Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"És fonamental que el clima a l'aula sigui distès i estimulant, que faciliti la implicació personal, la comunicació i el desig de compartir experiències"

Entrevista


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Miriam Pascual, guanyadora del premi en la categoria de joves menors de 35 anys amb projectes no aplicats. Premis Educaweb 2015

Ens podria descriure breument en què consisteix el projecte «Una FP bàsica de cine»?
 
El projecte utilitza la imatge per «aprofitar» la potencialitat educativa del cinema, en general, i de la tasca orientadora, en particular, a través d'un cinefòrum basat en temes socials i laborals. «Una FP bàsica de cine» pretén proporcionar eines als alumnes perquè afrontin amb èxit el mercat laboral i aportar un gra de sorra perquè tinguin una orientació professional adequada i fructífera.
 
Per què va triar els cinefòrums per treballar l'orientació professional entre l'alumnat d'FP?
 
Qualsevol docent d'FP bàsica sap que el recurs de les activitats de motivació és fonamental amb aquest tipus d'alumnat. A través dels cinefòrums, els alumnes poden extrapolar aspectes de les pel·lícules, a fi que els relacionin amb el que aprenen a la classe. En definitiva, es pretén causar un impacte emocional que es tradueixi en una anàlisi racional de la pel·lícula des del punt de vista de l'orientació professional i l'educació en valors.
D'altra banda, segons un informe elaborat per Amnistia Internacional el mes de maig passat, els drets humans retrocedeixen arran de la crisi. Per això cal que els nostres alumnes siguin conscients de la realitat que viuen i reflexionin sobre la manera d'aportar un gra de sorra per fer front a les circumstàncies actuals, i així sentir-se importants.
Quines novetats aporta el seu projecte respecte a l'orientació acadèmica i professional que es duu a terme als centres educatius?
 
Amb aquest projecte els alumnes es converteixen en protagonistes de l'aprenentatge. La proposta, a més, pretén contribuir a la formació general mitjançant l'obtenció de coneixements, la interiorització de valors i el desenvolupament d'habilitats i actituds de reconeixement de drets i assumpció de deures. En definitiva, els alumnes poden conèixer les competències que ha de tenir el nou treballador del segle xxi.
 
El treball cooperatiu i el debat són elements clau en el desenvolupament de la seva proposta. Com pensa fer front al repte que suposa treballar aquests aspectes amb l'alumnat d'FP?
 
És fonamental que el clima sigui distès i estimulant alhora, que faciliti la implicació personal, la comunicació i el desig de compartir experiències pròpies. Si tenim en compte els alumnes, la seva participació sol ser molt alta.
 
Considera que cal promoure activitats preventives de l'abandonament escolar entre l'alumnat desmotivat?
 
No tan sols és necessari, sinó que és fonamental. Es portava a terme una tasca semblant des del mòdul de Transició al món laboral en l'antic PQPI, però –ironies del destí– els professors de FOL, amb la LOMCE, ja no tenim atribuïda la docència en l'FP bàsica. Esperem que els projectes com el premiat convencin les persones que calgui de la necessitat d'una formació i orientació laboral adequada en tots els nivells de formació professional.
 
Quines accions té previstes després de guanyar el Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoria de joves?
 
Prosseguir la tasca que he començat i intentar arribar a ser la professora que m'hauria agradat tenir.
Deixa el teu comentari