Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"La nostra funció com a administració és ajudar les persones a tirar endavant el seu propi projecte de vida"

Entrevista


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Salvador Avià, Coordinador de l'àrea d'acompanyament a les persones de l'Ajuntament de Badia del Vallès. Premi Ciutat Orientadora 2016 atorgat amb el suport de la Diputació de Barcelona
Com valoreu el Premi Ciutat Orientadora?

És un concepte innovador perquè suposa que l'orientació és una tasca de ciutat, global i integral, no només tasca d'unes persones concretes. Sorprèn molt positivament el fet que s'hagi creat un premi per destacar-ho i fomentar-ho. Tot el que sigui poder fer avançar aquest concepte ens sembla bé i el premi el que fa és fer-ne difusió: que hi ha una idea de ciutat orientadora i promoure que més ciutats pensin a convertir-se en ciutats orientadores.

Què significa per a vosaltres ser ciutat orientadora?

Vol dir que entenem que l'orientació és troncal en les nostres polítiques perquè entenem que la nostra funció com a administració és ajudar les persones a tirar endavant el seu propi projecte de vida, a definir o decidir i implementar o projectar un projecte de vida propi i genuí.
Aquí l'orientació fa un paper fonamental, perquè l'orientació és acompanyament en els processos de presa de decisions, la informació, donar recursos... I entenem que això no es pot fer ni a una edat concreta ni a un espai concret, sinó que s'ha de fer al llarg de tota la vida i de manera complementària i a tot el territori.

Ser ciutat orientadora vol dir una ciutat per a la qual l'orientació és fonamental i transversal. Per exemple, nosaltres la fem servir a les polítiques d'educació, però també d'acompanyament d'infants com les laborals...

Què destacaria del projecte premiat, l'Eina?

Jo destacaria dues coses d'aquest instrument que utilitzem per als joves. Una, que és un instrument que crea una gran proximitat, que crea vincle entre els joves i els educadors que els atenen. No és un servei fred, sinó d'acompanyament educatiu. Un adult acompanya al jove en la seva presa de decisions i, si el jove s'hi equivoca, continua estant allà.

El segon element fonamental és que aquest treball es fa en xarxa real dintre dels instituts, a les escoles de primària, amb els altres agents del territori que fan orientació, amb els educadors de carrer... Fem el seguiment de tots els xavals i sabem quins xavals no són enlloc, i els anem buscant... És molt difícil que no sapiguem on està un xaval i tenim l'opció de treballar amb ell.

Quina continuïtat té el projecte o quines són les línies de futur?

Ara estem aprofundint en vàries línies. Per una part, treballem molt amb l'escola primària, inclòs primer cicle d'infantil. Després estem creant un dispositiu d'acompanyament molt intensiu per xavals d'entre 16 i 25 que els hi falla tot. I també estem readaptant el treball amb els adults amb una línia molt similar a l'Eina pels joves, reforçant competències personals, d'autoestima... Jo crec que tindrem una estructura molt fonamentada ja per a totes les edats.

Nosaltres estem en un territori molt desfavorit territorialment i socialment i el nostre programa educatiu té dues línies: èxit escolar i orientació. L'orientació no és donar informació per saber què estudiar. És un acompanyament per ajudar-te a crear un projecte de vida. Aquest acompanyament és fonamental per garantir l'èxit escolar.
Deixa el teu comentari