Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"La proposta no comença ni acaba a l'aula, és un full de ruta en què es demana que l'alumne ho detalli tot, per tenir una referència de cap a on anirà la carrera professional"

Entrevista


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Laura Ferri, guanyadora del primer premi en la categoria individual. Premis Educaweb 2015

En què consisteix «El projecte d'inserció professional; desenvolupament dels continguts del bloc d'orientació laboral del mòdul de formació i orientació laboral des d'una òptica d'aprenentatge basat en projectes»?
 
És una proposta per desenvolupar, com a alternativa a la classe magistral, els blocs de continguts d'orientació laboral i de cerca activa de feina del mòdul FOL de qualsevol cicle formatiu. Es tracta d'un projecte que es pot aplicar, per tant, a tots els nivells de formació professional, inclosa l'FP bàsica, com també a qualsevol família professional.
 
El «projecte d'inserció professional» determina el desenvolupament d'aquests continguts des de l'òptica de l'aprenentatge basat en projectes (ABP). Es proposa a l'alumne un recorregut o itinerari en què ha de marcar el seu objectiu professional, i li facilitem diversos recursos i eines d'orientació perquè, en funció de les seves experiències prèvies, sigui capaç de desenvolupar un entorn personal d'aprenentatge (EPA) d'orientació professional. El projecte, que cal elaborar individualment, és el seu projecte d'inserció professional, i ha de marcar-se un objectiu laboral i indicar els passos necessaris per aconseguir-lo. Per tant, la proposta no comença ni acaba a l'aula, sinó que és un full de ruta en què es demana que l'alumne ho detalli tot, un cop acabats els estudis, per tenir una referència de cap a on anirà la carrera professional.
 
L'orientació és una peça clau en el projecte. Quines competències es treballen quan l'alumnat crea el seu entorn personal d'aprenentatge?
 
Mitjançant la creació de l'EPA, l'alumnat porta a terme un projecte d'inserció adaptat a les circumstàncies i al moment de la seva carrera. Els últims anys s'ha diversificat el perfil d'alumnes de cicles formatius, no tan sols pel que fa a edat, sinó també pel que fa a l'origen, la formació i l'experiència laboral prèvia. Davant aquesta diversitat no es poden continuar emprant les metodologies tradicionals, sinó que cal donar més protagonisme a l'alumnat.
 
S'ha considerat rellevant donar suport al desenvolupament de l'EPA de cada alumne oferint-li coneixements bàsics sobre determinats continguts d'orientacio´ professional, ja que avui dia tenen tanta informació a l'abast que cal proporcionar un marc de referència. A partir d'aquesta informacio´ bàsica, l'alumne ha de continuar investigant i actualitzant-se a mesura que ho exigeixin les demandes del mercat laboral, si bé sempre tindrà com a referència la wiki del projecte.
 
Es promouen també l'autoconeixement i l'autoestima de l'alumnat, de manera que mitjançant el desenvolupament del projecte d'inserció professional es converteixin en agents actius de la pròpia presa de decisió vocacional. D'altra banda, es desenvolupen algunes competències bàsiques i molt importants per al futur professional, com ara l'autonomia i iniciativa personals, la competència comunicativa, el tractament de la informació i la competència digital.  
 
Per què va triar el format wiki? Quins avantatges aporta respecte a altres recursos digitals?
 
Els últims anys he elaborat els continguts del «projecte d'inserció professional» juntament amb les aportacions dels alumnes, tot i que no va ser fins al curs 2013-2014 que vaig decidir donar-los un format digital. Vaig triar la wiki perquè és un entorn molt senzill per als alumnes i molt versàtil pel que fa a continguts, ja que permet pujar arxius, imatges, vídeos i ofereix enllaços a altres recursos. Per al professor que l'administra, la gestió és infinitament més simple del que implicaria mantenir un web. És tan senzilla de fer servir com un blog, però està especialment dissenyada per a l'àmbit educatiu, ja que inclou eines per avaluar, crear esdeveniments i gestionar projectes.
 
Quin és el principal repte al qual s'ha enfrontat amb l'ús de l'aprenentatge basat en projectes per crear un projecte d'inserció professional?
 
Aconseguir més implicació dels alumnes joves, ja que les persones que han tingut una experiència laboral prèvia es motiven amb més facilitat en un projecte d'aquest tipus. En canvi, hi ha un nombre d'alumnes (generalment els més joves) que encara no han «sortit» al mercat laboral i als quals els costa aparcar el seu «rol» passiu a l'aula i posar-se a treballar sobre el futur. Mai no es pot generalitzar (he tingut alumnes joves sense experiència laboral prèvia que s'han pres seriosament la proposta d'elaborar un projecte i han aconseguit resultats excel·lents), però sí que pot afirmar-se que per a l'alumnat d'aquest perfil, en general, és bastant incòmode (potser per inseguretat o una baixa autoestima) adoptar un paper més actiu en el seu procés d'aprenentatge. És difícil trencar esquemes i que entenguin que no és qualsevol bloc de continguts; no seran avaluats amb un examen, sinó que l'esforç que facin serà en benefici seu, no pas per obtenir una simple puntuació. 
 
A partir de la seva experiència, creu que han canviat les necessitats d'orientació de l'alumnat de formació professional?
 
El canvi ha estat espectacular, ja que abans estàvem acostumats a grups d'alumnes més homogenis pel que fa a edat i procedència. Arran de la globalització, els moviments migratoris i, sobretot, la crisi econòmica tenim classes amb un alumnat més divers, les necessitats d'orientació´ del qual, per tant, són més complexes. A partir de la meva experiència prèvia com a tècnica d'orientació´ laboral en programes d'atenció a aturats en oficines d'ocupació, estava acostumada a orientar persones en diferents situacions i moments de la seva carrera professional. El repte actual ha estat ser capaç d'articular respostes individualitzades en una aula amb 20 o 30 alumnes. En aquest cas, l'ús dels EPA i la metodologia de l'ABP hi han tingut un paper fonamental, ja que per aconseguir realment una orientació´ de qualitat útil per a l'alumnat aquesta ha de ser tan personalitzada com sigui possible.
 
Què suposa per a vostè guanyar el primer Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoria individual 2015?
 
Per a mi ha estat un reconeixement a l'esforç que he dut a terme durant els últims anys per aconseguir cada vegada millors resultats en l'orientacio´ professional de l'alumnat del meu centre. Com a professora de FOL, he intentat que valorin la importància dels continguts que desenvolupo a l'aula, i en el cas concret de l'orientacio´ professional (sobretot tenint en compte l'època actual) no cal destacar la gran utilitat que té. Guanyar el premi ha significat trencar les barreres que et tanquen a l'aula i poder compartir amb la resta dels professionals de l'orientacio´ (especialment amb el professorat de FOL) la meva manera d'entendre i explicar aquest camí d'inserció que tots fem com a mínim un cop en la vida. A més, és una gran oportunitat per donar-se a conèixer i contactar amb orientadors que comparteixin el mateix punt de vista sobre aquest tema, amb la possibilitat de desenvolupar futurs projectes en comú.
Deixa el teu comentari