Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Les TIC ens donen una major funcionalitat i autonomia per atendre gran quantitat d'alumnes"

Entrevista

  • 25/11/2016

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Entrevista a Jesús Prieto González, Orientador de l'Institut d'Educació Secundària Parque Goya a Zaragoza. Guayador del segon premi a la categoria Professional 2016

Com se li va acudir aplicar les noves tecnologies al món de l'orientació?

En primer lloc, a causa de la necessitat d'adaptar-se a la creixent incorporació de les noves tecnologies a l'educació. En segon lloc, les TIC ens brinden als orientadors una major funcionalitat i autonomia per suplir les dificultats que comporta atendre a gran quantitat d'alumnes. Finalment, un altre motiu pel qual em vaig decidir a aplicar les TIC era per beneficiar-ne al món de l'orientació d'una gestió més útil i eficaç.

Existeixen iniciatives similars a Espanya?

Des que jo vaig iniciar el desenvolupament d'aquest programa, he pogut comprovar l'auge de nombroses plataformes educatives per facilitar el procés d'orientació acadèmica i professional. Unes en forma de blogs personals d'orientadors, unes altres en canvi pertanyents a institucions educatives.

Quina seria la peculiaritat del seu projecte?

Crec que la peculiaritat del programa TFP 2.0. [El teu Futur Professional 2.0.] és que durant el procés d'autoconeixement, presa de decisions i d'exploració de la carrera professional, facilita la correcció automàtica de tots els qüestionaris que ha de realitzar l'alumnat. Al seu torn, li va donant pistes sobre els itineraris formatius que li són més favorables i que s'ajusten més a les seves característiques personals.

És possible una relació satisfactòria entre tutor-orientador i alumnat a través de la tecnologia, o també cal reservar un espai per al cara-a-cara?

La relació o, millor dit, coordinació entre el tutor i orientador segueix sent necessària, però les tecnologies la simplifiquen. El mateix ocorre amb la relació amb l'alumnat. Les TIC faciliten el procés de presa de decisions i li permeten gestionar-la de forma més autònoma. No obstant això, no podem prescindir del cara-a-cara, que resulta imprescindible per resoldre aquelles situacions en les quals existeixin més dubtes.

De què se sent més orgullós?

Em sento orgullós que el meu projecte, que inicialment semblava molt ambiciós, s'hagi convertit en una eina molt utilitzada per molta gent durant aquests dos últims cursos. M'omple de satisfacció el bon acolliment que ha tingut entre tutors i alumnes, després de l'esforç realitzat per dur a terme el projecte.

Què considera que es pot millorar, per treure-li el màxim partit a les TIC?

En primer lloc i com he dit abans, les TIC no poden substituir el cara-a-cara. En segon lloc, que la informació que es faciliti estigui més actualitzada. Finalment seria necessari que tots els alumnes comptin als seus centres amb la infraestructura necessària per poder manejar les TIC (aula informàtica disponible, connexió adequada a internet, ús de dispositius mòbils...).

Què significa per a vostè haver guanyat el Premi de Educaweb? Com l'utilitzarà?

No hi ha dubte que aquest premi és un reconeixement a una labor intensa que m'ha portat més de quatre anys de treball. A més a més, suposa un suport important per al meu prestigi professional venint d'una institució com Educaweb. Finalment m'anima i em dóna motius per seguir endavant, per introduir millores i per adaptar-ho als continus canvis que es van produint en el camp de l'orientació acadèmica i professional.
Deixa el teu comentari