Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Disseny: forma't en una professió de futur

Article d'opinió


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
La vocació pel món de les professions artístiques es desperta durant la infantesa, a través del primer contacte amb el món artístic que es produeix a l'escola, les activitats extraescolars, la formació en centres especialitzats, la intervenció de la família, etc. Però dissenyar no és simplement crear, sinó que requereix consideracions funcionals i estètiques i un procés de planificació del treball: recerca, anàlisi, modelatge, ajustaments, adaptacions, producció, etc. Si vols ser un bon dissenyador és important que et formis a consciència.

Matricula't a la millor formació de disseny

Els ensenyaments d'Arts plàstiques i de disseny comprenen els estudis relacionats amb les arts aplicades, els oficis artístics, el disseny en les diverses modalitats i la conservació i la restauració de béns culturals. Si vols cursar formació especialitzada en disseny, has de saber que els estudis s'estructuren en els nivells educatius següents:

* Ensenyaments professionals d'Arts plàstiques i de disseny: els estudiants poden accedir a diversos cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, com per exemple el títol de tècnic superior en Disseny i producció editorial o el títol de tècnic en Art final de disseny gràfic. Per accedir als cicles formatius cal tenir el títol de batxillerat i l'ESO en el cas de voler cursar un grau mitjà, i superar una prova específica per demostrar les aptituds artístiques. Les persones titulades en FP d'un cicle de la mateixa família, l'alumnat de batxillerat artístic, els llicenciats en belles arts, arquitectes, etc. estan exempts de fer aquesta prova.

* Ensenyaments artístics superiors. Per accedir als títols superiors de disseny o graus tens tres opcions:

- La primera és disposar del títol de batxillerat i superar unes proves específiques d'accés, que serveixen per demostrar la sensibilitat artística i la destresa tècnica relacionades amb la formació que es vol cursar. L'exercici pot variar segons el centre que es triï i la comunitat autònoma, i també poden variar les dates dels exàmens, que es duen a terme durant aquest mes de juliol.

- La segona opció va dirigida alstècnics superiorsen Arts plàstiques i disseny o algun dels títols equivalents. En aquest cas, alguns centres no consideren necessari que l'alumnat faci la prova d'accés.

- La tercera opció va dirigida ales persones majors de 19 anys que no tinguin el títol de batxillerat. A banda de la prova específica per accedir-hi, els candidats hauran de superar una altra prova d'accés, a través de la qual demostraran que tenen els coneixements i les habilitats propis del batxillerat.

Finalment, no oblidis que en l'àmbit del disseny és imprescindible la formació continuada i el reciclatge professional, per estar actualitzat amb les últimes novetats i millorar l'ocupabilitat aportant unvalor afegit al currículum. En aquest sentit, et recomanem que aprofundeixis els coneixements en disseny webi gestió i màrqueting, dues competències fonamentals per exercir professionalmentcom a dissenyador.

Les sortides professionals del disseny

Quan algú es planteja estudiar un títol de la branca del disseny, cal que sàpiga quines sortides professionals té i la mena de feina que desenvoluparà posteriorment per triar la formació més adequada.

Les sortides professionals varien en funció del tipus de disseny que s'hagi estudiat. Si es tria el disseny d'interiors, les funcions que es desenvoluparan estaran relacionades amb el disseny d'un espai o el mobiliari, passant per la direcció d'un projecte de jardineria o d'aparadorisme. En canvi, els dissenyadors gràfics poden accedir a camps tan variats com la fotografia publicitària, l'edició per a agències de publicitat, la il·lustració, la gestió de projectes, la imatge corporativa, etc. D'altra banda, les persones que han estudiat disseny industrial es poden especialitzar en disseny de mobiliari, en modelisme industrial, etc.

Per buscar feina de dissenyador o dissenyadora et pots dirigir a les pàgines en línia especialitzades, al  Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i als col·legis professionals, o bé pots presentar una candidatura espontània en estudis, centres, agències, empreses, etc. No et desanimis davant el panorama laboral! Trobar feina avui dia demana esforç i dedicació.
Deixa el teu comentari