Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

L'orientació professional, objectiu clau del III Pla General de la FP a Catalunya

Notícia


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
La Generalitat de Catalunya ha aprovat el III Plan General de la Formació Professional (2013-2016). Aquest projecte, juntament amb la futura Llei de la Formació Professional, té com a objectiu avançar cap a un nou model de formació professional que situï a Catalunya en la línia de la formació europea, contribueixi a crear ocupació estable i millori la competitivitat de les empreses.

Un dels eixos centrals del Pla és la creació d'un nou model d'Orientació, Formació i Qualificació Professional, que impulsi l'ocupabilitat de les persones i faciliti una millora de la competitivitat de les empreses. Per aconseguir-ho els Departaments d'Empresa i Ocupació i Ensenyament treballaran de forma coordinada en la millora dels actuals serveis d'informació i orientació professional.

L'executiu centrarà els seus esforços a promoure un protocol comú d'informació i orientació professional, un sistema integrat pugui ser compartit per operadors públics i privats. A més, es preveu la creació d'un sistema obert i permanent d'orientació professional presencial i online, que faciliti la informació a totes les persones que ho sol·licitin i especialment, a aquelles amb més dificultats d'inserció professional.

Un altre punt fort del text és la proposta de coordinar els serveis existents d'informació i orientació professional i promoure nous recursos i metodologies per a la millora de la informació i l'orientació professional. En aquest sentit, la Generalitat considera necessari definir els nivells de col•laboració de les empreses que vulguin oferir els seus serveis d'orientació, coordinats a la xarxa conjunta d'agents públics i privats. Per aconseguir una major eficiència estima necessari crear una base de dades dels diferents centres integrats i els punts d'orientació existents que formaran part de la XIOP (Xarxa d'Informació i Orientació Professional), agrupats per zones territorials.

A més, el Pla recomana la participació d'empreses, entitats i sindicats en el procés d'informació i orientació, així com en el seguiment dels resultats. Per facilitar aquest procés, es dissenyarà i s'engegarà una plataforma comuna que reculli les eines i instruments d'orientació perquè estiguin a la disposició de tots els usuaris de la XIOP. El portal explicarà també amb instruments que permetran el seguiment i l'avaluació de l'eficàcia i l'impacte de l'orientació realitzada.
Deixa el teu comentari