Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

La capacitació de les direccions d'escoles bressol, cabdal per a garantir una gestió adequada d'aquests equipaments educatius

Article d'opinió

Este artículo es en catalán. Si quiere traducirlo puede utilizar herramientas web como ésta: http://www.softcatala.org/traductor/


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Carme Carnerero i Lluís Baixeras, tècnics de la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona
Des de la Gerència de Serveis d'Educació estem convençuts que contribuir a que les direccions de les escoles bressol municipals desenvolupin capacitats personals i habilitats directives adequades per a l'exercici de la gestió d'aquests equipaments, representa un important pas endavant en la recerca de la seva qualitat, sostenibilitat i viabilitat.

En els darrers anys, els governs locals han desplegat a nivell territorial el mapa d'escoles bressol municipals, i a partir de l'anàlisi realitzar per la Diputació de Barcelona, un dels elements amb més marge de millora era la seva gestió.

Per aquest motiu, l'any 2009 es va dissenyar una acció formativa que, amb el títol Programa de direcció d'escoles bressol, tingués l'objectiu principal de capacitar els càrrecs directius de les Escoles Bressol en l'àmbit de la gestió amb la finalitat de garantir la seva sostenibilitat i qualitat del servei. Des de llavors ençà, ja s'han realitzat set edicions d'aquest programa formatiu a diferents municipis de la nostra demarcació: Barcelona, Barberà del Vallès, Granollers, Martorell i Mataró

Els objectius del programa s'orienten a millorar la capacitació integral dels directius i directives d'escola bressol i també a reforçar-ne les relacions i les estratègies de desenvolupament sectorial. Des d'aquesta missió es poden identificar dos objectius principals:
  • Aportar coneixements i eines específiques en matèria de direcció i gestió als equips directius d'escoles bressol municipals.
  • Aprofundir en el desenvolupament d'habilitats directives per a l'exercici professional de la direcció d'escoles bressol municipals..
Els grups són reduïts per tal de facilitar la dinàmica d'un curs de 72 hores, un dels més extensos del Pla de Formació d'Educació de la Diputació. Acompanyant les hores de formació, s'han generat unes eines de gestió per a les escoles bressol.

Per això, durant el curs es faciliten als participants diverses eines que ajuden els equips directius en la planificació, gestió i avaluació del centre en aspectes generals, com ara l'elaboració de documentació estratègica (Projecte Educatiu de Centre, Programació General anual etc); graelles i fitxes per a la planificació i gestió operativa; models de documents per a l'avaluació del personal i per a l'autoavaluació directiva, així com enquestes d'avaluació de la satisfacció del servei.

En referència a l'impacte territorial, cal destacar que els 72 municipis de les 10 comarques barcelonines que han participat al Programa representen un 48,6% de les 148 poblacions que tenen actualment escola bressol municipal de gestió directa a les comarques barcelonines (sense comptabilitzar la ciutat de Barcelona). Així, en tres anys, s'hauran format quasi les tres quartes parts de les direccions d'escoles bressol municipals de gestió directa de la demarcació.

Actualment, s'està duent a terme la 8a edició d'aquest Programa en el que per primera vegada hi participen directores d'escoles bressol municipals de la ciutat de Barcelona.
Deixa el teu comentari