Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Medi ambient: cursos de formació especialitzada

Article d'opinió

  • 28/01/2014

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
L'«economia verda», basada en el desenvolupament sostenible i en les energies renovables, constitueix un dels sectors amb més projecció de futur. L'Organització Internacional del Treball (OIT) considera que el sector mediambiental contribuirà a generar ocupació els propers anys.

Per treballar en el sector mediambiental és imprescindible formar-se; per això, universitats, centres de formació professional i centres de postgrau han ampliat la seva oferta per donar resposta a les noves necessitats formatives.

Competències bàsiques per treballar en el sector mediambiental

Recentment, la Conselleria d'Economia, Innovació, Ciència i Ocupació de la Junta d'Andalusia ha aprovat incentivar amb 6,6 milions d'euros un total de 29 projectes d'estalvi, eficiència energètica i energies renovables, que mobilitzaran 25,8 milions d'euros en inversions. Per poder treballar en aquest sector cal que et formis i, per això, és fonamental que coneguis algunes titulacions universitàries i alguns cicles formatius relacionats amb el medi ambient:

- Grau en Biologia ambiental: et permet treballar en la gestió dels recursos naturals.
- Grau en Ciències ambientals: et proporciona coneixements científics i socials sobre el medi ambient.
- Grau en Enginyeria ambiental: et forma en la prevenció de danys ambientals, la protecció de l'entorn i la millora de la qualitat ambiental.
- Grau en Enginyeria d'energies renovables: t'ofereix una formació sòlida i multidisciplinària en el desenvolupament sostenible.
- Tècnic superior en educació i control ambiental: et permet treballar com a educador ambiental, informador ambiental, monitor d'educació ambiental, guia ambiental, etc.

A més de la formació concreta per a cada perfil professional, es requereixen una sèrie de competències bàsiques, de les quals volem destacar les 3 imprescindibles per al sector mediambiental:

- Capacitat d'anàlisi i de síntesi. En aquest context, aquesta competència permet conèixer profundament les realitats amb les quals t'enfrontaràs. En el sector mediambiental és molt important tenir capacitat crítica per analitzar la situació i construir nous coneixements.

- Capacitat de treballar en equip i de manera autònoma. La majoria de les ocupacions verdes requereixen la col·laboració, la comunicació i la complementarietat amb altres membres de l'equip, unes aptituds molt valorades per les empreses. En determinats moments és necessari treballar d'una manera autònoma i prendre decisions; per tant, s'ha de ser capaç d'adaptar-se a totes dues situacions.

- Capacitat d'interpretar el medi com a sistema complex. Aquesta competència es refereix a la capacitat d'identificació dels factors, dels processos i de les interaccions que constitueixen qualsevol tipus de medi. És molt útil tenir coneixements en diferents disciplines (geologia, hidrologia, botànica…). Relacionada amb aquesta, també és imprescindible la capacitat d'aplicar els coneixements de l'àrea d'estudi a les tasques específiques relacionades amb el medi ambient.

Ocupació i medi ambient: II edició dels Premis Red emprendeverde

La Fundación Biodiversidad ha convocat la segona edició dels Premis Red emprendeverde, uns guardons per a iniciatives i projectes emprenedors que contribueixin a fomentar l'economia i l'ocupació verda i estiguin vinculats al medi ambient.

L'objectiu del programa, cofinançat pel Fons Social Europeu, és generar llocs de treball i crear i consolidar empreses verdes, tot prestant una atenció especial als joves menors de 30 anys i als col·lectius desfavorits, com ara dones, persones amb discapacitat, immigrants, majors de 45 anys i treballadors de baixa qualificació.

Per presentar-hi el teu projecte, has de seguir una de les dues línies estratègiques: 1) crear ocupació i aconseguir empreses més competitives; 2) impulsar la inversió o la canalització de la inversió cap a projectes empresarials verds.
Deixa el teu comentari