Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Cal que d'una forma preventiva es treballi la integració escolar, l'adaptació curricular, la desmotivació i es cerquin alternatives educatives per als joves amb risc d'abandó dels estudis"

Entrevista


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Entrevista a Montserrat Asencio Gilibert, orientadora, guanyadora del 1r Premi en la categoria de joves menors de 35 anys amb projectes no aplicats. Premis Educaweb 2013

Ens podria descriure breument en què consisteix el projecte "Endinsa't!? A qui va dirigit?

El projecte Endinsa't! pretén promoure un dispositiu d'orientació vocacional en els centres d'educació secundària obligatòria i batxillerat, intervenint específicament amb l'alumnat d'entre 15 i 18 anys. El repte és poder acompanyar aquest alumnat, amb característiques diverses, en la construcció del seu projecte de vida, enfortint la seva presa de decisions i prevenint l'abandó prematur i/o el fracàs escolar. Per això, el projecte centra bona part de la seva intervenció en l'atenció a l'alumnat que presenta certes vulnerabilitats educatives.

És un projecte integral, on hi participa tota la comunitat educativa i agents de l'entorn, com el sector productiu. El projecte desenvolupa principalment una metodologia activa i participativa, on s'intenta despertar l'interès de l'alumnat tot fent-los protagonistes del seu aprenentatge.

Per aconseguir-ho, el projecte desplega un seguit d'accions com són: "Programa camí d'èxit", dirigit a l'alumnat que presenta poques possibilitats d'obtenir el graduat d'educació secundaria obligatòria, on mitjançant diferents activitats, en les quals es treballen diverses competències de base, professionals i transversals, l'alumnat aconsegueixi tenir èxit en la seva trajectòria formativa inicial i sigui capaç de traçar i enfortir un camí professional posterior.

El "programa Futur" va dirigit a tot l'alumnat i pretén acompanyar-los en la pressa de decisió futura d'una forma individual i grupal mitjançant sessions informatives i participatives puntuals i tutories individuals.

Per últim, el "programa Compartim el futur" va dirigit a facilitar eines i recursos a les famílies de l'alumnat per tal de què puguin guiar els seus fills i filles en la pressa de dedicions.

Quines són les principals novetats que aporta el seu projecte?

L'aposta ferma, com a mesura de prevenció, per la presencia d'una figura professional de l'orientació vocacional en els centres d'educació secundaria i batxillerat, que doni resposta continua a les necessitats de l'alumnat en matèria d'orientació acadèmica i professional, facilitant les transicions de l'escola el treball i esdevingui un referent clar en aquesta matèria dins la comunitat educativa.

Promou la participació de tota la comunitat educativa i integra el projecte a l'entorn escolar: Implica d'una manera directa a la família perquè acompanyin els seus fills i filles a assolir amb èxit l'etapa d'educació secundària obligatòria i els pugin acompanyar en la pressa de decisions futura. Es treballa conjuntament amb el professorat per tal de que participin en el projecte, s'estableixin tempos i s'efectuï un traspàs continu de l'alumnat participant en els programes. I, no menys interessant, és la participació i col•laboració del teixit empresarial de la zona en els centres educatius. 

Aposta, entre d'altres aspectes, per despertar l'interès per l'aprenentatge a l'alumnat en risc d'exclusió socials mitjançant activitats dirigides a enfortir les seves trajectòries vitals, seguint el currículum d'etapa, tot treballant continguts d'una forma més pràctica, mitjançant per exemple l'elaboració d'un curtmetratge o l' experiència pràctica en un entorn productiu.  

També vol donar una continuïtat lògica i consistent, amb les entrevistes individuals posteriors a les sessions programades d'informació professional i acadèmica, que permetin un espai de diàleg individual amb l'orientador o orientadora vocacional sobre el seu futur per tal de que l'alumnat pugui teixir trajectòries mínimament estables.

Quina importància té la participació activa, la col·laboració i el treball en equip en el desenvolupament del seu projecte?

El projecte fomenta en tot moment la participació activa, la col·laboració i el treball en equip tan de l'alumnat, de les famílies com dels agents implicats en cada un dels programes.

