Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Al Servei d'Ocupació i Orientació Professional, els col·legiats i col·legiades són les protagonistes, tant per les seves necessitats com per les seves capacitats de donar-hi resposta"

Entrevista

  • 25/11/2016

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Entrevista a Maria Rosa Monreal, Pta. Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya. Guayador del segon premi de la categoria Institucional 2016

Què va portar al Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) a reforçar els seus serveis d'orientació i ocupació professional?

A mesura que els anys passen la complexitat en l'ocupació professional de l'Educació Social és creixent. Menys oportunitats laborals, bé perquè estem en anys de crisi, bé perquè hi ha àrees on ara altres professionals de l'àmbit social també hi tenen cabuda. També vam veure l'aparició de nous nínxols laborals on es requereix una orientació primer i una especialització després; i la necessitat de donar suport a l'emprenedoria. La globalització també ha afectat el món laboral de l'Educació Social. Sigui per manca de feina aquí, sigui per interès propi, educadores i educadors socials es plantegen anar a treballar a l'estranger o exportar el seu coneixement i projecte més enllà del país...

Per un altre costat, i amb quasi vint anys d'existència de l'organització, el Col·legi aglutina un coneixement cabdal en la professió i en la disciplina, un capital humà únic en l'àmbit de la intervenció socioeducativa que calia ordenar perquè principalment col·legiades i col·legiats en actiu puguin transmetre el seu bagatge i expertesa a altres que els necessiten.

En resum, les necessitats de les col·legiades i col·legiats, i alhora les seves potencialitats, fan que el CEESC es plantegi el 2012 ampliar els seus serveis d'orientació i ocupació professional per crear un servei íntegre que pugui donar resposta a totes les oportunitats en l'ocupació professional actual. Al Servei d'Ocupació i Orientació Professional (SOOP), els col·legiats i col·legiades són les protagonistes, tant per les seves necessitats com per les seves capacitats de donar-hi resposta.

Com es concreta aquest servei?

El servei es concreta agrupant diversos serveis que responen a les necessitats que hem explicat anteriorment a  través de la denominació SOOP. Serveis que s'incorporen a la clàssica borsa laboral que ja existia i que s'ha millorat, disposant d'un espai propi per a col·legiades i col·legiats amb el seu CV que es pot actualitzar quan es vol i que contractants (empreses, entitats) poden consultar. A més, la borsa conté també material de consulta i suport a l'orientació laboral. Els nous serveis que s'incorporen al SOOP són el Servei d'Orientació Personalitzat, el NIU-Incubadora de projectes i els programes Cruïlles i SocialGlobal.

El servei s'executa atenent primer la demanda o sol·licitud del col·legiat o col·legiada i derivant-la al programa o servei més idoni. La borsa laboral conté les ofertes laborals actuals i funciona automàticament a través d'uns codis per a col·legiades, col·legiats i amics i amigues del CEESC. Quan es cerca feina i es té clar que és el que es busca, aquest és l'espai.

La resta són serveis que atenen i responen a sol·licituds o necessitats més complexes. Quan es detecta la necessitat d'una orientació personalitzada, informació sobre les capacitats de cadascú respecte el moment del mercat laboral actual, es posa en marxa el Servei d'Orientació Personalitzat, a través d'una entrevista on s'avaluen les seves possibilitats.

Si es té una idea de projecte per emprendre, es posa a disposició el NIU (Incubadora de Projectes), que, amb les dades obtingudes d'un senzill qüestionari realitzat per l'interessat o la interessada, ens posem en contacte per explorar millor aquesta demanda, quin serà el millor assessorament per la idea. Si aquesta idea o projecte ja es vol posar en marxa i es necessita una empenta, s'acull la proposta al programa Cruïlles, el programa de coworking  a les seus del CEESC on es facilita infraestructura, possibilitats de sinergies amb les entitats i les empreses que en formen part o el mateix col·legi, i també la difusió de les seves activitats i propostes.

Per últim, el programa SocialGlobal s'especialitza en l'acompanyament i l'assessoria de les i els qui estiguin explorant la possibilitat de treballar a l'estranger o internacionalitzar les seves accions o idees.

L'equip humà del CEESC duu a terme la gestió dels serveis del Col·legi relacionats a favor d'orientar i resoldre qüestions laborals i ocupacionals. Amb el suport de l'associació Arkhé, la qual es responsabilitza del Servei d'Orientació Personalitzat. Tots els serveis compten amb el coneixement i bagatge del Col·legi i la seva base social, i el suport i l'assessorament d'altres col·legiades i col·legiats que participen en projectes com Sèniors o en  activitats i accions del Col·legi com les càpsules d'educació social, els cursos de formació, les convocatòries i premis, o el treball realitzat pels col·lectius professionals.

