Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

El valor de la proximitat: transformar la informació en orientació

Article d'opinió


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Montserrat Igual Cuní, Tècnica d'educació i Referent de Suport a Fires i Jornades d'Orientació. Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona
Quina necessitat tenim d'assistir a la fira o jornada d'orientació si tota la informació està a Internet? Volem només informació? Com podem destriar el que realment necessitem per decidir? Com podem saber quines opcions ens són vàlides?
 
Els dubtes es van acumulant i és aquí on la proximitat cobra tot el seu valor, en poder transformar la informació en coneixement a través de l'orientació i  donar les eines que ens ajudaran a prendre les decisions correctes en el moment de decidir la nostra trajectòria, ja sigui educativa o professional.
 
Aquest procés de transformació d'informació en orientació és el que cada cop esdevé més necessari per decidir itineraris educatius i trajectòries professionals al llarg de la vida i en moments de transició i és el que ens ofereixen els serveis  i punts d'orientació personalitzats.
L'administració local, al llarg dels darrers anys,  ha anat desenvolupant,  des de diferents àmbits de treball,  projectes d'orientació per complementar la tasca que fan els centres educatius.
 
Les fires, jornades o setmanes de l'orientació, en són un exemple. Durant els mesos de febrer a l'abril, coincidint amb el període previ a la preinscripció als ensenyaments postobligatoris, són molts els ens locals  que n'organitzen amb l'objectiu d'apropar l'oferta educativa existent al territori i oferir accions d'orientació.
 
Encara que les tipologies siguin ben diferents es comparteixen uns objectius  principals:
  • Posar en valor l'oferta educativa del territori, apropant-la i fent-la atractiva per a la ciutadania, especialment, encara que no exclusivament, per als col·lectius amb transicions educatives i/o professionals més fràgils.
  •  Afavorir l'accés als recursos d'orientació per contribuir a definir el projecte de vida professional, acompanyant en la presa de decisions i facilitant l'autoconeixement a joves i adults que estan definint, o redefinint,  el seus itineraris; o famílies que volen acompanyar als seus fills i filles.
Aquests projectes suposen un esforç d'organització i de recursos important per als  municipis, especialment pels mitjans i petits, però sens dubte són una aposta estratègica per millorar les oportunitats educatives i professionals de la ciutadania.  L' increment que s'ha viscut en poc temps a la demarcació de Barcelona, reafirma aquest format com un territori de referència.
 
Per recolzar el món local la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona impulsa el Pla Pilot d'Orientació 2014-2016 de suport a les transicions educatives. Un Pla que engloba una conjunt de projectes per afavorir la reducció de l'abandonament escolar prematur a la demarcació de Barcelona.  Un d'aquests projectes és l'Oferta de Recursos per a Fires i Jornades d'Orientació al Territori  que te per objectiu completar les accions d'orientació que els ens locals ofereixen a través de l'organització de les fires, jornades i setmanes.  El projecte ofereix xerrades, recolzament als Punts d'orientació personalitzada, formació als orientadors locals i assessorament tècnic.  Es va iniciar l'any 2014 amb 8 fires que donaven cobertura a 113 municipis, l'any 2015 eren 13 fires i 179 municipis i aquest 2016 arribarem a 23 fires i 190 municipis.  
 
Les fires, jornades i setmanes d'orientació educativa tenen davant seu un llarg camí ja que en un moment on tota la informació està disponible a internet,  i és fàcil caure en la infoxicació,  la possibilitat que ofereixen aquests espais de ser escoltats i orientats facilita la presa de decisions. No hem d'oblidar, però, els reptes per als propers anys. Cal treballar i perfilar els models necessaris per donar resposta a totes les necessitats que es vagin detectant. Hem de poder donar suport a tots els qui es trobin davant un moment de transició educativa o professional i no oblidar que aquestes  transicions es donen al llarg de la vida.
Deixa el teu comentari