Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

El Grupo EIM i DEP Institut sumen esforços per esdevenir la consultora educativa referent en el mercat català

Novetat Educaweb


 • Deixa el teu comentari
 • Valora


El Grupo EIM i DEP Institut han signat aquest mes de setembre un acord de col·laboració que els posiciona com un dels principals referents a Catalunya en assessorament i acompanyament integral a escoles i institucions educatives. L'acord compta, a més, amb la participació d'Educaweb, líder de referència en orientació acadèmica i professional.

Aquesta aliança permet oferir a les institucions educatives, a nivell nacional i internacional (amb oficines a Barcelona, Madrid, Màlaga i Santiago de Xile), una potent cartera de serveis amb l'objectiu de donar solucions a les necessitats de titulars, gestors, docents, alumnat i famílies:
 • Consultoria estratègica i assessorament als òrgans de govern en el disseny i implementació de plans estratègics i operatius
 • Consultoria en màrqueting educatiu (formació, auditoria, disseny de plans d'acció, avaluació i planificació, captació d'alumnat, etc.)
 • Disseny i implementació de sistemes de gestió de la qualitat (EFQM, ISO, auditoria de qualitat educativa, model EFR, etc.)
 • Estudis de satisfacció i avaluació docent (perfil i satisfacció de les famílies, avaluació de l'activitat docent, etc.)
 • Assessorament en la implantació de les TIC a l'escola. Mètode Visual Progrentis per a perfeccionar les habilitats de lectura comprensiva
 • Assessoria i desenvolupament de la innovació pedagògica al centre
 • Programes de formació a gestors i personal docent (direcció d'institucions educatives, coaching per a directius, etc.)
 • Programes de gestió de recursos humans (selecció de directius, headhunting, disseny de plans de recursos humans, estudis de clima laboral, etc.)
 • Serveis d'orientació acadèmica i professional (programes i activitats d'orientació d'estudis i laboral a centres educatius, bateria escolar psicopedagògica, assessoria individual, escola de mares i pares, etc.)
Més informació:

Pedro Beneit (pbeneit@grupoeim.com) / Sílvia Amblàs (amblas@dep.net). 
Montserrat Oliveras, sòcia-fundadora de DEP Institut  i Pedro Beneit, Soci-Gerent del Grupo EIM
Deixa el teu comentari
Veure comentaris