Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

L'impacte "Mobile" en els perfils professionals

Article d'opinió


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Haidé Martín Aragonès Coordinadora del Observatori del Mercat de Treball de Barcelona Activa
Actualment estem submergits en una constant revolució i innovació tecnològica entorn l'anomenat "Ecosistema Mobile", el conjunt d'activitats relacionades amb la tecnologia mòbil i tots els aspectes que se'n deriven.

El Mercat de Treball i els perfils professionals es veuen directament impactats per aquest efecte Mobile, des d'una doble vessant. Per un costat, l'impacte directe al sector TIC, en els professionals que dissenyen, desenvolupen i integren les noves tecnologies. En aquest cas convergeixen perfils de base tecnològica, amb perfils de desenvolupament de negoci i tasques de gestió. Per l'altre costat, l'impacte Mobile genera una relació transversal amb altres sectors (salut, educació, Smart Cities, turisme, comerç, indústries creatives, retail, etc). En aquest cas, es creen sinèrgies entre els professionals per a integrar la tecnologia al servei del sector i generar, així, millores i noves oportunitats. En conclusió, doncs, l'impacte Mobile afecta tant a perfils tecnològics del sector TIC, com a perfils no-tecnològics provinents d'altres sectors o àrees professionals, com el management, entre d'altres.


Quines són les 5 Competències clau?


Aquest nou ecosistema Mobile també provoca que els professionals s'hagin d'adaptar a noves eines, dinàmiques i procediments de treball i, per tant, esdevinguin necessàries certes competències clau. Detallem a continuació les més destacades:
  • Capacitat analítica: Els projectes Mobile sovint són complexes i, per tant, requereixen de la capacitat de poder-los desagregar en petites parts o identificar les seves implicacions, relacions de causa efecte, i comparar-ne diferents  aspectes. Aquesta capacitat analítica també permet poder ressoldre problemes de forma sistemàtica. És, per tant, una competència molt necessària per a desenvolupar-se correctament en l'entorn mobile, atenent els constants canvis i innovacions que comporta.
  • Treball en equip: L'entorn Mobile requereix de la constant creació d'equips per a desenvolupar els projectes. A més a més, molts d'aquest equips són multidisciplinars i formats per professionals tant tecnològics com no- tecnològics, complementant-se entre si els diversos perfilsi. Per tant, és especialment important saber treballar en equip, fixant objectius compartits i establint processos conjunts que permetin assolir-los. Per a fer-ho serà fonamental una bona i eficaç comunicació entre l'equip.
  • Innovació/Creativitat: L'ecosistema Mobile es caracteritza per la seva constant innovació. La creativitat, doncs, esdevé una competència clau per a aportar aquesta innovació als projectes Mobile. És una competència especialment crítica per als perfils tecnològics, atenent que són els que han de dissenyar i desenvolupar nova tecnologia. Però també ho és per als dissenyadors/es gràfics, que s'encarreguen d'adaptar continguts i funcionalitats tècniques amb una interfície visual atractiva i entenedora per als usuaris.
  • Aprenentatge i utilització de coneixements: Els constants canvis tecnològics a un ritme vertiginós fan que sigui imprescindible la capacitat d'aprenentatge i utilització de coneixements. Els professionals mobile han de tenir una constant  inquietud i curiositat per aprendre, posar en pràctica i ampliar els coneixements tècnics, professionals o de gestió, i poder-los transferir al seu lloc de treball.
  • Flexibilitat i gestió del canvi: I, com a competència transversal a tot l'entorn Mobile, i a les quatre competències esmentades anteriorment, la capacitat de ser flexible i gestionar constantment els canvis esdevé fonamental. Cal saber gestionar canvis de tot tipus: d'incorporació de nova tecnologia, de nous procediments, de nous equips de treball, etc. 

Descobreix les Noves Ocupacions Mobile


La complexitat i grau d'especificitat de l'ecosistema Mobile també afavoreix l'aparició de "noves ocupacions" que, fins al moment, no existien. Des de l'Observatori del Mercat de Treball de Barcelona Activa identifiquem, de la mà d'experts, aquestes noves ocupacions Mobile i en fem difusió a partir de fitxes ocupacionals descrites al detall: des de la formació necessària per treballar-hi, fins a les competències clau associades i ofertes de feina publicades a temps real als principals portals de feina.

En la següent detallem algunes de les noves ocupacions Mobile descrites al Catàleg d'Ocupacions de la web Barcelona Treball:

SECTOR TIC SECTORS NO TIC
Perfils de management Perfils tecnològics Perfils transversals Perfils específics d'un sector
Mobile Product Manager Dissenyador/a UI Mobile
Mobile Game Developer
Desenvolupador/a d'aplicacions de mobilitat
Expert/a en Big data (mobile)
Expert/a en UX
Expert/a en analítica i posicionament mobile
Comercial punt de venda TIC
Consultor/a en e-Salut
Expert/a en e-Administració

L'ecositema Mobile es considera que té, i tindrà, un efecte important en l'ocupació. Per exemple, segons conclusions del recent estudi publicat per Infojobs-ESADE 2013, en el que s'analitza l'estat del Mercat de Treball a Espanya, el ‘Programador/a d'aplicacions mòbils' s'identifica com l'ocupació emergent més demandada.
 
D'altra part, la formació especialitzada cada cop és més valorada. En concret, tal com assenyala l'estudi, els experts en tecnologia HTML5 són molt demandats. També ho són els perfils especialitzats en Mobile Cloud Computing, àmbit en el que es  requereixen, sobretot, programadors, analistes i enginyers. I, per últim, la demanda de professionals experts en Mobile Big data també està creixent exponencialment i es preveu que sigui una de les ocupacions més demandades en un futur. Concretament, en un recent estudi de la Online Business School (OBS), la primera escola de negocis online, s'estima que al 2015 el Big Data generarà entorn 4,4 millons de llocs de treball en tot el món.
 
En paral·lel, dins del l'ecosistema Mobile, cada cop són més rellevants els professionals de base no tecnològica que treballen en equips multidisciplinars. Un clar exemple són  els experts en UX, responsables de detectar les necessitats dels usuaris i les seves formes d'intereracció amb els dispositius mòbils. En aquest cas, els psicòlegs aporten un perfil que és molt ben valorat. Un altre exemple de professionals de base no tecnológica més demandats són els que tenen a veure amb el desenvolupament del màrqueting mobile.
 
Formar-se i especialitzar-se en l'àmbit Mobile i les seves tendències serà clau per a poder accedir a noves oportunitats laborals en un entorn dinàmic, innovador i en constant canvi. Per a fer-ho tens al teu abast la iniciativa m-Talent i el Programa de Formació "Barcelona en moBiment", amb una àmplia oferta de cursos d'especialització en l'àmbit mobile.
 

Deixa el teu comentari