Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"El repte ha estat plantejar programes més adaptats a les necessitats dels joves"

Entrevista


 • Deixa el teu comentari
 • Valora


Fina Pons, Directora d'Esment Escola Professional
En termes generals, en què consisteix el projecte Una orientació per a tots?
 
Una orientació per a tots és un projecte d'Esment Escola Professional que consisteix a pensar i dissenyar una oferta de diferents serveis i programes que s'adaptin a les necessitats de les persones, de les famílies i de les empreses. El projecte està dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual i a joves sense qualificació (per a tots).
 
L'orientació té l'objectiu d'incrementar les oportunitats d'ocupació i formació, i oferir alternatives que possibilitin la qualificació i una inserció sociolaboral d'acord amb les capacitats i possibilitats de cadascú. Una bona orientació ajuda al fet que les persones prenguin millors decisions.
 
Esment Escola Professional és una iniciativa d'Amadip Esment Fundació, una entitat social que treballa per generar oportunitats i qualitat de vida per a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.
 
L'oferta formativa d'Esment Escola Professional està formada per programes de formació dual que, des del primer dia, combinen la formació amb l'activitat laboral retribuïda, a través del contracte de formació i l'aprenentatge. La durada és de tres anys i l'acreditació es realitza a través de certificats de professionalitat de nivells 1 i 2.
 
Els programes es basen en processos metodològics que permeten generar un millor desenvolupament de les persones, en els àmbits laboral, personal i social. Tenen una base pràctica, i això permet que les persones valorin i validin, des de l'experiència, els aprenentatges adquirits.
 
Quines accions o intervencions d'orientació han dut a terme per desenvolupar el projecte?
 
Els orientadors són professionals que acullen, escolten, orienten i acompanyen en totes les fases de l'itinerari formatiu-laboral.
 
Fase 1. Amb les persones amb discapacitat intel·lectual es realitza una primera orientació quan finalitzen l'escolarització obligatòria. Amb els joves, l'orientació es fa quan ja han sortit del sistema formatiu i ni treballen ni es formen (ni-ni).
 
Fase 2. Orientació al programa prelaboral: procés d'orientació previ a la incorporació a la formació dual. L'objectiu és definir el perfil professional.
 
Fase 3. Orientació durant la formació dual: acompanyament i tutorització per aconseguir els objectius formatius i prevenir l'abandó del programa.
 
Fase 4. Orientació i tutorització per a la inserció laboral.
 
Les accions principals que es realitzen durant tota l'orientació són:
 
 • Escolta, orientació i acompanyament continuat a les persones: atendre les necessitats individuals de l'aprenent al llarg de tot el procés i establir, juntament amb l'orientador, objectius de millora. Aquesta és la base per personalitzar el procés formatiu.
 
 • Orientació com a suport a programes formatius adaptats: tant a l'aula com en l'entorn laboral. Adaptar els materials necessaris a través de la lectura fàcil i usar més suports visuals per a l'aprenentatge.
 
 • Orientació per competències personals: donar suport a la persona en el desenvolupament de les seves habilitats per treballar en equip, valors, resolució de problemes, autonomia… Aquestes es complementen amb les tècniques i fan de la persona un professional complet.
 
 • Orientació des de la pràctica: model en el qual es basen principalment els nostres processos metodològics. Quan l'aprenentatge parteix de la pròpia experiència, s'assimila i s'interioritza més i millor. Els joves que formen part del programa han d'experimentar i provar per poder ser conscients que tot el que estan aprenent els ajudarà a progressar i a millorar.
 
 • Orientació basada en projectes, en la comunitat i en les empreses: donem valor a poder realitzar alguns dels projectes d'aprenentatge en entorns comunitaris. L'objectiu és que les persones desenvolupin les habilitats, l'autonomia i les competències personals. La relació amb les empreses permet que els aprenents coneguin de primera mà els entorns laborals reals.
 
 • Orientació amb reflexió i aprenentatge: imprescindible i innegociable. Per a un veritable aprenentatge des de la pràctica, aprendre fent, cal incloure moments per pensar i reflexionar. Ser conscients del propi aprenentatge, ajuda a identificar habilitats, aspectes de millora, coneixements previs, coneixements nous, progressos i a fer front a les situacions que es presenten en la vida.


 
Quins són els reptes més importants que han hagut d'afrontar en la implementació del projecte?
 
 • Oferir una proposta formativa laboral que contribueixi a millorar l'alta taxa d'atur juvenil, tant per a persones amb discapacitat intel·lectual com per a joves; així com plantejar programes més adaptats a les necessitats dels joves i de les empreses.
 • Mostrar als joves una oferta formativa que els acosti al món laboral, que els motivi i els capaciti en competències professionals.
 • Possibilitar programes que siguin flexibles, s'adaptin a les necessitats de les persones i que en permetin la certificació professional (CP1/CP2).
 • Formar en competències personals i socials entenent que són la clau de l'èxit personal i professional.
 
"La formació dual adaptada a persones amb necessitat de suport que s'imparteix a Esment Escola Professional és un model de referència en l'àmbit nacional".
 
Quins han estat els resultats més importants obtinguts (dades quantitatives i evidències)?
 
