Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Per mitjà del Laboratori virtual, l'alumne pot fer funcionar equips reals i executar programes com els que es trobarà en la indústria"

Entrevista

  • 11/12/2014

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Entrevista a Jorge García Terraza, professor de SEAS, Estudios Superiores Abiertos. 3r premi en la categoria institucional. Premis Educaweb 2014

Quina finalitat té el projecte «Programa Remote Controler per a l'ocupabilitat juvenil»?
 
L'objectiu principal és que l'alumne que cursa els estudis a distància pugui fer pràctiques amb equips reals per poder executar programes com els que es trobarà en la indústria, una cosa a la qual no podria accedir fins que arribés a una empresa.
 
Això prepara d'una manera pràctica i desenvolupa en els alumnes unes capacitats molt valorades per les empreses, la qual cosa permet augmentar les possibilitats d'inserció laboral.
 
El seu centre imparteix formació tècnica en línia. Com s'organitzen les pràctiques per als estudiants? I la gestió amb les empreses?
 
S'organitzen tres tipus de pràctiques. En primer lloc hi ha les pràctiques en línia amb els diferents entrenadors del Laboratori virtual. Per fer aquestes pràctiques, que són individuals, els alumnes han de sol·licitar-ho al professor quan acaben l'assignatura, per reservar l'entrenador i perquè el docent estigui disponible per revisar la seva activitat.
 
També s'organitzen periòdicament pràctiques presencials al centre durant els caps de setmana perquè puguin assistir-hi els alumnes que treballen de dilluns a divendres. Aquestes pràctiques es fan tres o quatre vegades durant el curs acadèmic per a cada assignatura, en grups reduïts.
 
En tercer lloc, els alumnes poden sol·licitar al Departament d'Empreses del centre la realització de pràctiques en una empresa.
 
Quines són les competències professionals més buscades per les empreses del sector? Com es treballen en el programa?
 
Actualment, la majoria de les empreses del sector industrial cerquen persones polivalents que puguin resoldre els diversos problemes tècnics que s'esdevenen en la indústria.
 
Moltes vegades es valora més el fet de saber resoldre problemes generals d'hidràulica, pneumàtica, electricitat o automatització que el fet de ser un expert en una d'aquestes especialitats.
 
Per mitjà del Laboratori virtual, l'alumne pot fer funcionar equips reals i executar programes com els que es trobarà en la indústria, a més d'enfrontar-se a situacions que actualment hi tenen lloc, com ara el telemanteniment.
 
Quin percentatge d'inserció laboral tenen els estudiants que participen en el programa Remote Controller?
 
Quan els alumnes acaben la formació a SEAS ja perceben que, després d'utilitzar el Remote Controler, tenen més possibilitats d'incorporar-se al mercat laboral.
 
El percentatge d'empreses interessades a incloure els nostres alumnes de l'àrea d'automatització i electrònica en els seus processos de contractació ha augmentat un 43%. En total, SEAS ha gestionat, des de l'1 de setembre, 39 ofertes laborals en els àmbits de la robòtica, l'automatització i l'electricitat i 88 pràctiques en empreses.
 
Quins han estat els màxims assoliments aconseguits fins ara? I les dificultats principals a les quals han hagut de fer front?
 
Per a nosaltres, l'assoliment més gran ha estat la implantació d'un projecte d'aquestes característiques, i sobretot, complir els objectius inicials.
 
La dificultat principal és que, com que depenem de la connexió i estem situats al laboratori de SEAS, on treballem més de cent persones, de vegades tenim problemes amb la connexió, però... això rai!
 
Quines accions tenen previstes després de guanyar el tercer Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoria institucional 2014?
 
Atesos els bons resultats i la satisfacció dels nostres alumnes, tenim previst augmentar el nombre de laboratoris. A més, volem implantar en el TFM (treball final del màster) que els alumnes dissenyin programes i que després hagin de verificar-los en el Laboratori virtual.
Deixa el teu comentari