Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Les fires educatives com a oportunitat per a l'orientació acadèmica i professional: APROPA

Article d'opinió


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Juan José González López, Coordinador de Serveis Educatius; Enric Térmens López, Director del Departament d'Educació, Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Un moment important a la trajectòria educativa i personal de qualsevol alumne és aquell en què, finalitzant la seva escolarització obligatòria, ha de prendre decisions respecte a la via que vol continuar per seguir formant-se i orientar la seva trajectòria acadèmica amb un horitzó professionalitzador.
 
Amb l'escenari laboral actual, a més a més, és freqüent trobar-nos persones en situació d'atur que necessiten reciclar-se des d'un punt de vista formatiu per tal d'assolir un nou lloc de treball o bé una millora en el que ja ocupen.
 
Tant joves com adults, de forma individual, col·lectiva, o fins i tot acompanyats de les seves pròpies famílies, expressen els seus dubtes pel que fa a quins estudis cursar, com projectar el seu futur professional, com explicitar les seves expectatives laborals, quines són les sortides professionals existents en relació als diferents àmbits de coneixement, com poden millorar la seva capacitació, etc. Necessiten saber, en definitiva, com orientar-se en un món, com és el de l'educació i la formació, en constant canvi.
 
Arribat aquest moment, tots els agents implicats en l'educació hem de ser capaços d'oferir el màxim d'informació possible per a que la pressa de decisions es fonamenti  en un procés de reflexió ponderada i de valoració de totes les possibilitats existents pel que fa a la continuïtat dels processos de formació.
 
Actualment, gairebé el 100% de la població disposa de les eines per aconseguir bona part d'aquest informació de forma autònoma, especialment la que podem trobar a la xarxa, de forma física, i també aquella que es pot facilitar des dels propis centres educatius als que assisteixen regularment o des d'altres instàncies que disposen d'iniciatives en l'àmbit de l'orientació educativa (administracions, fundacions, associacions, etc).
 
Ara bé: l'orientació acadèmica i professional és una informació prou sensible com per  poder oferir-la de forma personal. Un assessorament, una orientació d'aquest tipus, requereix d'un tractament individualitzat, i una atenció personalitzada, que es pot dur a terme amb el desenvolupament d'entrevistes amb una certa  profunditat que permetin diagnosticar la situació de la qual parteix la persona sol·licitant d'informació, els recursos formatius que ja coneix o de que disposa, les possibles vies d'aprofundiment pel que fa a la continuïtat de la seva capacitació, etc.
 
Un recurs especialment interessant per a dur a terme aquesta orientació in situ, són les anomenades com a "fires educatives" o "fires d'orientació", entenent-les com a espais de trobada, però també com a oportunitats per a l'obtenció d'informació, per a l'assessorament dels estudiants i de les seves famílies, i també per a la pròpia ciutadania en general,  sobre les diferents opcions educatives i formatives existents en el territori.
 
En aquest sentit, el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, va organitzar durant el passat 17 d'abril de 2015, la fira APROPA. Iª Mostra els Ensenyaments de Cornellà de Llobregat, amb la participació activa de tots els instituts d'Educació Secundària de la ciutat (focalitzant la seva atenció especialment en l'alumnat de 3er i 4art d'ESO, PFI, CFGM, CFGS, Batxillerat i, de retruc, a la ciutadania en general) així com les diferents instàncies que ofereixen programes de formació i capacitació.
 
La trobada, amb un notable èxit d'assistència, va aconseguir aplegar i donar a conèixer una bona representació de les possibilitats formatives existents als municipi a través d'estands informatius, xerrades i col·loquis, tallers demostratius, punts d'informació personalitzada, etc. permetent donar resposta a moltes de les inquietuds que els assistents plantejaven en aquest sentit.
 
Així doncs, per bé què la informació obtinguda a través de la xarxa pot ser prou satisfactòria i permet conèixer a la ciutadania una gran quantitat d'opcions de formació i sortides professionals i laborals sense sortir de casa, difícilment els oferirà les possibilitats demostratives i la capacitat de personalització i individualització que  s'assoleix amb aquest tipus d'esdeveniments. És per aquest motiu que les fires educatives, es constitueixen en una eina indispensable per apropar els serveis d'orientació i assessorament educatiu a la població.
Deixa el teu comentari
Veure comentaris