Vam mostrar els resultats quantitatius del servei d'orientació en funció del nombre de participants en totes les fases i en els resultats d'acreditació i inserció, que és l'objectiu final de l'orientació.
 
a. La formació dual adaptada a persones amb necessitat de suport que s'imparteix a Esment Escola Professional és un model de referència en l'àmbit nacional, que s'està implementant en la majoria de les comunitats autònomes a través de l'Associació Empresarial per a la Discapacitat, AEDIS. El projecte rep la col·laboració del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, que depèn de la Conselleria de Treball. En el 2018 ha finalitzat la primera promoció d'aprenents.
 
Resultats del 2018:
 
 • 85 persones han participat en l'orientació inicial (fase 1).
 • 48 persones han participat en el procés d'orientació del programa prelaboral (fase 2).
 • 115 persones han rebut orientació durant la formació dual (fase 3).
 • 79 aprenents han finalitzat la formació dual en el seu any 3 (primera promoció).
 • El 74 % dels que l'han finalitzada obté l'acreditació d'un certificat de professionalitat de nivell 1.
 • El 75 % accedeix a la inserció laboral.
 • 386 persones reben orientació i tutorització en el procés d'inserció laboral, que inclou la incorporació i/o el manteniment de l'ocupació, al centre especial d'ocupació i/o en l'empresa ordinària (fase 4).
 
b. La formació dual dirigida a joves és una experiència pionera que es va iniciar en el 2015. En el 2018 ha finalitzat la primera promoció d'aprenents.
 
Resultats del 2018:
 
 • 161 persones han participat en l'orientació inicial (fase 1).
 • 69 persones han participat en el procés d'orientació al programa prelaboral (fase 2).
 • 98 persones han rebut orientació durant la formació dual (fase 3).
 • 18 aprenents han finalitzat la formació dual en el seu any 3 (primera promoció).
 • El 77 % dels que l'han finalitzada ha obtingut l'acreditació de certificats de professionalitat de nivell 2.
 • El 88 % accedeix a l'ocupació.
 • El 62,5 % accedeix a una ocupació en la mateixa empresa en la qual s'ha format.
 
A partir de la seva experiència, quins són els punts clau d'una orientació destinada a persones amb discapacitat intel·lectual eficaç?
 
 • Escoltar, orientar, acompanyar: unir interessos, necessitats i capacitats.
 • Possibilitar que les persones puguin provar diferents activitats laborals per descobrir la seva veritable vocació.
 • Aprendre fent, des de la pràctica, des de l'experiència.
 • Incloure la formació complementària/transversal per garantir el desenvolupament de competències personals i socials. 
Quins agents participen en el projecte i quin paper tenen?
 
 • Entitats juvenils, col·legis i instituts, que coneixen el nostre projecte. Treballem conjuntament per detectar les necessitats de les persones en edat escolar
 • Les persones amb necessitat de suport i els joves, que són els agents principals del projecte.
 • Els orientadors, que acompanyen durant totes les fases del procés formatiu-laboral.
 • Els formadors del centre que, en col·laboració amb els orientadors, treballen les competències tècniques i personals.
 • Els tutors de les empreses, que són els aliats necessaris per al desenvolupament formatiu en l'entorn laboral.
 • Les famílies, que són un suport fonamental de les persones amb discapacitat i, per tant, els orientadors incorporen les seves opinions i necessitats en cada fase del projecte.
 
Quina és la singularitat del projecte respecte a uns altres que busquen millorar l'empleabilitat de les persones amb discapacitat?
 
Considerem que la singularitat del projecte està en els valors que el sustenten:
 
 • Som una escola per a tots i per a cadascú, que se centra en les especialitats de les persones i dissenya programes flexibles orientats a reforçar les competències personals.
 • Oferim una formació professional dual adaptada i des de l'entorn empresarial.
 • La col·laboració i l'exigència entre aprenents, formadors, orientadors i empreses.
 • Gaudir i impulsar la passió per les vocacions i pel treball ben fet.
 • La innovació pedagògica, amb programes i metodologies flexibles, que incorporen la tecnologia i s'adapten a les habilitats múltiples.
 •  L'aprendre fent. Aprenentatge a partir de l'experiència i la participació.
 • Docents professionals, que són bons mestres, referents en la seva professió i amb experiència en el món laboral.
 • Empreses compromeses, implicades en la preparació i incorporació dels joves al mercat laboral.
 • I, finalment, l'orientació, que acompanya totes les fases del procés formatiu-laboral.
 
Quin valor té per a vostès haver guanyat el premi Educaweb?
 
Ens motiva molt. A més, el fet que sigui un reconeixement des de l'àmbit educatiu, ens impulsa per seguir treballant en la mateixa línia, amb la mateixa il·lusió i amb les mateixes ganes.
 
Què creu que els aportarà el premi Educaweb al seu projecte?
 
Ens donarà més visibilitat, contribuirà a generar més confiança entre els joves, les empreses, les famílies, l'Administració pública (tant en l'àmbit educatiu com en el laboral), i ens ajudarà a arribar a més persones i a poder seguir fent el nostre treball de la millor manera possible.
Deixa el teu comentari