Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Triar centre

Article d'opinió

  • 18/02/2014

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Montserrat Oliveras, Orientadora professional i directora d'Educaweb
En els propers mesos, l'agenda de la comunitat educativa estarà marcada per l'inici del procés de preinscripció en que es concreta la tria de centre.

En el cas de la formació homologada i oficial sol estar molt calendaritzat, però en el cas de la formació no reglada segueix una lògica diferent.

De fet, el procés d'escollir un centre de formació es donarà en diversos moments de la vida de la persona. La construcció del projecte professional i de vida la portarà a escollir, primer a la seva família i més endavant a ella mateixa, tots aquells ingredients de formació necessaris en cada moment.

Així, parlem dels pares que busquen centre per confiar-hi l'escolarització del fill petit, dels pares que busquen centre per iniciar l'etapa obligatòria; de les famílies que extremen la selecció per a la formació postobligatòria; dels joves que trien centre o universitat per professionalitzar-se, del professional que vol reciclar-se, millorar les seves competències o optar a noves posicions o responsabilitats, etc. I també parlem d'aquella persona que busca aprendre coses perquè li venen de gust, perquè li interessen, perquè la faran més feliç.

Parlem de totes aquelles decisions de formació que sovint, però no sempre, van lligades a les transicions que fa una persona al llarg de la seva vida.

La tria d'escola o centre de formació és un procés important, que cal que sigui reflexiu i seriós, alhora que tranquil i endreçat.

El ventall d'oferta és amplíssim, i les opcions de tria són moltes, variades i diverses, amb projectes singulars, i és evident que cal un major acompanyament de les famílies, dels joves, de les persones, per aconseguir una bona tria que doni resposta a les espectatives.

En aquest procés té molta importància la feina que farà el centre o escola a nivell de comunicació de la seva oferta. Aquesta és una tasca gens fàcil. No és una tasca que es pugui confiar a una sola persona en el centre, sinó que s'ha de respirar arreu, s'ha de captar en tot el conjunt de persones que formen el centre.

Per tant, per part de l'escola o centre de formació, cal una bona competència comunicativa i de persuasió. L'objectiu és clar: que els interessats entenguin i descobreixin el millor projecte educatiu, la millor oferta, les característiques diferencials i pròpies de cada centre que s'ajustin a les seves necessitats i perfil.

Per aquest motiu, cal que l'escola o el centre hagi fet el seu procés de convenciment de la proposta que té entre mans, del projecte educatiu que ofereix. Només des del convenciment de tots plegats s'aconseguirà mostrar el caràcter propi, els ingredients concrets, les metodologies, els equipaments, el claustre de professorat amb vocació i compromís, els serveis, etc. I es podrà comunicar amb fidelitat, formal i informalment, allò que s'és i s'ofereix.

Des d'Educaweb, des de la nostra feina diària d'orientar a famílies, joves i persones interessades en la seva formació, posem èmfasi en les següents fases del procés:

1. Definir el tipus de centre o d'escola desitjat

És evident que la transcendència d'escollir escola pels fills o escollir un centre per fer un curs d'oratòria és diferent, no hi ha dubte, sobretot pel que fa a les conseqüències de la decisió. Però, la qüestió parteix de l'estructura de valors de la família, de la seva pròpia experiència escolar, del tipus d'educació que volen per als seus fills i de la projecció de com se'ls imaginen al final de la seva escolarització.

En la tria de centre, hi intervenen aspectes més conceptuals, des de la titularitat, l'adscripció religiosa, el projecte pedagògic i curricular del centre, la internacionalització del model, fins al projecte lingüístic, l'ús i la incorporació de les tecnologies en el procés pedagògic, la tutoria i l'atenció a la diversitat, o d'altres com la participació i la implicació de les famílies o la relació de l'escola amb el seu entorn. Però també hi entren en joc aspectes pràctics, com la proximitat de l'escola i la facilitat d'accés, la mida, les instal·lacions, el servei de menjador i el monitoratge, les activitats extraescolars, etc.

