llarg de la seva carrera, assumint que algunes d'aquestes feines no existeixen encara, i s'aniran creant…

Com s'han de preparar les persones per fer front a aquesta realitat? Les competències ens poden ajudar a donar resposta a aquesta qüestió.

Com? Primer de tot, cal que ens alineem amb el concepte. Què són les competències? Si parlem de competències en un lloc de treball, les podríem definir com la integració d'uns coneixements (saber), unes habilitats (saber fer) i uns comportaments (saber ser i saber estar), que posem en joc i ens permeten l'acompliment amb èxit de la feina, en un context determinat.

Continua llegint

5. ¿Quins són els dubtes més freqüents que us trobeu durant les activitats d'orientació que realitzeu? I concretament durant el Servei d'Orientació del Saló de l'Ensenyament 2013?

Mª Cristina Caldas, psicopedagoga i orientadora d'Educaweb

Al llarg de la nostra experiència ens hem trobat amb una gran varietat d'usuaris i tots amb dubtes diferents, però podem destacar que sempre hi ha un patró que s'acaba repetint en la majoria dels casos. La pregunta més freqüent davant d'un procés d'orientació és: No sé què fer. Aquest dubte és plantejat tant per alumnes que cursen formació obligatòria, com post obligatòria i també per persones que es volen reorientar.

Mai millor dit, el projecte professional resumeix el dubte més comú entre els usuaris. Es troben davant la dificultat de triar què fer a partir del punt en el que estan i no saben per on començar per tal de donar continuïtat al seu projecte professional, fins i tot, no saben com plantejar el seu objectiu acadèmic -professional. Per això, definir el projecte professional és la base del procés d'orientació i sempre que es planteja el dubte cal treballar dos elements clau, que són els que sostenen el procés de decisió. Per una banda els aspectes personals i per altra banda la oferta acadèmica i professional. Treballant aquests dos elements podrem començar a crear els pilars del projecte professional.

Continua llegint
Deixa el teu comentari