Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"L'objectiu del projecte és que els alumnes facin una observació guiada de diferents tipus d'empreses perquè coneguin de prop el món professional"

Entrevista


 • Valora

 • Deixa el teu comentari
Entrevista a Joana Sánchez, orientadora de l'Institut Jaume Mimó i coordinadora del Grup d'Orientadors i Orientadores de Cerdanyola del Vallès. Guanyadors del primer premi en la categoria institucional. Premis 2015

En què consisteix el projecte «Els instituts d'ESO es capbussen en les empreses del municipi»?
 
En aquest projecte treballem amb alumnes de 4t d'ESO (i també amb els del CFT Flor de Maig) del municipi de Cerdanyola perquè tinguin un coneixement proper del món de les empreses de la seva ciutat, tot visitant-ne algunes i fent una recerca sobre aspectes bàsics relacionats amb aquest entorn: per exemple, les competències i els valors professionals, els tipus d'empreses i l'accés al món laboral.
 
Aquesta tasca s'emmarca, com un dels elements importants, en el treball d'orientació acadèmica i professional que es desenvolupa en l'ESO.
 
Quines activitats es porten a terme durant el desenvolupament del projecte?
 
L'objectiu del projecte és que els alumnes facin una observació guiada de diferents tipus d'empreses perquè coneguin de prop el món professional. Per fer-ho, han de realitzar diverses activitats, estructurades en tres fases:
 • En la primera, l'alumnat treballa prèviament els continguts vinculats amb el qüestionari d'observació amb la webquesta «Capbussa't en l'empresa» i emplena la part del qüestionari de dades prèvies a la visita a l'empresa.
 • En la segona, l'alumnat visita l'empresa per omplir el qüestionari d'observació in situ. Les empreses en fan una presentació prèvia, una visita guiada per les instal·lacions i responen les preguntes dels alumnes.
 • En la tercera, l'alumnat que ha dut a terme la visita fa la presentació oral de les observacions pròpies a la resta dels companys i companyes.
Com es treballa l'orientació de manera coordinada amb sis centres d'un sol municipi? Quins espais d'interacció s'hi utilitzen?
 
Cada centre té un projecte d'orientació. «Capbussa't en l'empresa» és un element més d'aquests projectes, i s'implementa en cada centre d'una manera diferent, en funció del context, el nombre d'alumnes implicats i les empreses visitades.
 
Per tant, com que l'apropament a l'empresa és l'aspecte compartit, s'ha pogut realitzar d'una manera conjunta pel següent:
 • Pel que fa al procés i les eines d'aprenentatge de l'alumnat, el seminari ha creat i dissenyat les eines de treball comú i les fases que permeten que tots els alumnes segueixin el mateix procés d'aprenentatge. Es tracta de la webquesta, el qüestionari d'observació i la presentació oral.
 • Pel que fa als orientadors i les orientadores del seminari, les reunions de grup han fet possible establir un funcionament conjunt. Des d'aquestes reunions s'han organitzat:
  • els contactes amb les empreses
  • el calendari compartit de visites
  • l'estructura de les visites
  • l'estructura global d'alumnes de cada centre en cada visita
 • Les eines que s'han emprat per mantenir l'espai col·laboratiu entre tots els membres han estat:
  • el correu propi del seminari
  • un espai drive vinculat que ha permès desar, crear i redissenyar documents compartits
  • un blog per veure el producte final, amb un espai comú en què cada centre també té el seu espai.
Quins són els reptes principals als quals ha calgut fer front?
 
A mesura que han passat els cursos i el projecte ha anat evolucionant, cada vegada ha estat més fàcil portar-lo a terme i cada vegada ha funcionat millor.
 
Cada curs ha plantejat reptes diferents. En el cas del primer, tenien relació amb la creació i el naixement d'un projecte nou. Alguns dels reptes de l'inici van ser, per exemple, el disseny d'eines d'aprenentatge vinculades al projecte, de protocols de presentació a les empreses, de recerca d'empreses i d'espais de funcionament comuns. Tot això es va poder fer gràcies a la voluntat dels orientadors i orientadores del grup de portar endavant el projecte i perquè vam fer-ho a petita escala, ja que era un projecte pilot per poder minimitzar-ne els riscos. En els cursos següents hem pogut refermar, redissenyar, ampliar i enriquir diferents aspectes de la proposta.
 
Finalment, calia el reconeixement per completar el procés i consolidar-lo. Això ha estat possible gràcies al premi que hem obtingut.
 
Tots aquests reptes han engrandit el projecte i l'han fet evolucionar cap a allò que és actualment.
 
El treball col·laboratiu té un pes destacat en el projecte. Quins beneficis aporta a les accions d'orientació d'un institut?
 
El fet que els alumnes d'un centre sàpiguen que altres instituts realitzen la mateixa feina, que vegin la tasca que porten a terme compartida en un blog, al qual tots els centres tenen accés, permet que hi hagi un plus de voler fer la feina ben feta.
 
En el projecte hi ha tres treballs col·laboratius: el dels orientadors del municipi, el dels alumnes (en la realització del projecte) i el de les empreses del municipi i els instituts.
 
Tanmateix, cal destacar que sense el treball col·laboratiu que hi ha hagut entre els diferents orientadors i orientadores aquest producte final no hauria estat possible, perquè cadascú ha aportat saber i saber fer al grup.
 
Finalment, quines accions portaran a terme després de guanyar el primer Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoria institucional 2015?
 
Enguany, al seminari s'han incorporat més professionals, responsables de les USEE del municipi i dels EAP. La nostra idea és mantenir el treball d'apropament al món de l'empresa del municipi en tots els centres –com fins ara– i afegir el treball conjunt sobre les funcions dels orientadors i orientadores de centre com a objectiu del curs.
 
El premi ens possibilitarà incidir en el treball d'orientació postobligatòria amb els alumnes de 4t d'ESO del municipi, millorar-lo i enriquir-lo. Segurament dissenyarem algun espai en què, amb l'ajut d'Educaweb, puguem treballar l'orientació postobligatòria a tots els centres, i enriquir i examinar els programes existents.
Deixa el teu comentari