Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Ens trobem amb persones que necessiten sentir-se incloses en la societat, partícips d'ella. La clau per aconseguir-ho és poder accedir a l'ocupació i a l'educació"

Entrevista


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Óscar Serrano, Laura Mollà, Belinda del Camino Moreno i Joan Lluís Pérez, d'Iniciatives Solidàries (València). Guanyadors del 3r Premi en la categoria institucional. Premis Educaweb 2013
En què consisteix el projecte Informa-Red, itineraris integrals d'orientació? Quins són els destinataris del projecte?

El projecte Informa-Red Itineraris Integrals d'Orientació engloba un treball integral des de tres de les grans línies d'actuació de la nostra entitat: informació, formació i orientació laboral.

L'objectiu principal és pal·liar desigualtats socials i fomentar l'empoderament de jóvens en situació d'exclusió social a través d' itineraris integrals d'orientació acadèmica i professional que afavorixen el seu propi desenvolupament i, amb això, milloren la seua qualitat de vida, la de les seues famílies i el context més pròxim, potenciant d'una manera activa la inserció social, laboral i cultural.

Per a això, es treballa a través de tutories individuals i col·lectives, fomentant l'accés i l'ús dels recursos que ens oferix internet, centrant-nos en l'orientació i acompanyament.

Els destinataris són jóvens en situació d'exclusió social i persones que estan o han estat privades de llibertat.

Perquè han triat una plataforma online per desenvolupar la seva activitat? Quins avantatges aporta Internet al projecte?

La idea de la creació d'una plataforma online sorgix quan des d' Iniciatives Solidàries vam crear la nostra col·lecció de materials didàctics de Formació de Persones Adultes per a la preparació del Graduat en E.S.O. Des del principi, es van crear amb la intenció que totes aquelles persones que els necessitaren pogueren fer un ús d'ells d'una manera lliure i gratuïta, ja que per a Iniciatives Solidàries l'educació és la principal ferramenta per a la igualtat i des del nostre compromís volem compartir la nostra experiència. Per això es va crear el blog del Programa de Formació Bàsica per a Jóvens, des del qual hi ha accés als diferents blogs de les diferents matèries.

Açò va ser un impuls per a crear la resta de blogs, la qual cosa ens ha permès difondre els nostres projectes i actuacions, arribant a un nombre més gran de persones, persones usuàries de l'entitat, entitats de caràcter social així com a altres professionals de l'àmbit educatiu.

Amb aquest projecte basat en l'ús de les noves tecnologies, donem resposta a les necessitats i cobrim les demandes d'atenció que teníem del nostre col·lectiu d'atenció.

Quines són les necessitats específiques d'orientació de les persones en risc d'exclusió social?

El nostre col·lectiu de jóvens en risc d'exclusió social es caracteritzen per una baixa o nul·la qualificació professional, dèficit de formació, manca de recursos econòmics i personals per a poder funcionar en el dia a dia, baix nivell educatiu, procedència de famílies desestructurades i/o disfuncionals, desajustos en el desenvolupament evolutiu i amb mecanismes personals desadaptatius (dificultats d'autocontrol, baix autoconcepte, desequilibri emocional, dèficit habilitats sociales...) , a més de comportaments etiquetats com antisocials, distorsions cognitives i afectives.

Per tant ens trobem amb persones que necessiten sentir-se incloses en la societat, partícips d'ella, i la clau per a això és poder accedir a l'ocupació i a l'educació.

Simplement si revisem les dades de l'Institut Nacional de Qualitat i Avaluació (INCE) , quasi la tercera part d'adolescents del nostre país, estudiants d'ESO, obté qualificacions negatives. En l'ensenyança mitjana un 32% de l' alumnat repetix curs, un 35% no acaba amb èxit 2n d'ESO.

Aquestes dades a la Comunitat Valenciana s'agreugen, perquè segons les últimes estadístiques, el percentatge entre l'alumnat valencià se situa en el 39.7%, mentres que a Espanya és del 30.8%.

A aquestes dades també s'afegeix que el 72% de la desocupació dels menors de 25 anys té relació estreta amb l'abandó dels estudis i el fracàs escolar.

En la Comunitat Valenciana, la gran majoria de persones inscrites en el SERVEF (Servei Valencià d' Ocupació i Formació) són persones sense qualificació."

La nostra Entitat, Iniciatives Solidaries, som coneixedors d'aquesta situació per la qual cosa plantegem vies alternatives tant educatives com laborals que incidisquen en els i les jóvens de l'actual societat, i, sobretot, en els que pertanyen a grups de població de major vulnerabilitat i risc d'exclusió social. És important possibilitar espais i metodologies adaptades per als que, des d'edats primerenques, mostren conductes que dificulten la seua adaptació al medi social, familiar i escolar, provocant un desenvolupament inferior al dels seus iguals en quant a les seues facultats cognitives i actitudinals.

Com actua l'orientador davant la quantitat d'informació i recursos que es pot trobar a Internet?

Internet oferix molts recursos que tenim de contrastar, comprovar i saber utilitzar. És bo poder tindre a l'abast molta informació però també és més difícil saber a quina informació atendre.
Els i les orientadors/es hem d'estar al dia, indagar en portals de l'administració estatal i autonòmica, d'ocupació, formació, de recursos per als col•lectius més vulnerables... i amb tot això filtrar i reestructurar la informació perquè les nostres persones usuàries puguen utilitzar-la amb facilitat i així poder aprofitar-la.

El resultat de tot aquest treball són els nostres blogs de formació, ocupació i d'informació, adaptats al nostre col·lectiu de treball.

Què els ha suposat guanyar el 3r Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoria institucional 2013?

El Premi Educaweb, ens suposa un reconeixement al nostre projecte associatiu, a tota la il·lusió i esforç que hem posat en ell al llarg del anys. A més el premi ens reforça i activa per a seguir endavant dia a dia en la nostra tasca d'orientació i així permetre una participació plena i digna en la nostra societat dels col·lectius més vulnerables.
Deixa el teu comentari