Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Definir el projecte professional és la base del procés d'orientació i, sempre que es planteja el dubte, cal treballar dos elements clau; per una banda els aspectes personals i per altra banda, la oferta acadèmica i professional"

Entrevista


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Mª Cristina Caldas. Psicopedagoga i orientadora d'Educaweb

5. ¿Quins són els dubtes més freqüents que us trobeu durant les activitats d'orientació que realitzeu? I concretament durant el Servei d'Orientació del Saló de l'Ensenyament 2013?

Al llarg de la nostra experiència ens hem trobat amb una gran varietat d'usuaris i tots amb dubtes diferents, però podem reconèixer que sempre hi ha un patró que s'acaba repetint en la majoria dels casos. L'afirmació més habitual en procés d'orientació és: No sé què fer. Aquest dubte és plantejat tant per alumnes que cursen formació obligatòria, com post obligatòria i, sovint, també per persones que es volen reorientar.

Mai millor dit, el projecte professional resumeix el dubte més comú entre els usuaris. Es troben davant la dificultat de triar què fer a partir del punt en el que estan i no saben per on començar per tal de donar continuïtat al seu projecte professional, fins i tot, no saben com plantejar el seu objectiu acadèmic -professional. Per això, definir el projecte professional és la base del procés d'orientació i sempre que es planteja el dubte cal treballar dos elements clau, que són els que sostenen el procés de decisió. Per una banda els aspectes personals i per altra banda la oferta acadèmica i professional. Treballant aquests dos elements podrem començar a crear els pilars del projecte professional de la persona.

També ens trobem amb un percentatge d'usuaris que té clar el camí que vol triar, però desconeix quina és la formació que s'ajusta a les seves expectatives i necessitats. En molts casos, això respon a la falta d'informació que tenen sobre l'oferta formativa. Aquestes persones coneixen quin és l'àmbit que els interessa, però necessiten estar al corrent del tipus de formació i d'on s'imparteix. Un bon exemple d'això és que, en molts casos, ens arriben consultes de persones que volen saber quines són les matèries que hauran de cursar dins del cicle, del batxillerat, dels estudis universitaris, les sortides professionals a les que poden arribar després de la formació cursada o els possibles itineraris una vegada finalitzin la formació.

Acaba de celebrar-se el Saló de l'Ensenyament 2013 i Educaweb ha estat al capdavant del Servei d'Orientació. La gran majoria d'usuaris que s'hi van dirigir eren alumnes de 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius amb gran diversitat de preguntes. A part dels joves que no tenien clar què fer, algunes de les preguntes més comunes a les que vam haver de donar resposta estan relacionades amb l'estructura de batxillerat, les opcions un cop finalitzat un batxillerat determinat, els diferents itineraris formatius per la via de cicles, les alternatives que hi ha en cas de no acreditar l'ESO, informació de carreres molt semblats entre elles del mateix sector, com accedir a la universitat tant per la via de cicles com per la via de batxillerat. A més, ens vam trobar amb alguns joves que havien començat a fer un itinerari formatiu i volien canviar, ja que la tria que havien fet no havia estat del tot encertada, ni responia a les seves expectatives.

Independentment, cada consulta i cada cas tenen matisos diferents i l'objectiu de l'orientador ha de ser l'acompanyament en el procés de decisió, posant a l'abast de l'usuari les eines necessàries per a que ho aconsegueixi.

Deixa el teu comentari