Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"L'Educació en el Lleure es un espai privilegiat per adquirir, i sobretot per a exercir, capacitats i competències molt preuades per al lideratge, l'emprenedoria..."

Entrevista


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Josep Gassó, president de Fundesplai (Fundació Catalana de l'Esplai)
Ningú dubta de la importància de l'educació no formal en el desenvolupament i educació de les persones, però com influeix en el currículum laboral?
 
L'acció educativa, social i comunitària de l'Educació en el Lleure, la converteix en un espai privilegiat per adquirir, i sobretot per a exercir, capacitats i competències molt preuades per al lideratge, l'emprenedoria, i per a l'activitat social i empresarial. L'experiència associativa i la participació vital en el món de l'Educació en el Lleure porten associats l'aprenentatge d'un currículum ocult molt rellevant.
 
Com s'evidencien les competències adquirides a través de l'educació no formal al llarg de la carrera professional o en un procés de selecció? 
 
Segurament coincidirem que moltes de les competències més apreciades avui dia tenen a veure amb les competències que s'adquireixen en el món de l'Educació en el Lleure: la relació i les competències interpersonals; el treball en equip i la cooperació; l'orientació a l'acció; l'escolta i les habilitats  comunicatives, el compromís, la responsabilitat, la iniciativa... etc. Malgrat que difícilment queden recollides en un currículum professional, moltes empreses i institucions busquen competències d'aquest tipus en els processos de selecció.
 
S'hauria de poder acreditar-les?
 
Hi ha competències que més enllà d'adquirir-les a través del currículum acadèmic habitual, s'aprenen en paral·lel, amb l'experiència associativa de l'Educació en el Lleure, per exemple. No podem infravalorar aquestes experiències vitals i les capacitats adquirides en aquest àmbit, i encara hi ha molt camí per fer per a que siguin tingudes en consideració.
 
Quina importància té l'educació no formal a la planificació de la carrera professional?
 
Per a molts joves la vivència de fer de monitor/a en un esplai ha estat determinant per orientar la seva carrera professional. El context i la pluralitat d'activitats i accions que s'hi realitzen han forjat: educadors socials, polítics, ambientòlegs, mestres, psicòlegs....
 
Des de la Fundació Catalana de l'Esplai, realitzen activitats específiques d'orientació acadèmica i professional?
 
Fundesplai aposta per una formació permanent i continua dels equips de professionals, una formació basada en l'aprenentatge i l'acció, i que aporta elements de creixement personal i professional. Es planifiquen formacions de llarga durada, tallers, espais d'aprenentatge compartit, espais de seguiment i acompanyament, avaluacions, etc.
 
Deixa el teu comentari