Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Trencar la barrera de la por davant l'ús de les TIC és el més difícil, perquè suposa un canvi d'actitud, es tracta de decidir-se a fer el pas"

Entrevista

  • 11/12/2014

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Entrevista a Bella Rodríguez, Tècnica en Orientació Laboral en la Mancomunidad de Islantilla, Isla Cristina (Huelva). 3r premi en la categoria individual. Premis Educaweb 2014

En què consisteix el projecte «Circuit TIC-BAE»? A qui s'adreça?
 
Quan parlem d'aquest projecte ens referim a un mètode de planificació del procés d'orientació que empra les noves tecnologies com a instrument per millorar l'ocupabilitat i la cerca de feina. S'adreça a qualsevol persona a l'atur que estigui interessada a desenvolupar les seves competències professionals.
 
Es tracta d'un protocol de treball organitzat en diferents etapes, en funció del nivell de coneixements informàtics i de les eines de cerca de feina que ha d'adquirir una persona. La primera etapa és d'alfabetització informàtica, i el demandant d'ocupació la finalitza elaborant un curriculum vitae de manera autònoma. Amb la segona etapa s'iniciarà en l'ús d'Internet i farà un llista d'empreses afins al seu perfil. La tercera fase consisteix en el coneixement i la inscripció en webs d'ocupació. Tot seguit, en la quarta etapa, els interessats obtindran la seva signatura digital i aprendran a dur a terme gestions a través de l'administració electrònica. Finalment, en  la cinquena l'etapa, aquells usuaris del servei d'orientació que tenen força destresa amb les noves tecnologies reben assessorament sobre la creació d'un blog professional.
 
Com s'integren les TIC en el procés de cerca de feina? Quines eines bàsiques utilitza el projecte?
 
En l'orientació professional que es defineix en el projecte, les TIC s'integren d'una manera sistemàtica en tot el procés. Són un instrument imprescindible, ateses les característiques del mercat laboral i dels canals que empren les empreses avui dia per reclutar el personal. 
 
Les eines TIC que s'utilitzen en el circuit TIC-BAE són, preferentment, el maneig de l'ordinador, la navegació per Internet, l'ús del mòbil i l'administració electrònica.
 
El projecte consta de cinc etapes. Quina representa un repte més gran per als demandants d'ocupació?
 
De totes les etapes del projecte, la que representa un repte més gran per als demandants és la primera, ja que implica un salt més qualitatiu; la persona passa del desconeixement (gairebé total) de les eines informàtiques a la motivació i l'entusiasme per aprendre'n noves utilitats. Trencar la barrera de la por davant l'ús de les TIC és el més difícil, perquè suposa un canvi d'actitud, es tracta de decidir-se a fer el pas.
 
Quin paper tenen els/les orientadors/es professionals en el circuit TIC-BAE?
 
Les orientadores hi tenen un paper essencial, perquè elles són les encarregades de derivar a una etapa o a una altra del circuit els demandants d'ocupació, en funció de les necessitats que detectin en l'entrevista personal. A més, són les responsables d'impartir la formació tècnica de cadascuna de les etapes i les encarregades de fer el seguiment i l'avaluació de tot el procés.
 
Creu que cal més vinculació entre l'orientació professional i les TIC?
 
Crec que és imprescindible que l'orientació professional tingui una vinculació directa amb les TIC, ja que vivim en un mercat laboral envaït per les innovacions tecnològiques. Des del moment en què la persona es queda a l'atur necessita emprar aquestes eines tecnològiques per buscar feina; ha d'aprendre a demanar cita a la seva oficina d'ocupació per sol·licitar una prestació per Internet, utilitzar un processador de textos per dissenyar el currículum, enviar la candidatura a una empresa per correu electrònic, fer una entrevista per Skype o, fins i tot, buscar informació sobre accions formatives que puguin millorar la seva ocupabilitat. En aquests moments, tot gira al voltant dels avenços tecnològics i, per tant, no puc plantejar-me un procés d'orientació sense fer-ne ús.
 
Des del seu punt de vista, quines són les tendències de futur pel que fa a les TIC aplicades a l'orientació acadèmica i professional?
 
Les tendències de futur de les TIC aplicades a l'orientació acadèmica i professional poden anar encaminades a desenvolupar itineraris d'assessorament virtuals en els quals el demandant d'ocupació pugui contactar amb el seu orientador quan calgui i on calgui.
 
Des d'aquesta mateixa perspectiva, el web 2.0 ens ofereix un ampli ventall de dispositius tecnològics que, juntament amb les xarxes socials, es mostren com l'escenari virtual sobre el qual es dissenya qualsevol activitat que vulguem dur a terme, i, per tant, l'orientació acadèmica i professional ha de ser un dels directors de l'obra.
 
Després de guanyar el tercer Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoria individual 2014, quines accions té previstes?
 
Continuar orientant els usuaris i promoure-hi l'esperit d'aprenentatge autònom i l'afany de superació permanent. La meva pràctica orientadora continuarà basant-se en la meva cerca constant de recursos, en la seva difusió i en el seu aprofitament amb la intenció de millorar l'ocupabilitat de tots els usuaris.
Deixa el teu comentari