Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

La Fundació Bertelsmann, patrocinadora dels premis Educaweb 2016

Article d'opinió


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Clara Bassols, Directora de la Fundació Bertelesmann ​​​​​​​
Quina importància té l'orientació acadèmica i professional per a la Fundació Bertelsmann?

Una bona orientació és la base per a la presa de decisions educatives i professionals i suposa l'eina més valuosa perquè els joves puguin enfrontar-se a un mercat laboral complex i canviant. És important a més que aquesta orientació s'iniciï en edats primerenques i acompanyi a la persona al llarg de la seva vida professional. Per això, des de la Fundació Bertelsmann promovem un projecte d'Orientació Professional Coordinada basat en la integració de tots els agents implicats (famílies, centres educatius, empreses, joves i altres institucions) des d'una perspectiva de qualitat i un marc de col·laboració.

Què tres aspectes destacaria dels Premis Educaweb?

El primer, que promouen els enfocaments col·laboratius entre els diferents agents clau (experts acadèmics, institucions i empreses, personal docent, administració pública, etc.).

En segon lloc, serveixen per visibilitzar els projectes més innovadors i així estimular a la comunitat educativa i la societat en general cap a la cerca de perspectives innovadores i la millora dels processos.

També promouen un enfocament en el qual preval la qualitat i la cerca d'impacte en la millora dels processos d'orientació acadèmic-professional.

El any vinent Educaweb celebrarà la 10a edició dels premis. Els agradaria continuar presents? Es plantegen algun desig de col·laboració en el futur amb Educaweb?

Des de la Fundació Bertelsmann busquem el desenvolupament de l'orientació sota un enfocament sistèmic, que no només ofereixi metodologies sòlides i contrastades, sinó que també incentivi i faciliti la participació dels actors clau (famílies, centres educatius, empreses, joves i altres institucions) perquè entre tots millorem els processos d'orientació acadèmic-professional. Sota aquest enfocament, veiem molt interessant el que es pugui afegir als premis de Educaweb alguna categoria específica per incentivar la participació de les famílies, les empreses i els professors d'assignatura com a aliats de l'orientació.
Deixa el teu comentari