Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Els factors o condicionants més importants que influencien als joves a l'hora de prendre una decisió són: familiars, educatius, econòmics, personals i socials"

Entrevista


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Neus Bosch. Psicopedagoga, orientadora d'Educaweb
3. A partir de la vostra experiència, ¿quina influència tenen els estudis més demandats pel mercat laboral en el procés de presa de decisions dels joves?

En el moment de prendre la decisió els joves tenen en compte diferents aspectes, alguns d'ells miren l'estat del mercat de treball i aquelles professions on hi veuen més possibilitats, però la gran majoria dels joves escullen segons la opinió de la família o del seu entorn més proper, les modes, les professions que els hi resulten més properes, etc.

No sempre hi ha concordança entre els estudis més demandats pels estudiants i els més demandats pel mercat de treball. Trobem estudis amb alta demanda i baixes perspectives laborals i professions que encara resulten de difícil cobertura.

Els factors o condicionants més importants que influencien als joves a l'hora de prendre una decisió són: familiars, educatius, econòmics, personals i socials.

La família, les expectatives que tenen dels seus fills i filles i les professions predominants dins d'aquesta tenen un pes destacable en la tria dels joves. Segons un recent estudi realitzat per Everis i E-motiva, amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament, sobre els factors influents en l'elecció d'estudis científics, tecnològics i matemàtics, un 75% dels joves van respondre que la família havia influït bastant o molt-moltíssim en el seu procés de presa de decisions.

Hi ha altres factors educatius com el rendiment escolar de la persona o l'opinió dels seus professors, factors econòmics com el preu dels estudis o el lloc on es realitzen i factors personals com l'edat, el gènere o la personalitat que també marquen aquesta decisió.

Per últim, trobem els factors socials que tenen un pes important en la decisió que prenen els joves. Hi ha estudis que estan de moda, i això provoca que, independentment de les seves sortides professionals, reben moltes sol·licituds. Els amics i les professions pròpies de l'entorn on es viu marquen també la tria.

De fet, ara mateix l'entorn està donant als joves missatges negatius sobre el seu futur incert i les seves perspectives negatives cap al món del treball. Tots aquests missatges porten a molts joves a escollir estudis més pràctics o amb una possible sortida professional més "clara" deixant a banda els seus interessos i sense voler explorar la seva veritable vocació. A banda del neguit que provoca aquest missatge negatiu, sovint porta als joves a precipitar la seva decisió per a estudis i professions pels quals no hi tenen interès real.

El mercat laboral actual es caracteritza per ser molt dinàmic i canviant, això obliga als joves a tenir, no només, uns coneixements acadèmics per accedir-hi, sinó també uns valors i competències. Resulta difícil aconseguir tots aquests objectius quan la vocació no està present en la professió escollida.

Per això és important escollir tenint en compte els interessos i el perfil personal alhora d'escollir, intentant identificar i superar els diferents condicionants que marquen la tria, sense oblidar l'estat actual de les diferents professions però tenint en compte que aquestes canvien molt ràpidament i que caldrà una actualització i adaptació constant al llarg de la seva carrera professional.
Deixa el teu comentari