Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Professor: aposta per la formació contínua!

Article d'opinió

  • 03/02/2015

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Redacció d'Educaweb
Ningú no dubta de la importància de la formació contínua en qualsevol àmbit professional. Reciclar-se i actualitzar-se és fonamental, especialment en el sector educatiu, en què els docents, a més d'estar al corrent pel que fa a coneixements, han de fer front a situacions que demanen atenció, concentració i que sovint suposen estrès laboral.

Com treballem a l'aula l'atenció a la diversitat?

Per treballar com a professor/a cal tenir vocació, però també es requereix una sòlida formació bàsica i una permanent actualització competencial. Un docent que treballa en un centre educatiu ha de posseir el grau en Educació Primària o el grau en Educació Infantil, el títol de tècnic superior en Educació Infantil o bé una altra titulació universitària més el màster de professor de Secundària.
 
Quins cursos complementen aquesta formació bàsica? En aquest cas ens centrarem en la formació contínua relacionada amb les necessitats educatives especials.
 
Les necessitats educatives especials apareixen quan un alumne/a presenta un ritme d'aprenentatge diferent del que tenen els seus companys i els recursos de l'escola són insuficients perquè adquireixi els continguts establerts; per tant, necessita més recursos o uns recursos diferents, siguin humans, materials, curriculars o arquitectònics.
 
A continuació tens formació específica relacionada amb tres de les necessitats educatives especials freqüents en una aula:
 
Dislèxia. La dislèxia provoca dificultats en el llenguatge; per això, alguns indicadors per detectar-la són la dificultat per reconèixer les paraules, per descodificar les lletres i una lectura molt lenta. Els experts adverteixen que la dislèxia és un trastorn que va més enllà i implica problemes de memorització, manca d'autoestima, impulsivitat… A Educaweb trobaràs cursos que t'ajudaran a ampliar els teus coneixements.
 
Altes capacitats. Per al professorat sovint resulta difícil detectar un nen/a superdotat/da o amb altes capacitats. Aquests nens/nes poden arribar a «amagar» les seves habilitats per encaixar millor en el grup classe o presentar comportaments que poden confondre's amb algun trastorn, com per exemple la hiperactivitat. Per això, encara que presenti un rendiment escolar modest, un superdotat pot mostrar alguns indicis: originalitat, destresa i habilitat per resoldre problemes, alta fluïdesa verbal, memòria excel·lent, curiositat, etc. La formació específica t'ajudarà a detectar la superdotació i et facilitarà eines per actuar.
 
–Diversitat funcional. Aquest terme fa referència a qualsevol tipus de discapacitat sensorial, física o mental. En l'àmbit escolar, l'educació inclusiva té l'objectiu de prestar una atenció educativa que afavoreixi el màxim desenvolupament possible de l'alumnat i la cohesió de tots els membres de la comunitat. Com es treballa l'educació inclusiva? Forma't!

El MIR educatiu

El 2014, el Consell General dels Il·lustres Col·legis Oficials de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències va presentar «La veu del professorat», una enquesta que analitzava les opinions dels docents sobre la seva feina i formació. El 65% dels enquestats es mostraven a favor de crear un nou sistema d'accés a la professió de docent.
 
La proposta es basava a eliminar el sistema d'oposicions i d'interinitat actual per instaurar un MIR educatiu, similar al dels metges. El MIR docent consistiria en un examen de selecció d'àmbit estatal i en pràctiques tutelades a les aules. De moment, la majoria de les comunitats autònomes continuen tenint el sistema tradicional d'oposició.
Deixa el teu comentari