Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"L'administració local ha de promoure espais i temps per la formació; ho pot fer directament, organitzant activitats, però també propiciant la creació de xarxes entre entitats, escoles i famílies"

Entrevista

Este artículo es en catalán. Si quiere traducirlo puede utilizar herramientas web como ésta: http://www.softcatala.org/traductor/ L'administració local ha de promoure espais i temps per la formació; ho pot fer directament, organitzant activitats, però també propiciant la creació de xarxes entre entitats, escoles i famílies


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Eulàlia Formiguera, tècnica del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Sant Cugat (Barcelona)
A partir de la seva experiència, quins són els principals déficits competencials de les families?
 
Sovint el principal problema rau en les pors i les inseguretats. No és tant que tinguin dèficits competencials, sinó que hagin perdut la confiança o desconeguin la seva capacitat per desenvolupar una competència. L'afirmació "el més important és aplicar el sentit comú" pot arribar a ser paralitzant, perquè les famílies tenen molts inputs, referents, han sentit a dir això i allò altre, algunes fins i tot han llegit o buscat informació sobre què fer davant d'un cas i han trobat informacions contradictòries, i arriba un moment que no saben quin és el seu "sentit comú". Per tant, conèixer-se a si mateix i saber identificar quin és el seu model de família és gairebé el més important.
 
Considera que el model de família ha canviat? ¿Com influeix aquest canvi o hauria d'influir en la formació que es realitza a les Escoles de Pares i Mares?
 
El model de família ha canviat perquè de fet s'ha convertit en molts models de família. La realitat ara és molt més complexa o, si més no, cada cop hem sabut fer aflorar les diverses realitats existents pel que fa a les relacions familiars. I davant d'aquesta situació les Escoles de pares i mares han de donar respostes a aquests diversos models: tenint-los en compte en el moment d'exposar casos, programant activitats específiques per a segons quins models, etc. En definitiva, han de ser un reflex dels canvis que ha experimentat la societat.
 
Les escoles de pares i mares afavoreixen una major implicació de les famílies en l'entorn educatiu dels seus fills i filles?
 
Crec que sí. Permeten la trobada, la reflexió conjunta, l'anàlisi de situacions comunes i que gràcies al fet que són compartides ajuden a millorar les competències pròpies d'una família. Els factors que influeixen en l'entorn educatiu dels fills i filles són múltiples, de diversa índole i inabastables (i tampoc hauríem de pretendre que ho fossin). Tanmateix, el fet de participar d'accions formatives, com a mare o com a pare, ajuda a enfrontar-te a les situacions quotidianes des d'una perspectiva més tranquil·la, serena, contrastada, etc.
 
És necessari augmentar l'oferta formativa dirigida a famílies? Quin tipus d'activitat demanden?
 
D'oferta formativa n'hi ha molta. Potser el que sovint manca no és tant la quantitat com l'encert d'organitzar activitats que, tant des del punt de vista dels continguts com del format, responguin a demandes reals. Per exemple, les activitats més participatives, que inclouen exemplificacions de situacions concretes, molt ben definides i caracteritzades, són les que satisfan més les famílies. La clau està en, a partir de casos concrets, i sense caure en l'anècdota, saber elevar la reflexió i generar coneixement que pugui ser aplicat en altres circumstàncies.
 
Quina implicació ha de tenir l'administració local en la formació dirigida a families?
 
L'administració local ha de promoure espais i temps per la formació en un sentit molt ampli. A vegades ho pot fer directament, organitzant activitats, assumint aquelles que puguin tenir un cost més elevat o siguin més complexes, però també ho pot fer propiciant la creació de xarxes entre entitats, escoles, famílies i altres agents educadors.   
 
Quines activitats es realitzen des de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès?
 
Un dels pilars de l'Escola de pares i mares que organitza l'Ajuntament de Sant Cugat són els cursos d'habilitats educatives dirigits a les famílies en funció de l'etapa madurativa dels seus fills i filles, des de la primera infància fins a l'adolescència. Són cursos de diverses sessions i que cuidem especialment tot limitant-ne el nombre de persones participants, per tal que puguin ser espais de proximitat i on pugui ser efectiu l'intercanvi d'experiències. A part d'aquest tronc central, també organitzem xerrades i tallers, sobre temes d'interès educatiu, oberts a tota la ciutadania, i donem suport econòmic a les AMPA de la ciutat per tal que elles, responent als interessos de la seva comunitat educativa, puguin programar accions formatives diverses.
 
Millorar la convivència i les relacions familiars és un dels aspectes clau de les Escoles de Padres y Madres, quins objectius es treballen a Sant Cugat?
 
Tal i com ja he esmentat, treballem el suport al desenvolupament de les habilitats educatives, l'orientació acadèmica i professional, duem a terme accions per reforçar el vincle necessari entre escola i família, accions dins l'àmbit de la promoció de la salut, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, etc.
Deixa el teu comentari