Es faciliten espais d'aprenentatge on la col·laboració, la comunicació, la confiança, la coordinació i la complementarietat faciliten el treball en equip i la participació activa de cada membre del grup, convertint a l'alumnat en el veritable protagonista del seu aprenentatge.

Durant les diverses sessions s'utilitzen diferents dinàmiques de grup aplicant una metodologia activa i participativa, també es treballa conjuntament per la creació d'un curmetratge ideat i consensuat per l'alumnat. Els alumnes individualment i en grup construeixen mitjançant l'acompanyament de l'orientador o orientadora el seu propi projecte de vida i les opcions ocupacionals escollides per anar a efectuar l'experiència pràctica.

En les sessions grupals amb les famílies el diàleg cobra importància el permetre construir i compartir mitjançant la conversa entre iguals coneixements, vivències i tècniques d'acompanyament en la presa de decisions dels seus fills i filles.

El treball en equip i col·laboració entre els educadors i l'equip directiu és clau pel bon funcionament, continuïtat i millora pràctica del projecte, per tal de detectar les necessitats i millores de l'alumnat i del propi projecte. 

La col·laboració amb el teixit empresarial és important per tal de que l'alumnat pugui tenir una experiència pràctica enriquidora en un entorn laboral real.

Considera que és necessari promoure activitats preventives de l'abandó dels estudis entre l'alumnat desmotivat?

És imprescindible promoure activitats preventives de l'abandó dels estudis entre l'alumnat desmotivat, com pretén el projecte Endinsa't!. Hem de pensar, que estem parlant de joves que molts d'ells, estan a prop de complir l'edat d'escolarització obligatòria i si no s'aconsegueix despertar el seu interès i integrar-los el centre educatiu, possiblement abandonin els seus estudis un cop tinguin 16 anys sense haver obtingut el graduat d'educació secundària obligatòria.

Per altre, alguns d'aquest joves que presenten una alta desmotivació pels seus estudis molts són absentistes. Per tan, estem parlant de joves que possiblement acabin abandonant els seus estudis i es situïn en el llindar de l'exclusió social. Per això, cal que d'una forma preventiva es treballi la integració escolar, l'adaptació curricular, la desmotivació i es cerquin alternatives educatives partint d'allò que els mou per tal de reenganxar-los en el sistema educatiu.

És important remarcar que la Unió Europea fixa com un dels objectius d'educació a aconseguir la reducció de la taxa d'abandonament escolar per sota del 10%. Recordem, que les últimes dades que disposem, ens situen en primera posició, de la resta dels països europeus, per tenir una taxa d'abandonament escolar del 24,9%, la més alta de tots els països. Xifres que ens haurien d'alarmar i moure'ns com agents educatius per tal de construir alternatives conjuntes com les del projecte Endinsa't per a fer front d'una manera preventiva l'abandó i el fracàs escolar.

Quins projectes de futur té després de guanyar 1r Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoria de joves 2013?

Haver estat premiada pel projecte "Endisa't! en la categoria de joves ha estat una gran satisfacció per a mi. D'altre banda, el gran repte que em proposo és poder continuar treballant per cercar col·laboracions per a poder implementar aquest projecte. També m'agradaria poder seguir construint saber dins d'aquest àmbit de l'orientació laboral i acadèmica junt amb d'altres companys de professió i poder tenir l'oportunitat de seguir desenvolupant professionalment la tasca de l'orientació acadèmica i professional.

Cal dir, que fa uns dies, junt amb una altre companya de professió, hem acabat de fer un anàlisis d'identificació de necessitats sobre el terreny, per tal d'engegar un projecte d'orientació professional dins del sector social, és un projecte de moment embrionari que esperem que també arribi a bon port.

Igualment, agraeixo a Educaweb l'oportunitat que em brinda de poder conèixer, el treball que es realitza al Centro Studi Pluriversum a Siena de la mà d'un gran professional, ja que de ben segur que serà una experiència molt enriquidora.
Deixa el teu comentari