Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Disseny: informa't de les proves específiques d'accés

Article d'opinió

  • 02/07/2015

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacción de Educaweb
Vols estudiar en l'àmbit del disseny? Doncs has de saber que per accedir als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny o als ensenyaments artístics superiors cal que et presentis a una prova específica.
 
L'exercici pot variar en funció del centre triat i de la comunitat autònoma, per això és important que t'informis dels passos que has de seguir. Orienta't!

Accedeix a la formació de disseny

Els ensenyaments d'arts plàstiques i disseny inclouen els estudis relacionats amb les arts aplicades, els oficis artístics, el disseny pel que fa a les diverses modalitats i la conservació i restauració de béns culturals. Si vols cursar formació especialitzada en disseny, tens diferents opcions:
 
Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny. Són cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, com ara el títol de tècnic superior en disseny i producció editorial i el títol de tècnic en art final de disseny gràfic. Per cursar-los, cal tenir el títol de Batxillerat (ESO, en el cas de grau mitjà) i haver superat una prova específica per demostrar les aptituds artístiques. Els titulats de formació professional d'un cicle de la mateixa família, l'alumnat del Batxillerat artístic, els llicenciats en belles arts, els arquitectes, etc. estan exempts d'aquesta prova.
 
Ensenyaments artístics superiors. Per accedir als ensenyaments artístics superiors cal tenir el títol de batxillerat o ensenyaments equivalents (o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys) i superar una prova específica d'accés. Les persones que no tenen aquesta titulació també hi poden accedir si, a més de la prova específica, superen una prova en la qual s'acredita la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat. Per poder fer aquesta prova cal tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova.

Prova específica de disseny: en què consisteix?

Com hem dit, per accedir a un dels ensenyaments professionals o dels ensenyaments artístics superiors cal fer unes proves específiques. Aquestes proves tenen l'objectiu de demostrar la sensibilitat artística i la destresa tècnica relacionada amb la formació que es vol cursar.
 
Per exemple, a Andalusia la prova d'accés als ensenyaments artístics superiors conté tres exercicis: una anàlisi crítica d'un text i d'una imatge; un exercici de dibuix, en què s'ha de representar un objecte a partir d'un model triat, i un exercici creatiu, en què l'estudiant ha de desenvolupar una proposta plàstica. En canvi, a Catalunya, la prova específica per als ensenyaments de disseny està formada per cinc exercicis, agrupats en dos blocs: d'una banda, anàlisi crítica, qüestionari i representació, i, de l'altra, procés creatiu i valoració d'un disseny.
 
L'exercici pot variar en funció del centre triat i de la comunitat autònoma, així com les dates dels exàmens, que es duen a terme durant aquest juliol. Al centre on vols cursar la formació t'informaran sobre les proves.

Busques feina? Planteja't l'autoocupació

La contractació de freelance s'ha convertit en una pràctica habitual per part de les empreses, que pretenen donar resposta a les necessitats de producció tot potenciant la contractació per projectes. El sector del disseny i multimèdia és un dels més proclius a treballar per projectes, ja que, segons Infojobs, el 14% de les ofertes són adreçades a professionals autònoms. Per a aquest sector es busquen dissenyadors web, dissenyadors gràfics, experts audiovisuals i il·lustradors.
 
Et preocupa que treballar des de casa t'exclogui de la possibilitat de fer contactes? En aquest cas, t'interessa el coworking, una modalitat de treball cooperatiu que permet als professionals independents compartir un espai, estalviar despeses i fer un treball en xarxa.
 
Finalment, si vols ser autònom et recomanem que prestis una atenció especial a la formació contínua, perquè és especialment útil formar-se en disseny web i gestió i màrqueting, dues competències clau per al desenvolupament professional d'un dissenyador.
Deixa el teu comentari