Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Eleccions 25S: coneix les propostes electorals sobre educació

Notícia

 • 23/09/2015

 • Valora

 • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
El pròxim diumenge 27 de setembre se celebraran les eleccions del Parlament de Catalunya. Aquestes eleccions tenen especial importància degut als canvis polítics i socials que s'han produït en els últims mesos. Amb el triomf de Barcelona en Comú, la coalició de partits i moviments de l'esquerra alternativa liderada per Ada Colau, es presenta un nou panorama.

Aquesta unió ha comportat, entre d'altres, la creació de noves aliances entre partits que ara es presenten a les eleccions del 27S. Per a poder votar conscientment, necessitem fer una recerca de les propostes plantejades. Aquí publiquem un resum dels programes electorals des del punt de vista de l'educació, encara que aquesta vegada els partits es centren molt més en el procés independentista que no pas en proposar una reforma educativa.
 
Els partits polítics i les coalicions apareixen ordenats en funció dels escons al parlament obtinguts l'any 2012:

Junts Pel Sí (62 escons)
 
Junts Pel Sí (JxS) és una coalició formada a finals de juliol de 2015 per Convergència Democràtica de Catalunya (CDC / dins CiU amb 37 escons), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC / amb 21 escons), Demòcrates de Catalunya (DC / dins CiU amb 4 escons) i Moviment d'Esquerres (MES). La candidatura també està formada per representants de la societat civil i té com a objectiu "assolir la plena sobirania".
 
La coalició planteja el seu programa electoral com a un llistat d'arguments a favor de la independència i defineix les estructures d'Estat. A l'apartat d'educació proposen que l'educació ha de perseguir l'excel·lència i prioritzar la cohesió social. Reclamen retornar el prestigi a la professió docent i a les institucions educatives.
 
Per reduir el fracàs escolar i millorar l'empleabilitat busquen  consideren necessari reforçar el sistema de formació professional, especialmente l'FP Dual. Una de les propostes concretes és la garantia d'ajuts de menjador escolar a alumnat en situació econòmica desafavorida en els ensenyaments obligatoris i en el segon cicle d'educació infantil.
 
A nivell general, volen establir les bases que permetin situar el model català d'ensenyament entre els més avançats del món, mitjançant la creació del Consell d'Ensenyament, l'Agència Catalana d'Assegurament de la Qualitat del Sistema Educatiu i l'Agència Catalana de Formació.
 
Una altra mesura és promoure un Pacte Nacional que elabori les bases de la futura Llei d'educació de Catalunya per tal d'organitzar un sistema educatiu propi, d'èxit escolar inclusiu, al qual es destini una inversió mínima del 6% del PIB.


Partit Socialista de Catalunya (PSC) (20 escons)


El Partit socialista Català considera que l'educació s'hauria d'impartir en escoles públiques catalanes, inclusives, laiques i de qualitat. Per a aconseguir-ho, proposen una sèrie de punts:
 • Prometen no abaixar el pressupost destinant a l'educació.
 • Proposen l'aplicació de la Llei d'Educació de Catalunya amb un marge de 5 anys per complir-lo. Suggereixen retirar el finançament a les escoles que segreguen per sexes, restaurar la sisena hora i crear una agència d'avaluació del sistema educatiu.
 • Volen també aconseguir que les entitats públiques esdevinguin centres de referència de qualitat i equitat, obrint aquests centres a l'ús en les hores inhàbils per a l'activitat escolar en cooperació amb els ajuntaments.
 • Proposen recuperar i actualitzar el Pacte Nacional per l'Educació i volen abolir la Llei Wert.
 • Plantegen un model de l'educació que es durà a terme a tres nivells: Territorial, on endegaran plans educatius territorials i zones educatives; Familiar, on voldran reforçar els consells escolars perquè siguin més participatius i decisoris, i enfortiran les activitats de les AMPAs; Agents educatius, on l'educació estarà liderada per una cooperació entre l'educació i els centres.
 • Proposen reforçar el model d'escola inclusiva, promovent l'educació en els valors de la igualtat. Defensen també la progressiva universalització i desplegament de l'educació 0-3 pública, buscant un finançament més alt per a les escoles bressol.
 • Volen fer les beques menjador un dret per a tothom, de manera que s'encarregarien del 100% del cost del menjador. Donarien igual suport a les famílies, per  no excloure a cap i aconseguir la igualtat escolar. Per últim aposten per una educació complerta i multidisciplinària, incloent programes artístics, culturals, esportius i d'idiomes. Plantegen també un accés a Internet tant per a famílies en situació de risc de pobresa com un accés universal als continguts.
 • En quant al professorat, voldran establir una carrera docent, amb una formació permanent pels professionals – universal, gratuïta i obligatòria-.
Partit Popular de Catalunya (PPC) (19 escons)

Les propostes del Partit Popular se centren en rebatre els arguments independentistes. A nivell educatiu afirmen que garantizamos que dedicaremos más del 80% del gasto no financiero disponible a Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia.
 
Concretament, afirmen que si governen implantaran la formació professional bàsica a partir de 3r d'ESO i establiran el doble itinerari acadèmic per a 4t d'ESO, que dirigirà l'alumnat cap a l'ensenament acadèmic i l'ensenyament aplicat.
 
Per als universitaris, tenen com a objectiu reduir les taxes universitàries un 30% en la primera convocatòria, per apropar Catalunya a la mitja de les comunitats autònomes.

