Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"El projecte professional d'una persona sempre estarà en construcció, mentre visqui, mai serà un producte acabat. Això és un luxe, és extraordinari, però requereix estar despert i atent!"

Entrevista


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Montserrat Oliveras. Psicòloga, orientadora i directora d'Educaweb
1. Hem d'orientar tenint en compte la vocació o les necessitats del mercat laboral?

El que segur hem de fer és orientar. El concepte és genial: orientar, aconsellar, guiar, acompanyar. Implica un gran respecte per l'orientat, per la persona, sigui jove o sigui gran.

A partir d'aquí,orientar és un procés, i aquest procés té lloc al llarg de la vida d'una persona que es troba en una situació personal concreta i viu en un context socioeconòmic determinat. Un context personal i socioeconòmic que no és estàtic, on tot es mou, tot canvia, tot és viu, tot evoluciona, algunes coses més ràpid que altres, algunes coses per si soles, d'altres per l'efecte d'un mateix.

El punt de partida serà, doncs, l'escolta. L'orientador ha de fer ús de la seva capacitat d'escolta perquè l'orientat té una història i té un futur, més o menys conscients, més o menys elaborats i endreçats, però, en tot cas, cal escoltar amb molta atenció el que sigui capaç d'expressar en relació a les seves necessitats, voluntats i desitjos.

Serà en funció d'aquest punt en que situem a la persona, que podrem treballar: a partir de la seva vocació, de les seves competències, de la seva ocupabilitat o de tot plegat. La qüestió és el focus i la intensitat que requerirà cada persona a l'hora de treballar en el disseny o la construcció progressiva del seu projecte professional.

Tota la feina de posar en valor el bagatge i el potencial de la persona requereix un treball de fons que no es pot improvisar ni precipitar. Quan parlem de l'orientació a la primària volem reforçar la idea d'uns hàbits, d'una iniciació, del despertar i canalitzar un treball de l'autoconeixement i la presa de decisions que permeti afrontar les transicions que arribaran amb la serenitat i les competències necessàries.

El projecte professional d'una persona sempre estarà en construcció, mentre visqui, mai serà un producte acabat. Això és un luxe, és extraordinari però requereix estar despert i atent! En aquest sentit l'orientador ha de tenir una actitud d'alerta constant pel que fa a la informació que manega, en tots els sentits però especialment la relacionada amb el mercat de treball. Només el coneixement d'aquest mercat de treball i les seves debilitats, exigències, mancances i necessitats l'ajudaran a orientar l'esforç que cal que faci l'orientat per aconseguir els seus objectius professionals.

L'esforç per aconseguir un lloc satisfactori en aquest mercat de treball no serà d'un moment ni serà sempre en la mateixa direcció. Però serà un esforç continuat per aconseguir tenir sempre a punt una motxilla de coneixements, competències, actituds i informació suficients per anticipar i reaccionar a les demandes d'aquest mercat, sempre en consonància amb les línies definides en el seu projecte professional.
Deixa el teu comentari