Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Teoria i pràctica: tot el que has de saber sobre la FP dual

Article d'opinió

  • 13/06/2013

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
Una de les estratègies del Govern estatal per fomentar l'ocupabilitat dels joves i facilitar-ne l'accés al mercat laboral consisteix a impulsar la formació professional dual. Ja no és suficient una FP que respongui a les demandes reals d'ocupació, sinó que ara necessitem un model de formació que pugui unir el coneixement i les competències amb l'experiència professional.

La formació professional dual: com em pot afectar?

El Govern estatal treballa en l'aprovació del projecte de reial decret que ha de regular el contracte de formació i aprenentatge, més conegut com a formació professional dual. Quines característiques té aquest model? En aquest especial te'n donem les claus:

1. La característica principal d'aquesta nova FP, segons el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, és que sorgeix a imatge i semblança del model alemany. I en què consisteix aquest model? Per a Lothar Sprenzel, director de l'Associació Hispanoalemanya d'Ensenyaments Tècnics (ASET), pot definir-se de la manera següent: «Els aprenents tenen dos llocs per aprendre els continguts de la seva professió: a l'empresa, els continguts pràctics i específics segons les necessitats de l'empresa, i a l'institut de FP, els continguts teòrics i més generals del sector de la seva professió».

2. Estructura de la FP dual. Francesc Ranchal, assessor tècnic del Consell Superior d'Avaluació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, explica com s'estructura el nou sistema formatiu:

• La formació a l'escola: desenvolupa continguts curriculars amb l'objectiu d'adquirir les competències i els coneixements bàsics per a la qualificació.

• La formació a l'empresa: els continguts curriculars i la formació complementària es desenvolupen en l'àmbit laboral perquè es tracta de recursos molt específics.

• L'activitat formativa al lloc de treball: pretén que l'aprenent vagi adquirint experiència professional i, per tant, domini les competències en l'àmbit laboral.

3. Pràctiques en empreses. L'alumnat passarà com a mínim el 30% del temps fent pràctiques i formació en empreses, i arribarà fins al 65% de les hores lectives l'últim curs del cicle formatiu. A més de l'increment d'hores, cada alumne haurà d'enviar una sol·licitud a l'empresa on vol fer les pràctiques, i aquesta decidirà si l'accepta o no en funció del seu expedient o les seves competències. Així doncs, per fer realitat el model dual és imprescindible la implicació, el compromís i la coordinació de les empreses.

4. Remuneració econòmica. Els alumnes tindran una dotació econòmica, que anirà a càrrec de l'empresa, així com l'alta a la Seguretat Social.

5. Acreditació adaptada al mercat laboral. Sembla clar que la finalitat d'aquesta iniciativa és aconseguir l'acreditació de la formació adaptada a la pràctica concreta d'un àmbit professional. Des del punt de vista de l'estudiant, aquest sistema permet que aprengui mentre s'integra al sistema laboral i que s'especialitzi en una professió concreta i un lloc de treball i empresa específics.

On puc estudiar la FP dual?

T'interessa la FP dual però no saps on has de cursar aquest tipus de formació? Doncs estàs de sort, perquè totes les comunitats autònomes excepte Navarra, Ceuta i Melilla porten a terme  projectes pilot:

- A Galícia, el CIFP Politécnico de Santiago ha iniciat aquest curs la FP dual amb el cicle formatiu de grau superior en Sistemes de telecomunicacions i informàtics.
- A Madrid, el model dual alemany ja es va començar a aplicar el curs passat en 2 instituts públics. El 2013 es preveu la implantació d'un programa pilot que afectarà 6 centres concertats, amb una oferta formativa de 14 titulacions.
- A Catalunya, el Departament d'Ensenyament ha engegat el cicle formatiu de grau mitjà en Fabricació i ennobliment de productes tèxtils a Terrassa (Barcelona). 
- A Múrcia s'ha dut a terme una iniciativa de col·laboració amb hotels en què participen 20 alumnes.
Deixa el teu comentari