Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Cal que proporcionem la millor informació als ciutadans sobre les oportunitats de treball i les previsions del mercat laboral"

Entrevista

  • 17/09/2013

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Lester Oakes, president de l'Associació Internacional per a l'Orientació Educativa i Professional (AIOEP - IAEVG)
Què és l'AIOEP?

La AIOEP és un organisme internacional sense ànim de lucre que representa a individus i a associacions estatals i regionals i a institucions de l'àmbit educatiu i professional. Va ser fundada a París l'any 1951 i el seu objectiu és maximitzar el potencial del món a través de l'orientació professional. 62 anys després del seu naixement, els seus membres han augmentat considerablement en nombre i representativitat geogràfica i s'ofereixen més serveis a la comunitat orientadora. És l'única associació mundial que agrupa als professionals de l'orientació acadèmica i professional i a les associacions relacionades amb el desenvolupament de la carrera professional.

Quants membres formen part de l'associació? Quin és perfil d'associats? De quins països provenen?

L'associació té més de 20.000 associats, la majoria dels quals són membres d'una associació, és a dir, són membres de l'AIOEP per la seva afiliació a una associació estatal. Els socis provenen de 42 països de tots els continents. La majoria són professionals de l'àmbit de l'orientació professional, encara que els acadèmics, investigadors i, en menor mesura, els organismes polítics compten també amb molta representació.

Quins avantatges motiven als associats a formar part de l'AIOEP?

Els avantatges són molts i variats. Per començar, es tracta d'una associació amb un gran lideratge en aquest camp, que ofereix l'oportunitat única d'estar al dia sobre amb tot el relacionat amb l'orientació acadèmica i professional, a tot el món. Els nostres associats consideren que els majors avantatges de formar part de l'associació són la possibilitat d'accedir a butlletins periòdics i a la revista especialitzada, assistir a congressos de l'AIOEP a preu reduït i treballar en xarxa amb persones de tot el món que exerceixen funcions similars.

A més, treballem amb documents i directrius específiques, com per exemple, les normes ètiques, que ara s'han d'actualitzar, i el desenvolupament de les Competències Internacionals per als Orientadors Educatius i Formació Professional, que porta la credencial EVGP, que són una referència per als professionals i acadèmics, i s'utilitzen àmpliament en la formació dels futurs professionals. D'altra banda, dins de l'AIOEP s'han creat grups de treball amb interessos especials, permetent així que els membres amb objectius comuns puguin treballar de forma col·laborativa en diferents projectes.

Recentment, els socis han participat en una enquesta d'avaluació de l'associació. Quins són les conclusions que poden en poden extreure?

Estem analitzant els resultats i els debatrem en la reunió de la Junta Directiva, que tindrà lloc a Montpeller just abans del congrés de l'AIOEP. Les primeres anàlisis indiquen que els socis valoren el butlletí, els congressos i la revista, tal com he dit abans, però desitgen que s'incorporin canvis als congressos per fer-los més interessants i més accessibles, que s'actualitzi la pàgina web i que augmentin les oportunitats de treballar en xarxa.

El congrés anual se celebra aquest any a Montpeller, sota el lema "Orientació professional: un dret humà o ciutadà?". Quin és l'objectiu de la trobada?

Com en tots els congressos, el de Montpeller és una oportunitat per als professionals de l'orientació professional per reunir-se i debatre sobre les qüestions més importants que afecten al nostre sector. També ofereix als membres l'oportunitat de veure's cara a cara. Aquest és el segon any que celebrem el nostre congrés internacional a Europa, el proper any estarem a Canadà i en 2015, a Japó.

La conferència se centra en un tema crític i d'actualitat: Com podem construir una societat humana justa? Basant-se en el mite "Scylla - un totalitarisme que nega la individualitat - i Caribdis - una societat liberal radical on tothom està obstinat a preservar els seus drets privats", els organitzadors de la conferència ens plantegem la següent pregunta: "Com pot l'orientació professional contribuir a la construcció de ciutadans que conceben el seu propi desenvolupament humà en relació a l'evolució dels altres i el ben comú? Quines polítiques públiques podrien aplicar-se per aconseguir-ho?". S'abordaran aquests temes des de diferents perspectives a través de conferències, taules rodones, simposis, ponències i presentació de pòsters. Promet ser una profunda i emocionant trobada!

Com pot contribuir l'orientació a formar a ciutadans que valorin el seu desenvolupament personal i, alhora, la seva influència en la societat?

Crec que tots dos conceptes no són contraris, sinó que es complementen. Cal que proporcionem la millor informació als ciutadans sobre les oportunitats de treball i les previsions del mercat laboral, alhora que els ajudem a reconèixer els seus punts forts i els seus interessos, i la forma de gestionar-los. La mà d'obra com a maquinària ja es va provar en el passat i va fracassar, així que res em fa pensar que aquesta opció tornarà a ser vàlid en un futur.

És un objectiu utòpic tenint en compte que en molts països ni tan sols es treballa l'orientació vocacional i professional de forma organitzada i estructurada, i menys encara al llarg de tota la vida? Existeixen bones pràctiques en algun país que puguin servir de referents actualment?

Crec que tots els objectius dignes de perseguir tenen una mica d'utòpics, però això no els fa impossibles d'aconseguir. L'orientació professional és una professió relativament nova als països desenvolupats i ja ha aconseguit grans avanços en poc temps. Molts països en vies de desenvolupament s'estan adonant que això és clau per al seu futur desenvolupament econòmic i social. Sud-àfrica i Índia són dos bons exemples d'això, i a Orient Mitjà també s'està treballant molt per establir les bases de l'orientació professional.

Quina importància i protagonisme tenen les Administracions Públiques en el desenvolupament de la carrera professional? És necessària una major implicació per la seva banda? Quin polítiques haurien de ser prioritàries?

Crec que l'Administració Pública ha de jugar un paper crític en aquest àmbit. El Govern ha de marcar la direcció i ajudar al funcionament bàsic, i de la mateixa manera, assegurar que les institucions públiques que proporcionen orientació professional compleixin els estàndards.

I en aquest context, a quins reptes han de fer front els professionals de l'orientació per donar consells d'orientació responsable?

Els professionals han de ser sempre conscients que el context és molt ampli. Alhora que analitzen els interessos i les habilitats del client han d'ajudar-lo a entendre que el món laboral és ampli i han d'informar-lo de les oportunitats que aquest ofereix. El seu deure és ajudar als clients a tenir en compte el ventall d'opcions i no cenyir-se exclusivament al que el client desitgi. Han de conrear la seva pròpia competència professional mitjançant la formació contínua i adherir-se als codis de pràctica de les associacions pertinents.

Doni'ns tres motius per assistir al congrés a Montpeller...

(a) Trobar-se amb companys de tot el món que comparteixen un interès comú.

(b) Escoltar a alguns experts mundials del sector.

(c) Visitar una de les ciutats més boniques d'Europa al final de l'estiu.
Deixa el teu comentari