Catalunya Sí que es Pot (13 escons)
 
Aquesta coalició està formada per  Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa, PodemEquo, intenten replicar el model Barcelona en comú a escala catalana.
 
Les propostes més destacades són:
 
Educació pública de qualitat. La formació reclama fomentar les metodologies pedagògiques basades en la creativitat, l'esperit crític i l'actitud solidària, per afavorir la innovació als centres educatius. Per aconseguir-ho, cal dissenyar la formació inicial i continua del professorat i revisar el sistema d'accés a les places docents, per assegurar que els docents tinguin assolides les competències necessàries.
 
Condicions bàsiques dels centres educatius.  Un altre punt del programa és garantir que els centres educatius tenen les condicions bàsiques per garantir la qualitat, com establir una ràtio màxima de 20 alumnes a infantil i primària i de 25 a secundària obligatòria. Una altra proposta destacada és la dotació de departaments d'orientació a totes les escoles de la xarxa pública.
 
Universitats i recerca. En aquest punt reclamen garantir l'accés universal a la universitat. Augmentar el nombre de beques i instaurar progressivament un sistema de taxes de matrícula en funció de la renda, amb l'objectiu estratègic d'avançar cap a la gratuïtat real. Dissenyar un nou pla de R+D+I que estimuli línies de recerca estratègiques d'acord amb models econòmics equitatius i sostenibles (dotació progressiva fins al 3% del PIB). Crear un programa de contractes de recerca predoctoral i postdoctoral en els quals prevalgui el talent, la competència científica dels i les aspirants i els drets laborals.


Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (9 escons)
Ciutadans proposa un Pla Nacional d'Educació partint de la base que l'ensenyament hauria de ser de qualitat, gratuït, universal i laic. Volen formar un sistema sòlid i acabar amb la inestabilitat que fins ara era vigent degut a les nombroses lleis que s'han aplicat.
 
Proposen 5 passos per a aconseguir aquesta reforma.
 
1. Implantar un sistema d'igualtat d'oportunitats, on es valori la capacitat del docent per a ajustar l'ensenyament depenent de les necessitats de l'alumnat. No només s'hauran de veure recompensats els millors resultats, sinó també els esforços aplicats.

2. Replantejar la formació del professorat. És necessari ampliar i reforçar-la, així doncs s'hauran de seguir una sèrie de passos:
 • Replantejar els plans d'estudi per a ser professor i establir altres criteris per a l'accés a la carrera.
 • Realitzar un estatut docent on es vinculin la formació, la implicació i la tasca al centre educatiu, amb la promoció professional o el reconeixement econòmic corresponent.
 • L'habilitació progressiva en llengua anglesa del professorat haurà de ser obligatòria per a tota persona que vulgui exercir la funció de docent.

3. Els directius escolars han de tenir un rol important en l'avaluació dels docents i aquest és un factor imprescindible per a establir, sobre bases sòlides, la carrera professional del professorat, que hauria de ser en funció del seu compromís i implicació en el projecte educatiu.

4. Creuen necessària una autonomia per part dels centres en la gestió personal. Això vol dir que l'Estat implantarà el pla docent, però seran els centres els que hauran d'encarregar-se d'un cert poder de decisió en quant a algunes assignatures que no siguin bàsiques, segons les seves necessitats.

5. En quant a l'educació moral i religiosa, Ciutadans creu que aquesta formació s'hauria d'implantar en les famílies i no a l'escola. De totes maneres, proposen una assignatura específica on els alumnes rebin una formació de diferents aspectes històrics i culturals de la religió. Aquesta matèria l'hauran de cursar tots els alumnes.

Unió (9 escons)
 
Al programa electoral d'Unió trobem una llista de propostes de què volen fer, però no acaben d'especificar com.
 
Defensen l'elecció de centre amb total llibertat: públic, privat-concertat i privat i rebutgen qualsevol iniciativa que vulgui reobrir el debat de la reforma LEC. Proposen un pla especial dedicat a la lluita contra l'abandonament i la reinserció escolar centrat en els adolescents que tinguin entre 12 i 17 anys.
 
Són també partidaris d'una educació que desenvolupi la dimensió corporal, psicològica, social i espiritual dels alumnes.
 
Proposen també recuperar el finançament per a totes les escoles bressol, per tal de buscar un equilibri entre les despeses de funcionament i l'aportació econòmica que realitzen les famílies.
 
CUP (3 escons)
 
La Candidatura d'Unitat Popular és una organització política assembleària catalana, d'esquerres, alternativa i independentista. La CUP proposa treballar pels Països Catalans independents, socialistes, sostenibles i no patriarcals. Es diferencia sobre tot en el mètode de presa de decisions, on els mateixos militants són aquells que decideixen i no els càrrecs electes. D'aquesta manera apliquen la democràcia directa.
 
Dins de l'extens programa electoral, la secció d'educació té una sèrie d'apartats que han desglossat per temes. Abasta des de la marginalització que pateix el català com a idioma, tant en sentit social, com educatiu o polític i recalquen el dret a mantenir el idioma com a propi i principal.
 
També inclou apartats centrats únicament en les accions preses pel Ministre espanyol J.I. Wert i les seves repercussions segons el punt de vista del partit.
 
Fan també especial menció al sistema educatiu i de centres espanyol, en el qual predominen les escoles concertades. Reivindiquen el dret a una escola pública, popular i en català.
 

Deixa el teu comentari