Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Ser docent avui: formació i competències

Article d'opinió

  • 13/06/2013

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Redacció d'Educaweb
No hi ha res que substitueixi un bon professor. Així de contundent es mostra l'estudi "The LearningCurve", realitzat per The Economist Intelligente Unit i publicat per Pearson, que destaca que l'impacte del professorat va més enllà dels resultats educatius i es pot vincular a factors socials positius, com la disminució de la taxa d'embarassos adolescents i un interès més gran per l'estalvi.

Però, a més a més de la formació en magisteri, Quins coneixements, habilitats i actituds són necessaris per al seu exercici professional i la seva realització i desenvolupament personal?

Ser un professor competent

Hi ha una sèrie d'habilitats i competències que són bàsiques per exercir un treball en el sector educatiu.Aquest tipus de competències no són gaire diferents de les que es requereixen per exercir qualsevol feina de cara al públic, però pot passar que les titulacions universitàries no posin prou èmfasi a potenciar-les.

Per a Mª Dolores Soto González, directora de la Unitat d'Educació de Florida Universitària, el sector educatiu cerca treballadors polivalents i amb afany de superació. Des de la nostra experiència podem afegir que hi ha una sèrie de competències que contribueixen a millorar l'ocupabilitat d'un candidat, especialment del sector educatiu:

- Gestió de les emocions: El sector educatiu és potser un dels àmbits en els quals es treballa amb un material molt sensible: les persones. Tenir capacitat de gestionar les emocions, de comunicar adequadament, empatia i intel·ligència emocional són requisits indispensables per poder desenvolupar un projecte educatiu amb èxit.

- Capacitat de gestió: els centres educatius cerquen professionals que siguin capaços d'assumir la direcció amb habilitats de lideratge i capacitat de presa de decisions. La formació en gestió de centres no solament et servirà per a aquest àmbit, també pots accedir a llocs de responsabilitat en una empresa de recursos humans gestionant la formació contínua, en activitats de temps lliure coordinant un equip de persones, etc.

- Domini de les TIC: No tan sols en l'àmbit escolar cal dominar les TIC, també per accedir a altres perfils professionals relacionats amb la formació  online en empreses, l'animació sociocultural, la creació de materials didàctics per a editorials, etc. Hi ha molts cursos sobre TIC i Educació que et poden interessar.

- Idiomes: El sector educatiu també valora positivament el domini d'una llengua estrangera, a més a més de la llengua cooficial de la comunitat autònoma.Si tens coneixements d'anglès, francès, alemany o xinès, se t'obriran moltes portes, no tan sols en acadèmies d'idiomes, sinó també en associacions culturals i ONG, empreses de formació, fundacions, etc.

- Especialització: Els màsters i postgraus solen representar un avantatge competitiu en el currículum. Especialitzar-se a partir d'un grau o cicle formatiu et permet tenir un perfil més concret.

-Treball sota pressió: en el context educatiu és freqüent trobar-se amb conflictes i situacions que poden portar la nostra paciència al límit. Per adaptar-se a situacions complexes és fonamental ser capaç d'assumir situacions imprevistes, tenir habilitats de mediació i tenir capacitat per gestionar el temps de manera adequada.

- Capacitat d'organització i autonomia: ser capaç de realitzar el treball en el temps previst i amb els recursos disponibles és una competència necessària per a qualsevol feina, però en el context educatiu, sovint és necessari optimitzar al màxim els recursos humans i materials existents per desenvolupar les tasques de manera adequada.

- Responsabilitat: les professions del sector educatiu impliquen un compromís social. L'educador forma part de la construcció de la cultura i la societat, ja que s'encarrega de difondre el coneixement i de construir la forma en què els alumnes veuen el món.Ser conscient de la importància d'aquesta missió i de la capacitat transformadora de l'educació és una habilitat que hem de potenciar a través de la implicació amb el treball.

Sortides professionals i nous jaciments d'ocupació del sector educatiu

La docència és i ha estat la sortida professional principal, no tan sols per als graduats en magisteri, sinó també per a la resta de titulats en el sector educatiu. De fet, treballar a l'escola pública és un dels objectius que es plantegen molts professionals. Però, el passat 2012, el Ministeri d'Educació ha paralitzat les convocatòries d'oposicions a mestres, provocant que les comunitats autònomes no puguin augmentar el nombre de professorat que s'incorpora a les escoles públiques. Encara queden els centres concertats i privats, tot i que la demanda de docents no ha augmentat en proporció al nombre de candidats.

Per sort, hi ha més sortides professionals en el sector educatiu. Aquestes ocupacions, relacionades per exemple amb la direcció de centres culturals, la investigació i innovació educativa, la producció i elaboració de materials didàctics, la gestió i organització escolar, les TIC (amb noves professions com tutor online, desenvolupador de continguts didàctics virtuals,...), etc., requereixen unes competències específiques i altres de transversals. Forma't i amplia les teves possibilitats de trobar feina!
Deixa el teu comentari