Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"L'objectiu del projecte és donar rellevància a l'orientació laboral en el procés de recerca de feina i fer front a la falta de dispositius i serveis que estan desapareixent degut a les retallades"

Entrevista


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Lidia Llop, Mar Sánchez, Marta Mendoza i Mireia Gargallo, orientadores i autores del projecte, guanyadores del 3r Premi en la categoria individual. Premis Educaweb 2013

Quins són els objectius de ParejasOrientadoras? A qui va dirigit el projecte?

Entre els objectius més importants de ParejasOrientadoras, cal destacar el fet d'aconseguir que, dintre de la dificultat que suposa la crisi i els seus efectes nocius, que van molt més enllà de la manca de llocs de treball, qui s'apropi a la nostra iniciativa es trobi recolzat i descobreixi o, com a mínim, no oblidi les seves capacitats com a persona i com a treballador. Que aparqui la impotència i la idea de que trobar treball avui en dia és impossible. I que descobreixi què pot assolir si disposa d'un servei d'orientació i el fa servir.

Un altre objectiu a destacar, donar un suport personalitzat i individual en la recerca de feina, (potenciant l'optimisme, la proactivitat i l'actitud activa en busca de solucions creatives dins de la realitat actual) on l'optimisme és la base però sempre sent conscients de la realitat que ens envolta i la de cadascú. Aquesta ajuda que oferim, no és tan sols fer una anàlisi del currículum, cartes de presentació, vies de recerca de llocs de treball, com realitzar una entrevista, sinó que també donem molta importància a la motivació i la gestió de temps de la persona evitant l'estancament i l'exclusió.

Un altre objectiu és fomentar l'ús d'Internet com a canal de comunicació en la recerca de feina, ja que tot es realitza a través d'un espai online on es poden posar en contacte persones de diferents llocs de l'estat espanyol i fins i tot del món. Per últim destacar que s'acull a tothom que ho necessiti, sense filtres de cap tipus (no es jutja a la persona i es fomenta la reflexió individual i col·lectiva.)

Destacar també entre els objectius més importants de ParejasOrientadoras el fet de donar rellevància a l'orientació laboral en el procés de recerca de feina, així com fer front a la falta de dispositius i serveis que estan desapareixent degut a les retallades.

A qui va dirigit el projecte?

A totes aquelles persones que cerquen feina, que volen compartir la seva experiència i necessiten el recolzament directe d'una altra persona en el transcurs de la seva recerca, com si es tractés d'un guia i volen compartir la seva recerca de feina en una comunitat com és ParejasOrientadoras.

Per altra banda, a aquelles persones que son "orientadors vocacionals" i volen prestar la seva ajuda i els seus coneixements i experiència, oferint la seva solidaritat als altres.

Quines són les principals dificultats a les que han hagut de fer front a l'hora de configurar les parelles orientadores?

Sobretot l'adequació dels perfils. Intentem que les dues persones tinguin perfils compatibles i comparteixin província de residència però, de vegades, no és possible ja que hi ha moltes més persones en recerca de feina interessades en la iniciativa que persones en actiu . És per això, que ens hem d'anar adaptant. Per exemple, com a norma general, la parella està formada per una persona que busca feina i una altra que està treballant però, si dues persones de diferents comunitats i professionals dels RRHH estan en recerca de feina , les unim formant una parella ja que poden complementar els seus coneixements i recolzar-se mútuament, sense tenir por a fer-se la competència per un mateix lloc de treball ja que són de comunitats diferents .

Una altra dificultat ha estat la gran llista de persones que ens demanen ajuda en busca d'una persona que les pugui orientar, a vegades les persones han d'esperar mesos per poder aconseguir la seva parella. Per això animem a les persones a participar dins de les xarxes socials i a la nostra web compartint les seves experiències en la recerca de feina amb les persones que formen part de la iniciativa.

També trobem, no tant una dificultat sinó com un punt significatiu de millora, el fet que alguns usuaris no tenien l'hàbit d'emprar Internet, fins i tot alguns n'han hagut d'aprendre per poder dur a terme la seva recerca amb més possibilitats d'èxit.

Consideren que la situació de crisi actual ha incrementant o visibilitzat la necessitat d'una orientació específica per aturats?

I tant que s'ha incrementat la necessitat d'una orientació específica per a aturats, que per altra banda des de ParejasOrientadoras lluitem per aquesta orientació que creiem que ha de ser individualitzada i personalitzada, tot el contrari del que està succeint en molts serveis públics d'orientació . Amb la crisi s'hauria d'haver reforçat aquests serveis però, s'ha optat per fer tot el contrari, fer retallades i acomiadar orientadors professionals.

No es pot orientar igual a persones que provenen de sectors professionals diferents o que pertanyen a col·lectius específics i tenen necessitats concretes. No són les mateixes necessitats de recerca de feina per una persona que té 25 anys, que per una que en té 45 anys o una altre que en té 60 anys: són generacions diferents, per tant la recerca ha de ser específica atenent les mancances i fortaleses d'aquests col·lectius.

Com podem treure partit a les xarxes socials per a ser més ocupables?

Les xarxes socials són un canal molt potent de comunicació i difusió per les persones que estan en recerca de feina. Ajuda a fer visibles la trajectòria professional i ens dóna a conèixer a professionals del nostre sector. A través d'elles podem mostrar la nostra personalitat i és un complement més perquè les empreses puguin analitzar el nostre currículum. La informació que s'extreu d'una persona a través de les xarxes socials és un factor més que pot influir en el procés de selecció d'un candidat i per tant aquesta informació pot ser decisiva per esdevenir el candidat idoni. 

Què ha suposat per a vostès guanyar el 3r Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoriaindividual 2013?

Una gran alegria i un gran reconeixement a tot el nostre treball. Ens ha donat forces per continuar i seguint innovant i veure que aquesta iniciativa des de fora també es creu en ella.  Des del començament som conscients que ParejasOrientadoras té un sentit molt positiu. Actualment som més de 50 parelles formades, més de 20 persones han trobat treball, a Twitter superem el 1200 seguidors, a LinkedIn es una delícia veure com més de 400 persones ens recolzen i s'animen, i cada dia tenim missatges de persones que ens agraeixen la nostra existència.

Donem mil gràcies no tan sols pel premi, que volem compartir amb totes les persones involucrades d'una o altra manera amb ParejasOrientadoras, sinó també per totes les persones que ens animen. Aquests premis, el d'Educaweb i el del suport tan gran i afectuós que hem rebut, fa valer tot el nostre esforç: el present i el futur.

Volem aprofitar per realitzar un suggeriment: Cal realitzar orientació laboral als instituts, com una assignatura més, no tan sols en els estudis d'FP (on disposen de l'assignatura de Formació i Orientació Laboral). Considerem bàsic un coneixement real del mercat laboral, de les professions, de les pròpies habilitats, així com del món empresarial, abans que l'alumne hagi de prendre una decisió sobre el seu futur acadèmic.
Deixa el teu comentari