Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

El lleure en familia: Un dret i una oportunitat

Article d'opinió

  • 15/04/2015

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Rosa Coscolla Aisa, Sociòloga i psicóloga infantil. Cap d'innovació i metodologies de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés (Barcelona)
Podem dir que és relativament fàcil trobar oferta de lleure per infants, per adults, per joves, per persones grans, però què passa amb el lleure compartit entre diferents generacions? Quines ofertes de lleure en família podem trobar en cap de setmana o durant els períodes de vacances?
 
Les famílies amb infants tenen dificultats per trobar activitats de lleure compartit, més enllà de les que tenen un component consumista o les organitzades per elles mateixes (cinema, visites culturals, sortides a la natura o altres que puguin imaginar). Les famílies amb dificultats socioeconòmiques ho tenen pitjor, reduint el temps de lleure a l'espai de la llar o a fer passejades en entorns propers que no requereixin excessiva despesa.
 
Les famílies necessiten un espai de llibertat per a gestionar el seu propi temps lliure, respectant les especificitats de cadascuna. Cal que hi hagi espais a les ciutats per a permetre aquest lleure autònom. No obstant això, una oferta adequada d'activitats pot contribuir a enriquir el lleure i atorgar-li un contingut educatiu més nodrit de valors.
 
És en aquest context que l'any 2014 l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació Pere Tarrés va endegar un programa que contribuís a generar espais de temps lliure compartit en família, ajustat a les seves necessitats, accessibles i amb sentit educatiu i de construcció conjunta entre adults i infants.
 
D'aquesta manera es pretenia donar suport a les famílies en aquesta cursa contínua contra el temps, a l'hora d'organitzar i compartir moments i espais. També es volia promocionar la inversió del temps dedicat als fills i filles, com a signe de salut i benestar d'aquests infants i de tot el sistema familiar.
 
Per realitzar aquest projecte es va requerir d'un equip de professionals multidisciplinar que permetés desenvolupar diferents tasques segons l'etapa del projecte. En una primera fase, vàrem analitzar les necessitats i demandes de les famílies, així com l'oferta de lleure en família existent a la ciutat. En base a aquests resultats es va elaborar una proposta d'actuacions per seleccionar aquelles més viables i acceptades per les famílies. Un cop escollides les activitats és van concretar en una programació (amb una previsió d'equips, recursos i temporalització) i la seva difusió. A l'estiu del 2014 tot estava preparat per executar el programa previst, posant-se en marxa la maquinaria de coordinació, formació als animadors, inscripcions i realització, superant els entrebancs i adaptant-nos a les situacions específiques de les famílies participants i les condicions del moment. Durant la realització de les activitats es va preguntar als adults i als infants sobre l'experiència, per obtenir una avaluació dels resultats. Cal dir que va ser tot un èxit!
 
En totes aquestes funcions i tasques participa l'animador sociocultural. Per això, és obvi que cal ser competent en l'aplicació de tècniques i utilització de recursos comunitaris, culturals i de lleure; però, aquí, el que voldria destacar són les competències transversals vinculades que es posen en joc, i que tenen a veure amb la intel·ligència emocional, per saber treballar en equip, per liderar un procés i per tenir consciència de que es treballa per un objectiu superior, el de fomentar relacions familiars de qualitat (benestar, parentalitat positiva, relacions intergeneracionals...) o el de valorar l'infant com a ciutadà actiu. Aquestes competències es desenvolupen quan, junt a l'aprenentatge teòric-pràctic, i ha un de vivencial, on pren sentit el procés d'autoconeixement i es potencia l'esperit crític davant el propi aprenentatge.
 
Amb aquesta perspectiva la Fundació Pere Tarrés ofereix una proposta de Cicle Formatiu d'Animació sociocultural, que combina la capacitació tècnica amb el creixement de la persona en totes les seves dimensions i la proximitat al mercat de treball.
Deixa el teu comentari