Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Guiding Cities", les ciutats orientadores posen a les persones en el centre de l'acció pública

Article d'opinió


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Neus Gómez Matarán, Tècnica Assessora de la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona
Participar en l'impuls i el desenvolupament del projecte europeu "Guiding cities" està significant avançar en la definició d'un model d'orientació educativa i professional que posa a les persones en el centre de l'acció pública, mobilitzant als principals agents del territori i dotant de consistència els serveis i recursos municipals.
 
Les recomanacions de política pública de la Comissió Europea fan una crida a que tots els actors i a tots nivells es mobilitzin per garantir sistemes i actuacions d'orientació que contribueixin a la prevenció, a la intervenció quan hi ha indicis i a la compensació quan l'abandonament escolar prematur ja s'ha produït. 
 
Des de la Diputació de Barcelona participem en aquest projecte, tenint en compte la importància que l'orientació educativa i professional ha pres a la demarcació de Barcelona. La nostra experiència té els seus referents en els programes d'acompanyament educatiu i de transició escola-treball dels ajuntaments, com estratègies per lluitar contra l'abandonament escolar prematur.
 
Quina visió per la "ciutat orientadora"?
 
La definició d'un model d'orientació educativa i professional parteix d'una visió de ciutat que promou l'articulació de tots els serveis i recursos d'orientació que existeixen en un determinat context local per fer front a les necessitats de prevenció, intervenció i compensació de l'abandonament escolar prematur.
 
El model es basa en una concepció de "ciutat orientadora" que considera que l'abandonament prematur no es combat només a les aules, que hi ha altres espais i altres actors que també juguen un paper clau. Actors que, a través del suport a la definició d'itineraris i l'acompanyament en els processos de tria educativa i professional, estan contribuint a reduir aquest abandonament.
 
L'impuls de l'orientació al llarg de la vida
 
Una "ciutat orientadora" és una ciutat que compta amb un govern local capaç d'articular les aportacions de tots els agents implicats i que promou alhora polítiques i projectes locals d'orientació de suport a les persones en la definició d'itineraris i trajectòries al llarg de la vida.
 
Les persones, en qualsevol etapa de la vida, poden necessitar orientació i acompanyament per afrontar els processos de decisió, de tria o de redefinició dels seus itineraris educatius i professionals, tot sabent que les trajectòries personals han deixat de ser lineals i les persones haurem d'afrontar nombroses transicions al llarg de la vida.
 
Una aposta institucional
 
L'any 2013 la Diputació de Barcelona va constituir la Taula per a l'Orientació, un espai de coordinació entre àmbits (benestar social, educació, joventut i mercat laboral), per generar un marc comú per actuar i donar suport als ens locals. Un any més tard, va impulsar el Pla Pilot d'Orientació de suport a les transicions educatives, com a estratègia específica  per lluitar contra l'abandonament escolar prematur i promoure l'educació al llarg de la vida.
 
Una Pla que s'ha arrelat en l'agenda de la institució, que ha donat lloc a diferents projectes i que ha comportat la concertació i la col·laboració amb ens locals, centres educatius, entitats, fundacions, universitats i empreses de la demarcació;  per oferir serveis i recursos d'orientació adreçats a joves i a no tant joves (a escoles municipals de persones adultes) però també a famílies (sovint les grans oblidades malgrat tenir un rol clau en l'acompanyament dels seus fills), i comptant amb professionals de l'orientació.
 
Què comporta i què aporta ser part del "Guiding Cities"?
 
L'aprovació per part de la Comissió Europea del projecte en el marc del Programa Erasmus + ha comportat la mobilització de molts ajuntaments de Barcelona que s'han posat a treballar intensament. Els ens locals de la demarcació estan formant part dels grups de treball del "Guiding Cities" i han respost positivament a la crida d'experiències efectuada en el marc del projecte.
 
El "Guiding Cities" comporta però també aporta i molt. D'entrada ha representat el reconeixement de l'aposta institucional feta per la Diputació de Barcelona. En el terreny de les polítiques locals i del suport a oferir als ens locals, el projecte ens està permetent (en un consorci conformat per 8 organitzacions de 4 països europeus) definir un model d'orientació educativa i professional i generar un seguit d'eines de planificació i avaluació i recursos (que es contrastaran oportunament en accions pilot) pel disseny i millora de sistemes, serveis i actuacions d'orientació amb un plantejament estratègic i integral que posa a les persones en el centre de l'acció pública.
* El presente proyecto
ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
Deixa el teu comentari
Veure comentaris