Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"A Finlàndia, s'anima els alumnes que reflexionin sobre el seu propi procés d'aprenentatge, sobre els seus punts forts i els reptes"

Entrevista


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Marja Martikanen, vicedirectora de la The Viikki Teacher Training School, escola de formació del professorat de la Universitat de Hèlsinki
Finlàndia sempre destaca a les avaluacions internacionals, com l'Informe PISA. Des del seu punt de vista, quines són les claus de l'èxit? En quins aspectes necessiten millorar?
 
Educació bàsica gratuïta igualitària per a tots els alumnes, independentment del seu origen o procedència; inexistència de diferències notables entre escoles; alta valoració de la professió de mestre; formació acadèmica del professorat; confiança en les escoles en comptes de en les inspeccions.
 
Una de les premisses del sistema finlandès és que l'alumne és el centre del procés educatiu. Com s'analitzen les necessitats pròpies de cada alumne?
 
Des de l'inici mateix, s'anima els alumnes que reflexionin sobre el seu propi procés d'aprenentatge, així com sobre els seus punts forts i els seus reptes a l'escola. Mestres, professors d'assignatures, pares i alumnes es comuniquen regularment i mantenen converses de desenvolupament sobre aprenentatge. A tots els alumnes se'ls fan proves de dislèxia, per exemple.
 
Com s'assoleix l'equilibri entre la individualitat de l'alumnat i l'ensenyament del currículum educatiu obligatori?
 
S'estableixen unes competències i uns coneixements bàsics i, a partir d'aquí, s'anima els alumnes a marcar els seus propis objectius en diferents assignatures al llarg del curs escolar. Com a mètodes per a impartir les lliçons, els mestres fan servir tant el treball individual, com el treball amb companys i el treball en equip, a fi de cobrir diferents nivells i mètodes d'aprenentatge.
 
Com es treballa l'orientació acadèmica i professional als centres educatius finlandesos? Existeix un model de procés d'acompanyament al llarg de tota la vida, més enllà de l'escola?
 
En el pla d'estudis hi ha lliçons que imparteixen els consellers estudiantils per a tots els cursos d'educació secundària. A més, aquests consellers estudiantils ofereixen orientació individual d'acord amb les necessitats dels alumnes.
 
La formació del professorat és molt important en el sistema educatiu finlandès. Quins són els principals desafiaments als quals han hagut de fer front des de The Viikki Teacher Training School?
 
El temps. Els nostres mestres són tant professors com formadors de professorat i, atesa la funció que fan, també s'ocupen d'altres tasques fora de l'escola com a experts de desenvolupament curricular, elaborant material didàctic, etc. Tanmateix, els nostres mestres consideren que la seva feina és important i que es basa en gran manera a donar-se, de forma que es mostren creatius i flexibles. Orientar els estudiants de magisteri fa reflexionar els professors i estar al corrent de les innovacions.
 
Com s'accedeix a la formació de mestre?
 
Formació de mestre d'educació primària: en primer lloc, hi ha una prova escrita i es realitza una entrevista als millors candidats, que inclou una petita pràctica educativa. A més, també es tenen en compte les qualificacions obtingudes a l'examen.
 
Formació de professor d'assignatura: els estudiants ja han estat seleccionats per les seves aptituds acadèmiques, de manera que, per a entrar en aquesta formació, simplement cal passar una entrevista.
 
Com es determina que un estudiant universitari té les aptituds necessàries per a l'ensenyament?
 
Les aptituds acadèmiques s'avaluen en ingressar a la Universitat i exigint una bona qualificació a l'examen de matriculació. Les habilitats socials i la motivació s'avaluen a l'entrevista.
 
L'impuls de la investigació educativa és un altre punt fort de la formació del professorat. Quins avantatges suposa comptar amb docents amb capacitat investigadora?
 
Els mestres tenen la capacitat de reflexionar per a preguntar-se a ells mateixos "per què" quan se'ls planteja un problema pedagògic o discuteixen amb alumnes, així com per a desenvolupar els seus propis ensenyaments basats en teories.
 
Finalment, hi ha cap sistema d'avaluació de la docència quan s'està exercint? Com es treballa amb el professorat que no compleix amb les expectatives?
 
Normalment, no s'aplica per sistema cap mètode per examinar o avaluar la tasca docent. Es tracta de confiar en la feina que duen a terme els professors, ben valorats. Tanmateix, alguns proveïdors d'educació poden tenir sistemes de gratificacions per a docents que treballen, de manera reeixida, especialment dur. Si sorgeix cap problema amb la qualitat de la docència, el director pot, en primer lloc, mantenir una conversa per a parlar sobre la seva manera de procedir i trobar una solució amb el mestre i, si cal, observar les seves classes.
 
Deixa el teu comentari