Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Les competències TIC són fonamentals per millorar la ocupabilitat dels nostres alumnes i de totes les persones que busquen feina en l'actualitat"

Entrevista


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Maria Cruz García Sanchís (València). Professora de Formació i Orientació Laboral, guanyadora del 1r Premi en la categoria individual. Premis Educaweb 2013

En què consisteix el projecte "Auto Orientación en tiempos de crisis: una experiencia desde la Formación Profesional a distancia en Entornos Virtuales de Aprendizaje"? A qui va dirigit?

"Auto Orientación en tiempos de crisis" és un projecte que recull l'experiència duta a terme durant el curs 2012/13 amb alumnes de grau mitjà d'administració en modalitat semi-presencial, en la qual es va utilitzar la metodologia dels Entorns Personals d'Aprenentatge (EPA) amb suport d'una wiki per treballar l'àrea de l'orientació professional.

El treball es va desenvolupar en dues fases: una primera en la qual cada alumne va generar el seu propi EPA relacionat amb l'àmbit de la inserció laboral i la cerca d'ocupació a partir dels seus coneixements previs, interessos i de la informació que de manera autònoma va obtenir, i una segona en la qual tots els documents i recursos generats a partir d'aquesta primera fase es van incorporar a una wiki, amb l'objectiu que tots els alumnes llegissin i comentessin els treballs de la resta de la classe. D'aquesta manera es van activar estratègies de col·laboració. Considerem que aquesta segona fase de compartir i col·laborar és fonamental per millorar el procés d'aprenentatge individual.

Encara que el projecte està dirigit a alumnes de grau mitjà de formació professional en la modalitat semi-presencial, és fàcilment transferible a altres nivells i contextos.

Perquè ha triat un Entorn Personal d'Aprenentatge per dur a terme la seva activitat?

Perquè havia llegit a nivell teòric diversos articles sobre els EPA i em semblava una metodologia que podia ser útil en classes molt heterogènies, en les quals existien diferències elevades d'edat i formació.

D'altra banda, en tenir en classe alumnes amb una sòlida experiència laboral prèvia, les estratègies per treballar l'orientació professional havien de canviar: ja no estem davant alumnes de grau mitjà que desconeixen el mercat laboral i als quals es pot acompanyar en el seu procés de transició, sinó davant treballadors que per la crisi han perdut el seu lloc de treball, però que tenen una experiència laboral d'anys i que necessiten una altra sèrie d'accions: per un costat, actualitzar les estratègies de cerca d'ocupació i per un altre, aprofitar els seus coneixements en benefici de tota la classe.

Quina importància tenen les competències TIC en l'empleabilitat de les persones que busquen feina?

Les competències TIC són fonamentals per millorar la ocupabilitat dels nostres alumnes i de totes les persones que busquen feina en l'actualitat. En primer lloc perquè les ofertes de treball es troben gairebé totes a la xarxa, per la qual cosa desenvolupar-se a l'entorn d'Internet i ser capaç de buscar i seleccionar informació rellevant, així com tenir una xarxa de contactes àmplia, ens pot facilitar l'accés a una ocupació. En segon lloc perquè, una vegada localitzada l'oferta, se'ns en la majoria de casos s'exigeixen coneixements informàtics especialment en aquells treballs relacionats amb el sector serveis.

Finalment, en una entorn on l'obsolescència del coneixement és elevada, les competències digitals ens permeten estar contínuament actualitzats a nivell professional i faciliten l'objectiu de l'aprenentatge permanent.

De quina manera pot ajudar la web 2.0. a desenvolupar la tasca orientadora?

Com comentava anteriorment, la major part de les ofertes d'ocupació s'han traslladat a Internet, però com ja succeïa abans de l'aparició de la web, aquestes ofertes públiques suposen un petit percentatge en comparació amb les que es realitzen pel boca-orella a través de coneguts i familiars. Les noves eines de la web 2.0 ens permeten crear xarxes àmplies de coneguts i a través d'ells, accedir a moltes més persones que fa uns anys. També ens permet incrementar la nostra visibilitat i la del nostre currículum, utilitzant eines com ara els blogs, les web personals, etc. Per últims, la xarxa també ens ofereix formació com els cursos MOOC, o qualsevol un altre curs que, de manera gratuïta, ens permet reciclar-nos i actualitzar-nos per fer-nos més competitius al mercat laboral.

Quines accions té previstes després de guanyar el 1r Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoria individual 2013?

En primer lloc continuar investigant l'ús dels EPA en l'àmbit de l'orientació professional, incorporant nous grups d'alumnes a aquesta metodologia. En el cas dels professionals de Formació i Orientació Laboral, l'orientació és un contingut curricular, per la qual cosa és necessari avançar en eines que millorin el procés d'ensenyament aprenentatge i la incorporació dels EPA a l'ensenyament formal té encara molt camí per recórrer.

D'altra banda m'agradaria difondre el projecte a través del CEFIRE (Centre de Formació del Professorat) ja sigui a través d'un curs o de jornades, per implicar a altres companys en aquesta nova metodologia i poder compartir experiències i recursos que millorin la inserció laboral dels nostres alumnes.

Deixa el teu comentari