Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"La suma d'esforços multiplica els resultats, tot i no sent especialistes en la matèria"

Entrevista

  • 25/11/2016

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Entrevista a Antonio Pérez Úrios, President de l'AMPA IES Mutxamel d'Alacant (Comunitat Valenciana). Guayadora del primer premi a la categoria Institucional 2016

Com va tenir una AMPA la idea de muntar un dia dedicat a l'orientació professional?

El grup originari que actualment forma l'AMPA s'ha anat constituint des del 2011. En aquest any un grup totalment renovat de mares i pares ens vam fer càrrec de l'associació. Com a entitat incipient al centre ens plantegem fer coses noves que influïssin en el millor desenvolupament formatiu tant acadèmic com personal de les nostres filles i fills.

Entre altres coses, van pensar treballar el tema de l'orientació professional. Barregem el tema de les xerrades, però per diferents motius no ens convencia. Volíem fer alguna cosa nova i que cobrís les expectatives del màxim nombre d'alumnat. Per això necessitàvem presentar múltiples mini-xerrades a les quals poder assistir cada jove segons els seus interessos personals. Per a això hauríem de "trencar" els grups de classe i fins i tot de nivell, també suspendre totes les classes de totes les assignatures i treure a l'alumnat de 3r i 4t de l'ESO, FP i batxiller de les aules, tot en una mateixa jornada. Necessitàvem la implicació del centre.

Agafant idees d'un lloc i un altre acabem utilitzant aquesta fórmula de mini-entrevistes (més que mini-xerrades) per oferir-les a l'alumnat. Ens semblava una idea experimental, interessant i que podia cobrir expectatives d'un gran nombre de joves de l'institut. Com a grup de mares i pares ens possibilitava intervenir en el procés formatiu de les nostres filles i fills d'una forma directa i pràctica. Tot un repte.

Quins són les principals dificultats a les quals hi han hagut de fer front?

Quant a les dificultats, destaca l'inici de l'activitat, la primera edició. Crear una estructura organitzativa base sobre la qual organitzar l'activitat va ser molt complicat. Veure tot el que necessitàvem, com aconseguir-ho, com estructurar el dia i mecanismes de funcionament, disseny i distribució dels espais, comunicació prèvia amb tutors, equip directiu, gestions i tràmits, fins i tot explicar la idea, etc. Aquesta dificultat ha anat sent menor amb el pas dels anys, però una dificultat que es repeteix cada any és el problema de trobar llibres [professionals] suficients i que al seu torn siguin variats. Cal tenir en compte que l'activitat es realitza en horari de matí un dia laboral.

Per tot això, any rere any ens hem d'enfrontar a la incertesa de no saber fins a l'últim moment exactament els llibres que assistiran el dia de l'activitat. A 24 hores d'iniciar-se la jornada normalment es pot tenir dubtes sobre un 20-25 % dels llibres. El costat positiu és que almenys el 75% estan confirmats.

També és difícil crear espais d'entrevista amb certa intimitat, sense sorolls, adequats, amb taules grans, etc. A pesar que ocupem més de mil metres quadrats, utilitzem la biblioteca, la sala d'usos múltiples, la recepció, els passadissos, distribuïdors i fins a part del pati, hem de col·locar a 45-60 grups de 5-6 persones. Amb taula/es i seients, deixar espais lliures per desplaçar-se i que la comunicació en el grup no sigui dificultada excessivament per les converses adjacents.

I les facilitats amb què han comptat?

Destacaríem la voluntarietat dels llibres. Molts d'ells, una vegada que participen, repeteixen l'any següent. Aquesta actitud receptiva contraresta la dificultat que suposa trobar llibres en les primeres edicions.

També ha estat un element facilitador la implicació que progressivament ha anat tenint l'equip docent. No solament l'equip directiu, que evidentment es va implicar des del primer moment, sinó també de la resta del professorat i molt especialment dels tutors.

És destacable que en totes les edicions hem comptat amb un grup, entorn de la dotzena de llibres, de professionals municipals que, a través de la Regidoria d'Educació, ens han facilitat diferents regidories de l'Ajuntament de Mutxamel. Aquest grup de llibres ens garanteix una base mínima sobre la qual anem construint l'oferta de llibres.

Finalment, destacaríem la implicació i el compromís de les persones de l'AMPA que som promotors i motors del projecte. Aquest ha estat possiblement el principal element facilitador de l'experiència, un equip amb ganes de fer realitat un projecte sentit com a comú.

Quina implicació té l'institut en l'organització de la jornada? Amb què i com s'impliquen?

La implicació del centre ha estat progressiva quant a l'equip pedagògic. Des d'un primer moment comptem amb el suport de l'equip directiu. Any rere any s'han anat incorporant tutors i altres professors i professores del centre.

És de destacar la implicació de Virgínia González, psicopedagoga de l'institut, des de fa 2 cursos, quan es va incorporar al nostre centre. Ha estat un nexe d'unió molt important entre l'equip pedagògic i l'AMPA, i fins i tot amb l'alumnat. També volem esmentar la labor de Victòria Frare, vicedirectora del centre i que aquest any ha culminat la seva col·laboració amb l'elaboració d'un vídeo reportatge.

