Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"No es pot desvincular el treball que es realitza als centres educatius del que realitzen les empreses del nostre entorn"

Entrevista

  • 25/11/2016

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Bernat Escalera Martínez, Professor de Formació i Orientació Laboral a la Comunitat Valenciana. Guayador del primer premi a la categoria Professionals 2016

Quina importància té la relació escola-empresa per desenvolupar un projecte com el que ha presentat?

Les relacions FP-Empresa, dins del marc de l'educació, han de tenir necessàriament una estreta relació. No es pot desvincular el treball que es realitza als centres educatius del que realitzen les empreses del nostre entorn i les empreses han d'entendre l'esforç continu que realitzen els professors per connectar aquestes dues realitats. En el present projecte es va realitzar un estudi amb la necessària col·laboració dels tutors de F.C.T. [Formació en Centres de Treball] per poder conèixer de primera mà quines habilitats i competències eren reclamades per les empreses on els nostres alumnes realitzaven pràctiques i quin nivell de compliment en presentaven, per, amb posterioritat, detectar mancances o aspectes a millorar, incorporar-los al treball d'aula i que l'alumnat enriqueixi la seva formació.

Sembla que l'alumnat és conscient de la importància de millorar les seves habilitats en la cerca i manteniment de l'ocupació. Com ha aconseguit motivar-ho?

La forma d'aconseguir-ho és utilitzant una metodologia activa i participativa, on els alumnes són els autèntics protagonistes. La introducció de la gamificació a l'aula és un aspecte clau per a la motivació. Es realitzen múltiples dinàmiques grupals, gran part de les mateixes connectades amb la realitat empresarial (Role-Playing, brainstorming...) visualització de vídeos, discussions... que fan que els alumnes estiguin a tot moment connectats i motivats al mateix temps que milloren el seu aprenentatge.

Per què ha triat la metodologia de l'Aprenentatge basat en Projectes i, més concretament, la tècnica del Portafoli?

L'Orientació Professional i la cerca d'ocupació precisen una metodologia activa, participativa i motivadora, on es pugui observar clarament els avanços i l'alumne sigui el protagonista de l'aprenentatge. Amb aquesta metodologia s'incrementa la motivació, l'autoestima i permet a l'alumnat anar construint el seu coneixement treballant de forma col·laborativa, primer amb exercicis d'autoconeixement, posteriorment desenvolupant dinàmiques grupals per potenciar les habilitats socials i posteriorment observant com es va desenvolupant, amb el seu propi treball, una xarxa de contactes i com pot arribar a obrir portes que abans semblaven inimaginables.

D'altra banda, utilitzar un portafoli com a document que recull tot el procés d'aprenentatge ens sembla una eina clau perquè en el futur pugui observar, revisar i recordar tots els passos que ha realitzat i les tècniques i habilitats que ha utilitzat per millorar la seva orientació i cerca d'ocupació.

Què és el que més li ha costat com a orientador?

En plantejar un canvi de paradigma en el procés orientador i de cerca d'ocupació, hem d'explicar molt bé per què utilitzem habilitats socials i networking com el cor de tot el procés, donant una menor importància al currículum oficial i, per tant, convèncer a l'alumnat que aquestes dinàmiques gamificadores el facilitaran una millor comunicació, capacitat de negociar, treballar en equip i, en definitiva, millorar la seva ocupabilitat. Posteriorment, treballar una xarxa de contactes útil i duradora, basada en la generositat, compartir coneixements i generalment, a llarg termini, és quelcom que molts alumnes no arriben a entendre, ja que estan immersos en la cultura de la immediatesa amb resultats a molt curt termini. Aquesta tasca de convèncer que els projectes a llarg termini donen resultat, que siguin constants i treballadors, és un dels cavalls de batalla que he trobat.

Què suggeriria als qui es dediquen al mateix que vostè?

L'Orientació Professional i la cerca d'ocupació en l'actualitat compta al nostre país amb excel·lents professionals dels quals aprenc contínuament, tant en les conferències i esdeveniments als quals acudeixo com a les xarxes socials a través dels seus posts i publicacions.

Dins de l'àmbit educatiu animo als meus companys que investiguin i observin quin procés és el més adequat per aconseguir una major ocupabilitat, segons el tipus d'alumnat i sector professional que estan treballant, motivin als seus alumnes i siguin ells els que acabin configurant el seu propi procés orientador i de cerca d'ocupació.

Què significa per a vostè haver guanyat el Premi de Educaweb? Com l'utilitzarà?

Aconseguir aquest prestigiós premi, aquest reconeixement, m'ha omplert d'il·lusió i és un punt de motivació molt important per seguir treballant i millorant aquest projecte sempre inacabat, sempre millorable, amb la finalitat de poder-ho compartir amb els meus companys, que puguin fer ús de les eines que estimin oportunes i millorar l'ocupabilitat de l'alumnat que és el principal objectiu marcat en iniciar-lo.
Deixa el teu comentari