2. Identificar els centres candidats

Un cop definit el model de centre, els requisits prioritaris, s'inicia la tasca d'identificar aquells que "a priori" compleixen aquests criteris. El procés pot tenir una complexitat molt diferent si la família o la persona viu en una gran ciutat o a la seva àrea metropolitana, on comptarà amb una oferta més extensa i variada.

La formació online i a distància serà una alternativa clara però només existent per alguns tipus i nivells formatius.

Sigui l'oferta que sigui, establir una llista de centres candidats permetrà posar fil a l'agulla a la següent fase del procés, la recollida d'informació.

3. Recollir informació

Disposar de la informació del centre i establir-hi contacte resulta clau en el procés de tria. Les vies de coneixement són múltiples i complementàries però en destaquem 3:
  • El web i les xarxes: El web, com un contenidor que genera un primer impacte, amb informació bàsica però també suggeridora.
Les primeres aproximacions es realitzen molt sovint mitjançant la pàgina web del centre, on es pot consultar el projecte pedagògic, conèixer la missió, visió i valors, i identificar els trets diferencials. L'estil de la pàgina i la comunicació d'activitats i projectes específics també poden transmetre el tarannà del centre.

A efectes pràctics, és l'espai on consultar les dates d'inscripció o matrícula, les jornades de portes obertes o sessions informatives, i sol•licitar una entrevista personal amb la persona responsable d'admissions.

Les xarxes socials, els blocs o fins i tot la premsa també poden aportar informació valuosa a la família o interessat.

Sense oblidar la força que poden tenir les prescripcions (o contra-prescripcions) de les persones que formen o han format part de la comunitat educativa del centre. El testimoni d'aquestes pot ser determinant en la percepció inicial que del centre es construeixi la persona que està en el procés d'elecció.
  • Jornades de Portes Obertes: Les portes obertes són un grau més en la profunditat del coneixement del centre. Permet posar dimensió, color, detall als espais i a les persones. Acciona l'imaginari de la família situant el fill o filla en un entorn concret.

Actualment la majoria d'escoles i centres organitzen jornades de portes obertes per donar a conèixer, d'una forma més experiencial, la seva proposta formativa i la seva oferta de serveis. És una oportunitat excel·lent el poder obtenir informació de primera mà del centre.

L'esdeveniment, en el que poden participar el personal docent, l'equip directiu, alumnat actual i antic, etc. acull cada vegada més visitants i famílies. De fet suposa sovint organitzar itineraris i activitats interessants i enriquidores pels visitants que decideixen assistir-hi. És l'oportunitat pel centre d'explicar-se i per a les famílies o els interessats de conèixer.
  • Entrevista personal: L'entrevista, el tercer grau. La doble direcció en el procés de coneixement de l'altre, el primer diàleg real família-escola, interessat-centre.
L'entrevista personal, amb un o diversos membres del centre, és l'element més important en el procés de tria. I si disposem anticipadament de la màxima informació del centre per a poder-la contrastar amb els seus responsables pot resultar molt útil.

Des d'aquesta mateixa perspectiva, és recomanable elaborar una llista de qüestions de caràcter pràctic (instal·lacions, serveis complementaris, informació per la preinscripció) però sobretot recollir-hi aquells aspectes que vertebren l'oferta del centre en funció del nivell educatiu: projecte pedagògic; caràcter propi; tutoria; exigència acadèmica; atenció a la diversitat; idiomes; projecte tecnològic; orientació psicopedagògica i acreditacions de qualitat; claustre de professorat i equip directiu, etc. Itineraris d'especialització; pràctiques; borsa de treball; horaris; convenis internacionals; intercanvis; perfil del professorat; beques i ajuts, etc.
 
4. Escollir el centre

Un cop recollida i analitzada la informació és el moment de triar. De la tria encertada se'n derivarà la satisfacció, l'èxit en el procés d'aprenentatges, i que l'experiència formativa sigui plena.

No tots els centres són iguals ni ofereixen el mateix. Cal trobar la millor opció per a cada persona, per a cada necessitat i per a cada moment o transició. Aquesta és una feina que requereix responsabilitat i dedicació per totes dues parts, el centre i l'interessat.
Deixa el teu comentari