Quina importància té la "cooperació entre totes aquelles persones que tenen alguna responsabilitat o implicació en les diferents realitats" en l'èxit de la iniciativa?

Sempre que parlem del SOOP no expliquem solament els cinc serveis que l'integren (Servei d'Orientació Personalitzat, Borsa de Treball, NIU, Programa Cruïlles i SocialGlobal), que són els que recullen la problemàtica o la demanda, sinó també les activitats, projectes, col·lectius professionals i el coneixement i bagatge que recull la base de dades del Col·legi, construïda i generada principalment pels col·legiats i  col·legiades que hi han contribuït i participat o que encara hi participen. És per aquest motiu que és clau la cooperació entre i amb totes aquestes persones que, des del CEESC, tenen alguna responsabilitat  o estan implicades en diverses realitats de la professió, per resoldre millor l'acompanyament, el suport o l'assessorament a les educadores i educadors socials que ho necessiten. Són elles qui coneixen millor la realitat, qui poden connectar amb els recursos i amb les persones. A més a més, el CEESC també treballa al costat i en xarxa amb empreses, entitats, administracions, sindicats, col·lectius que tenen responsabilitat o implicació en aquestes diferents realitats.

Estan satisfets amb els resultats?

Sí. Després de quatre anys de funcionament del servei, creiem que el SOOP té la capacitat de donar resposta a les problemàtiques o casuístiques a nivell laboral que es plantegen a la professió de l'Educació Social en l'actualitat. Hem pogut donar resposta a totes les sol·licituds, demandes o necessitats. El més important és que el servei s'ha integrat en el dia a dia del CEESC. Moltes de les Càpsules o dels Cursos de Formació s'enfoquen a l'orientació o ocupabilitat de les Educadores i Educadors. Els i les integrants de projectes com Sèniors o dels diferents col·lectius professionals assessoren a persones amb projectes que arriben al NIU. Algunes de les empreses o entitats allotjades al programa Cruïlles han començat a treballar en algun projecte conjunt. La convocatòria d'Ajuts a Iniciatives Socials i de Cooperació ja ha donat suport econòmic a més de 12 projectes nous i innovadors.
 
Què cal millorar per al proper any?

Segurament cal millorar en la difusió del servei. Estem satisfets amb els resultats però creiem que del SOOP podrien gaudir-ne més col·legiats i col·legiades. Les possibilitats que té aquest servei són múltiples i no tothom deu ser conscient del seu caràcter integrador i de les oportunitats que ofereix en connectar-se en l'actualitat de la professió, a través dels recursos i, sobretot, la connexió amb les i els professionals que són coneixedors de primera mà de la realitat laboral en l'Educació Social.

On són les noves oportunitats de feina per als educadors i educadores socials?

Si parlem de noves oportunitats de feina per a educadores i educadors socials, hem d'anomenar nous nínxols que en els últims anys s'estan desenvolupant. Són els de la figura de l'educador o l'educadora social a les escoles i a les biblioteques, on ja han aparegut diversos casos d'èxit arreu de Catalunya. I al CEESC s'està treballant, a través dels col·lectius professionals que atenen aquestes realitats,  perquè es consolidi la professió en els corresponents àmbits.

Altres oportunitats que no són noves però que també en els últims anys han pres força són els que es treballen des de la mediació en diversos col·lectius o circumstàncies, en programes o serveis que tracten la perspectiva de gènere o espais familiars. També, en els últims mesos, s'ha creat al Col·legi el col·lectiu professional que estudia les possibilitats i avantatges de la professió de l'Educació social en les comissaries de policia.

Què significa per a vosaltres haver guanyat el premi Educaweb? Com l'utilitzareu?

És molt important per nosaltres rebre aquest premi. Que es valori la feina feta del CEESC per un agent extern, en una de les seves funcions pròpies com a col·legi, és una gran notícia i un reforç positiu a tot l'equip, a col·legiades i col·legiats i a empreses i entitats que fan possible aquest servei. I és encara més gratificant que el premi hagi vingut d'Educaweb, plataforma de referència i líder a l'Estat Espanyol en matèria d'orientació i formació innovadora. És una gran satisfacció pel conjunt del CEESC i és el millor segell de garantia que podríem aconseguir. I és així com l'utilitzarem: el premi Educaweb serà un segell de qualitat o de garantia pel SOOP del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
 
 
Deixa el teu comentari