Per a la realització de l'activitat hem disposat dels elements del centre que hem necessitat. D'igual forma, hem pogut comptar amb la col·laboració del personal de consergeria i neteja.

Quin impacte genera la jornada entre l'alumnat?

L'alumnat, com a mínim, aquest dia realitza una activitat diferent de les habituals. En aquesta jornada té la possibilitat de trobar-se amb un professional juntament amb un grup reduït de joves en un entorn proper i establint una comunicació bidireccional.

Cada jove té la possibilitat d'entrevistar-se amb quatre professionals diferents que li parlen de la seva experiència personal en l'àmbit formatiu i laboral. És una oportunitat molt especial i que cadascú aprofita més o menys en funció del seu interès, habilitats, orientació, etc. També reben informació bàsica sobre els llocs on es poden formar, optatives recomanables per a cada professió, notes de tall per accedir a la universitat d'anys anteriors, llocs on informar-se, etc.

El sentir general de les persones implicades en l'activitat és que l'alumnat és bastant receptiu. No sabem exactament la raó per la qual sol interessar-s'hi, però pensem que entre les raons està que és una activitat diferent, divertida, pràctica i evidentment informativa sobre professions i/o estudis que et poden interessar, etc.

En el seu projecte es mostren "altament orgullosos" de l'aconseguit, però també reconeixen que l'avaluació és un dels "principals" aspectes a millorar. Quines modificacions han fet sobre aquest tema?

Com acabem de dir, hi ha aspectes, com la valoració que fa l'alumnat de l'activitat, que no la tenim quantificada. El mateix ens ocorre amb la valoració que fan els mateixos llibres i el professorat de la seva participació en aquesta activitat.

L'avaluació més exhaustiva i sistematitzada la fem des de l'AMPA. Les persones que hem estat a l'organització i l'execució de l'activitat realitzem una reunió monogràfica d'avaluació. En ella posem en comú les valoracions que fem dels diferents aspectes de l'activitat d'aquest any. Al seu torn es fan propostes per millorar la següent edició. De la mateixa s'estén acta.

Som conscients que hem de millorar en el mesurament de les opinions de l'alumnat, llibres i professorat. Per a això tenim previst dissenyar, passar i tabular tres enquestes diferents, una per a cada col·lectiu.

Tornaran a repetir la jornada en el futur? Quins consells donarien als qui s'animin a organitzar alguna cosa semblant?

Sí. De fet, la nostra idea és engegar aquestes enquestes en la pròxima edició. Ja hem creat una comissió a la qual s'han apuntat 11 persones per organitzar l'activitat aquest curs 2016-17. Tenim previst realitzar-la en el mes d'abril, abans de les vacances de Pasqua i després del període d'exàmens.

Per a nosaltres seria una satisfacció que persones amb inquietuds en l'àmbit formatiu i de l'orientació professional es fixin en la nostra experiència. És una activitat molt laboriosa però altament satisfactòria. Pot semblar que el treball és molt, però tot projecte es pot i s'ha d'adaptar a la realitat en què neix. Tenint en compte què és el que es vol fer, haurem de mesurar amb quins recursos (humans, econòmics, materials, etc.) comptem i plantejar-nos dur a terme una experiència acord a les nostres necessitats i possibilitats.

Pensem que aquesta idea és adaptable a diferents realitats i que val la pena engegar-la. Per això animaríem a qualsevol col·lectiu amb aquestes inquietuds i amb ganes d'experimentar que s'animessin a realitzar intervencions com la que realitzem en l'IES Mutxamel. L'important és mesurar les forces i posar-se a la feina.

Què significa per a vosaltres haver guanyat el Premi d'Educaweb? Com l'utilitzareu?

A més d'una sorpresa i una gran alegria, ens sembla un reconeixement al treball de la nostra associació. Som persones que, sense ser professionals de la formació ni de l'orientació laboral, hem estat capaces de crear una experiència que creiem interessant. Que aquesta sigui reconeguda per un jurat plural format per persones expertes en matèria d'orientació acadèmica i professional ens fa sentir-nos orgullosos del nostre treball.

D'altra banda, suposa un reconeixement al treball en equip. Aquesta experiència ens ha demostrat, una vegada més, que la suma d'esforços multiplica els resultats, tot i no sent especialistes en la matèria.

Pensem que des del mateix equip pedagògic del centre és des d'on millor es pot rendibilitzar la dotació del premi. Creiem que els serveis que ofereix Educaweb han d'enriquir, emplenar i/o replantejar els projectes que ja existeixen en el nostre institut, amb la finalitat de millorar les intervencions en l'àmbit de l'orientació acadèmica i professional. Evidentment, la intervenció puntual però periòdica de la nostra activitat suposa un pilar d'interès en el projecte d'orientació. Tot i així, no deixa de ser un projecte concret dins d'un pla d'intervenció més global del centre.
Deixa el teu comentari