Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

La clau de les jornades de portes obertes, tastar l'escola

Article d'opinió

  • 26/10/2017

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Eduard Blasco, Responsable de Comunicación y Relaciones de la Escola Pia Balmes (Barcelona)
TASTA L'ESCOLA?... què vol dir?, l'Escola es pot tastar, té gust? Nosaltres creiem que sí. A l'Escola Pia Balmes deixem que nenes, nens, mares i pares facin un TAST.

El TASTA L'ESCOLA és un aspecte més de tot un procés més ampli, un Pla de Comunicació de l'Escola que té per objectiu definir QUÈ i COM fem arribar la nostra proposta educativa a les famílies que cerquen Escola i per les que són membres de l'Escola.

Els elements o requisits imprescindibles que contribueixen a l'èxit d'una jornada de portes obertes són:

Autenticitat del missatge: les famílies, nenes i nens que ens han visitat prèviament o que venen per primer cop tinguin la sensació que es troben a un lloc on estaran bé, a gust i feliços.
Per aconseguir-ho, cal que el que les activitats d'aquell dia es puguin sentir i tastar. Creiem que han de ser tallers participatius i amb els educadors que estan cada dia a les aules. D'aquesta manera ens apropem a la realitat i les famílies poden fer les preguntes que necessiten a qui ho desitgen.

Coherència amb la visita individual: El TASTA L'ESCOLA ha de completar la visita que es fa previament. En aquesta entrevista les famílies reben la informació del projecte educatiu de l'Escola, visiten els espais i aules, i poden fer preguntes concretes. El missatge que es dóna ha de ser coherent amb el que després es viurà al TASTA L'ESCOLA.

Despertar interès per visitar l'Escola: La jornada ha de ser prou atractiva per a despertar l'interès a les famílies que venen per primer cop i que ens demanin fer l'entrevista individual.

Tots els detalls són importants: la Jornada ha d'estar ben organitzada i planificada per poder mantenir el control de cada moment que es viurà. Tots els detalls són importants i cal tenir-ne cura: per quina porta entrem? La cartellera està actualitzada?, els wc estan nets? Hi ha una aula per poder deixar els cotxets? La visita és guiada o deixem estona perquè es moguin en llibertat? Hi ha descans? Esmorzar? Zona de preguntes – respostes? Carpetes de visita? Ordinador per tancar agendes? Persones de l'Escola que poden respondre?

Respondre a les expectatives: hi ha famílies que desitgen escoltar, altres que prefereixen participar, altres caminar lliurement. La nostra jornada hauria de recollir la possibilitat que cada perfil de família es trobi a gust.

Pel que fa a l'impacte, ens centrem en dos aspectes:

1. Aconseguir que les famílies que han fet visita individual prèvia al TASTA L'ESCOLA (portes obertes) es matriculin.

2. Generar noves visites individuals amb les famílies que venen per primer cop al TASTA L'ESCOLA.

Per poder avaluar bé els impactes cal disposar de les dades mínimes de les famílies per poder analitzar-les, i és important recollir aquestes dades d'una manera amable, sense donar la sensació que "passem llista".

Els reptes són aconseguir que les portes obertes siguin un reflex de com és l'Escola.
Fer més dies de jornades, atenent les expectatives de les famílies i així poder atendre-les millor.

Es pot innovar demanant un assessorament professional extern que faci de "client fantasma" i ens faci una anàlisi de la jornada. És més senzill solucionar les coses que no funcionen quan algú de fora l'Escola ens ho fa evident. La mirada externa sempre és més objectiva que les de dintre.
Deixa el teu comentari